nukleo Bilatu nukleo testuinguru gehiagotan

1
nukleo > núcleo (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Globulu gorrien ezaugarria da ez dutela ez nukleorik ez organulurik. Osagai bakarrak mintz plasmatikoa eta oxigenoa garraiatzen duen pigmentua, HEMOGLOBINA (Hb), dira. Horregatik, eritrozitoen funtzioa hau da: albeoloetatik biriketako kapilarretara iristen den O2-a FINKATZEA eta oxigeno hori organismoko zelula guztietara eramatea. Se caracteriza porque no posee núcleo ni orgánulos ya que está formado exclusivamente por la membrana plasmática y un pigmento transportador de oxí­geno llamado HEMOGLOBINA (Hb) y por ello la función de los eritrocitos es FIJAR el O2 que llega a los capilares pulmonares desde los alveolos para transportarlos a todas las células del organismo, realizándose este transporte a través del

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eritrozitoek ez bezala, LEUKOZITOEK edo GLOBULU ZURIEK (GZ) badute nukleoa, baina ez hemoglobinarik. A diferencia de los eritrocitos, los LEUCOCITOS o GLÓBULOS BLANCOS (GB) poseen un núcleo y no contienen hemoglobina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hauek dira gehien ditugunak, leukozito guztien %60-70 baitira. Zelula biribilak dira; haien nukleoak 2 eta 6 lobulu artean ditu, eta zitoplasma oso pikor txikiz eta ugariz betea dute. Son las más abundantes ya que constituyen entre el 60-70% del total de leucocitos, y son células redondeadas cuyo núcleo tiene entre 2 y 6 lóbulos con el citoplasma lleno de gran cantidad de gránulos de tamaño muy pequeño.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere. Nukleoan lobuluak dituzte (bi lobulu), eta zitoplasma pikorrez betea dute (pikor horiek neutrofiloen pikorrak baino handiagoak dira). Son también células redondeadas con el núcleo lobulado (dos lóbulos) y el citoplasma lleno de gránulos que tienen mayor tamaño que los neutrófilos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere, eta nukleo lobulatua eta pikorrez beteriko zitoplasma dituzte Pikor horiek oso handiak dira, eta batzuetan nukleoa ezkutatu edo estali ere egiten dute. Son también células redondeadas con el núcleo lobulado y el citoplasma lleno de gránulos que son de gran tamaño y que incluso llega a enmascarara o tapar el núcleo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hauek ere zelula biribilak dira. Beraien nukleoak ia zelula osoa betetzen du. Zelula hauek koska edo sargune bat izan ohi dute. Son también células redondeadas cuyo núcleo llega a ocupar casi toda la célula que posee tí­picamente una muesca o entrante.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Leukozitorik handienak dira. Zelula biribilak dira, nukleoak ferra-forma du eta zitoplasmak ez du organulurik. Son los leucocitos de mayor tamaño, siendo éstas células redondeadas con el núcleo de forma de herradura y citoplasma sin orgánulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Aurreko zatia, zelularen nukleoa duena. Es la parte anterior y la que contiene al núcleo de la célula.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gai grisa neuronen SOMEk osatzen dute, eta nerbio-bulkadak sortzen dituzten nukleoak adierazten ditu. La sustancia gris lo constituyen los SOMAS de las neuronas, representando los núcleos donde se generan los IN.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NUKLEO BASALAK: NíšCLEOS BASALES:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa