edificio Bilatu edificio testuinguru gehiagotan

1
eraikin > edificio (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egungo segurtasun-sistema gehienek ainguratzeko gailu finkoak erabiltzen dituzte; zuzenean hormigoian edota eraikitze bidean dagoen eraikinaren egituran ezarri ohi dira elementu horiek, edota mekanismo zurrunen bidez finka daitezke. Horrek guztiak aurretiazko muntaketa bat behar du, beharginek gerora segurtasun-elementuak bertan ezarri ahal izateko. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de anclaje de sistemas de seguridad son fijos, tratándose de elementos que directamente se implantan en el hormigón o en la estructura del edificio en construcción, o se fijan en la misma por medios mecánicos rí­gidos; todo ello requiere un montaje previo para posteriormente instalar los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gailu hori babeserako erabiltzen diren beste sistemekin bateragarria da guztiz, eta hauek akopla dakizkioke, gero ikusiko dugun bezala: energia-xurgatzaileak, erorikoak saihesteko arnesak, ehunezko ainguratze-lineak edota altzairuzko kablezkoak, sokak, eslingak, konektoreak eta lotu edota eusteko bestelako elementuak, jaitsierarako gailuak, erorikoak saihesteko gailuak, segurtasun-sareak eta eraikinaren ertzean kokatzeko behin-behineko babes-sistemak. Este dispositivo es completamente versátil con otros sistemas de protección, pudiendo acoplarse en él como veremos posteriormente absorbedores de energía, arneses anticaí­das, lí­neas de anclaje textiles o de cable de acero, cuerdas, eslingas, conectores y otros elementos de amarre o de sujeción,

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Eraikinaren egitura orokorra justifikatzea, hauek barne: Justificación de la estructura general del edificio, incluyendo el de la NBE-EA/88 de

Materiala: Proiektuak

- Fatxadako planoak (altxaerak) eta estalkien planoak, eraikinaren "azala" definitzen dutenak. - Planos de fachada (o alzados) y de cubierta, que definen la "(piel" del edificio.

Materiala: Proiektuak

Proiektu bat gauzatzean, eraikina nolakoa den jakin behar da, bai eta nola eraiki behar den ere, alegia, oinarrizko proiektuak eta gauzatze-proiektuak zer informazio duten, ziurrenik misio bateratuan. Durante la ejecución de un proyecto es necesario saber cómo es el edificio, y también cómo se tiene que realizar, es decir, qué incluye un proyecto básico y un proyecto de ejecución, seguramente en misión completa.

Materiala: Proiektuak

Laburbilduz, eraikina gauzatu, edukiz bete eta erabilera emateko behar diren informazio guztiak jasotzen ditu. En suma, todas las informaciones necesarias para ejecutar, dar contenido y uso al edificio.

Materiala: Proiektuak

Laburbilduz, esan dezakegu oinarrizko proiektuak eraikuntza-gorputz horren (eraikinaren) azala erakusten eta definitzen duela, bai eta haren barruko ezaugarriak ere. Se puede concluir que el proyecto básico muestra y define la piel de ese cuerpo constructivo (el edificio) y las caracterí­sticas de su propio interior.

Materiala: Proiektuak

Oinarrizko proiektua eraikina edo obra nolakoa den definitzen duten informazio grafikoen eta idatzizko informazioen multzoa da. Proyecto básico es el conjunto de informaciones gráficas y escritas que definen cómo es el edificio o la obra.

Materiala: Proiektuak

Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak

2
Eraikitzen ari den eraikina.
Eraikitzen ari den eraikina.
eraikuntza > edificio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bada, horiek guztiak eraikuntza monumentalak direla esan dezakegu. Sí­, efectivamente todos ellos son edificios monumentales.

Materiala: Proiektuak

Hala ere, badaude beste ekipamendu batzuk, beren funtzionaltasuna gaindituz, eraikuntza monumental bilakatzen direnak. Pero, también hay otros equipamientos que, superando su propia funcionalidad, se convierten en edificios monumentales

Materiala: Proiektuak

eraikin > edificio (176 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sydney metropoliak, Sydney Tower (Hego Hemisferioko eraikinik altuena) nagusi duten etxe orratzen profil futurista du, eta hainbat auzotan, hala nola Chinatownen, bertako herritarren tradizioak eta kultura dira nagusi. Badiaren inguruan daude, ordea, erakargarri turistiko nagusiak, hala nola Opera Jauregia herrialdearen ikonoetako bat, badia ixten duen burdinazko zubia formagatik esekitokia La metrópoli de Sydney con su perfil futurista de rascacielos dominados por la Sydney Tower (edificio más elevado del hemisferio sur), concentra multitud de barrios como Chinatown que conservan las tradiciones y cultura de los ciudadanos que lo habitan , sin embargo el entorno de la Bahía concentra las mayores atracciones turí­sticas como el Palacio de la Ópera , que es uno de los iconos de la nación, el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriburuan Afrikan barnealdean dauden hiriburu bakanenetako bat da, bisitariek ezin dituzte eraikin historikoak ikusi instituzioen egoitza direlako edo erabilera erlijiosoa dutelako; horixe gertatzen da Jamia meskitaren kasuan. Horregatik, hauek dira Nairobiren erakargarri nagusiak: merkatuak, Norfolk eta Giraffe Manor hotelak, Kenyako lehen parke nazionala eta Karen Blixen-en Museoa (Afrikako Oroitzapenak filmaren oinarri< En su capital, una de las pocas de ífrica que se sitúan en el interior, los edificios históricos quedan cerrados al público por ser la sedes de instituciones o por tener uso religioso como la Mezquita Jamía ., por esta razón , son los mercados, hoteles como el Norfolk o Giraffe Manor ; el primer parque nacional de Kenia, y el Museo de Karen Blixen (escritora de la novela autobiográfica "Out of ífrica", que sirvió como guión p

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hauek dira Buenos Airesera iristen diren kanpotarrentzat toki garrantzitsuenak: Caminito auzo ezagunak etxe koloreztatu bereziak ditu; Plaza de Mayon, katedrala eta gobernu-eraikinak daude; Nueve de Julio hiribidean, Obeliskoa; San Telmoko saltokiak; eta gastronomia fina eskaintzen duten Puerto Madero eta Recoleta. El popular barrio de Caminito con sus caracterí­sticas casas coloreadas, la Plaza de Mayo con la Catedral y edificios gubernamentales, la Avenida Nueve de Julio con el Obelisco, los comercios de San Telmo ; y Puerto Madero y Recoleta con una cuidada gastronomía son los grandes hitos del forastero que llega a la capital bonaerense.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Inperio espainiarraren altxor kolonialetako bat izan zen; loraldi ekonomikoak ahalbidetuta eraiki zen hirigune interesagarria Gizateriaren Ondare izendatuta dago. Eraikin publikoak dira Kapitolioa, katedrala eta hainbat gotorleku; badira beste zenbait eraikin pribatu, hala nola etxe burges txikiak, horietako asko berrituak eta aire historiko nabarmeneko hotel txiki bihurtuak. Fue una de las joyas coloniales durante el imperio hispano, el florecimiento económico favoreció la construcción de un interesante conjunto urbaní­stico declarado Patrimonio de la Humanidad, con edificios públicos como el Capitolio, Catedral , y diversas fortalezas ; y privados como las pequeñas mansiones burguesas, algunas de ellas , ahora convenientemente restauradas y transformadas en pequeños hoteles de acentuado sabor histórico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Eraikin bereziak izaten dira egoitzak (gazteluak, jauregiak, itsasontziak, monasterioak...). Se utilizan sedes en edificios singulares (castillos, palacios, barcos, monasterios...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bitarteko tekniko modernoak dituzten eraikin bereziak. Edificios singulares dotados de medios técnicos modernos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismoari dagokionez, honako hauek dira lekurik azpimarragarrienak: "Skydome" sabai mugikorreko estadioa, udaletxea, Probintziako Parlamentua (Provincial Parliament), unibertsitateko eraikinak, Yonge, Bay eta Queen Streeteko merkataritzaguneak. Turí­sticamente los lugares más relevantes son el estadio de techo retráctil "Skydome", el Ayuntamiento, el Parlamento Provincial, los edificios universitarios, las áreas comerciales de Yonge, Bay y Queen Street.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Erakargarri hauek urte guztian erakartzen dituzte korronte turistikoak : sabai bilkorra duen Skydome estadioa, Udaletxea, Probintziako Parlamentua, unibertsitate-eraikinak, Yonge, Bay eta Queen Street-eko merkataritzaguneak, Royal Ontario Museumaren museo-eskaintza, Henry Mooreren eskultura-bilduma eta antzerki-denboraldia. Horien guztien ondoan, familia-turismo kanadarra eta estatubatuarra erakarri nahi duten parke tematikoak eta aisialdiguneak sortu dira hiriburuaren kanpoaldean. El estadio de techo retráctil "Skydome" ,El Ayuntamiento, Parlamento Provincial , los edificios universitarios, las áreas comerciales de Yonge ,Bay y Queen Street , unidas a la oferta museí­stica del Royal Ontario Museum , y de la colección escultórica de Henry Moore y su temporada teatral atraen corrientes turí­sticas todo el año , aprovechando estas ,en la periferia de la capital cultural de Canadá , han proliferado parques temáticos y centros de ocio que buscan captar un turismo familiar orientado a can

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Big Appleren hegoaldeko antzinako kaiak, hala nola Pier 17 eta Battery Park, aisialdi- eta merkataritza-eremu handiak dira gaur egun; finantza-auzoan dauden Wall Streeteko burtsaren eraikinak, World Trade Center-eko etxe orratzak (Dorre Bikiak zeuden tokiko zero eremua barne dela) eta World Financial Center dira, oraindik, New Yorkeko zeru-lerroaren profila markatzen duten lerroak. En el extremo sur de "la gran manzana", los antiguos muelles, como el Pier 17 y Battery Park son hoy una de las grandes zonas comerciales y de ocio, el barrio financiero con el edificio de la bolsa en Wall Street y los rascacielos del World Trade Center (con la zona cero , solar que ocupaban las Torres Gemelas) y del World Financial Center son aún las lí­neas que trazan el perfil del skyline de Nueva York.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gobernu-eraikinez gain, museoak dira erakargarri turistiko nagusiak. Los museos son junto a los edificios gubernamentales los grandes atractivos turí­sticos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak