carpintero Bilatu carpintero testuinguru gehiagotan

1
zurgin > carpintero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Grabatukoak, zehazki, zurgin-orpo du izena. El del grabado recibe el nombre de retalón de carpintero.

Materiala: Egurraren teknologia

Materialen (egurraren) erresistentzia kalkulatzea ez da zurginaren ardura, haren gainetik dagoen arkitektoarena, ingeniariarena edo aparejadorearena baizik. Zurginak itsu-itsuan bete behar ditu hark zinbriak, estalkiak, aldamioak... egiteari buruz ematen dizkion oharrak, gero erantzukizunik ez izateko. El cálculo de resistencia de los materiales (maderas) no es de incumbencia del carpintero sino del arquitecto, ingeniero o aparejador a cuyas órdenes trabaja, y cuyas indicaciones debe seguir a ojos ciegas en construcciones de cimbras, cubiertas, andamiajes, etc., para quedar a salvo de posibles

Materiala: Egurraren teknologia

Propietate hau ez da oso interesgarria zurginen ikuspegitik, baina bai arotzen, gurdigileen, upelgileen, aulkigileen... ikuspegitik. El conocimiento de esta propiedad yiteresa poco al ebanista, pero sí­ al carpintero, al carrero, al tonelero, al sillero, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

arotz > carpintero (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arotzak zuzenean horni daitezke enborrez edo dendetan saltzen dituzten eskuairaldeez. El carpintero puede proveerse directamente de los troncos o de las escuadrías que se expenden en los comercios.

Materiala: Egurraren teknologia

Garbiagoak izan daitezen, arotz-arkatza (ahal dela, koloretakoa) erabiliz egiten ditugu. El marcado se hace para mayor claridad, mediante un lápiz de carpintero, a ser posible de color.

Materiala: Egurraren teknologia

5. Beren tresnak nola zorrozten dituzten ikusirik, zehaztasun osoz epaitu dezakegu arotzen bizkortasuna, garbitasuna eta abilezia. 5.a Por el afilado de las herramientas de un carpintero, se juzgará con toda certeza de la prontitud, limpieza y habilidad en la realización de sus trabajos.

Materiala: Egurraren teknologia

Gogoan izan beharra dago gaizki egiten baditugu erorikoak eta zorigaiztokoak eragin ditzaketela, eta litekeena dela arotza ere erantzule izatea. No se olvide que sus deficiencias pueden originar caí­das y desgracias, en las que el carpintero puede tener su parte de responsabilidad.

Materiala: Egurraren teknologia

Hona hainbat baliokidetza. Behin baino gehiagotan begiratu behar diete arotzek. Izan ere, sistema metrikoaren barneko neurriak erabiltzen ditugu oro har, baina beste neurri batzuk ere erabiltzen dira, eta ezin ditugu alde batera utzi, trukea baitago herrialde batzuen eta besteen artean: Ponemos a continuación las siguientes equivalencias, que más de una vez se verá obligado el carpintero a consultar; pues aunque en general se usan las medidas del Sistema Métrico, se emplean también otras medidas que no pueden ignorarse, dado el intercambio que hay entre las diversas naciones:

Materiala: Egurraren teknologia