teknika Bilatu teknika testuinguru gehiagotan

1
teknika > técnica (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, dakigunean sakontzeko, komeni da zenbait azalpen eta taula ematea, lanean laguntzeko eta teknikak zer eskakizun ezartzen dituen jakinik lan egiteko. Sin embargo, y como ampliación de conocimientos, no estará de más la inserción de algunas explicaciones y tablas, que le orientarán en su tarea y harán que en ella proceda consciente de lo que exige la técnica.

Materiala: Egurraren teknologia

Langaluzeen eta langaren aldeen arrasean egon behar duten tiraderak egiteko, teknika berezia erabili behar da, beharrezkoa baita ziurtatzea alde guztiak erabat egonkorrak izan daitezendirela. Para construir cajones que deban ir rasantes con las caras de los largueros y de las traviesas, se requiere una técnica que garantice en absoluto la estabilidad de todos los frentes.

Materiala: Egurraren teknologia

Kasuan-kasuan, eraikuntza-sistemarik azkarrena aztertu behar du, baina eraikitzeko teknikak perfektua izan behar du nolanahi ere alde guztietatik. Halaber, kasuan-kasuan, zer tresneria mota prestatu behar duen aztertu behar du, lanak hobeto eta azkarrago egiteko. Tiene que estudiar en cada caso el sistema más rápido de construcción, sin perjuicio de una perfecta técnica constructiva en todos sus aspectos, y los posibles tipos de utillajes que se tengan que preparar, para poder ejecutar mejor y con mayor rapidez los trabajos.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskaileren elementu nagusiak dira mailak, eta, hortaz, arreta handiz aztertu behar dugu haien eraikuntza, bai dekorazioaren ikuspegitik, bai teknikaren ikuspegitik. Los peldaños son el elemento principal de la escalera, y portanto, su construcción requiere un perfecto estudio, tanto en su parte decorativa como en la técnica.

Materiala: Egurraren teknologia

Orri motei buruzko kapituluan arituko gara marko motei (gillotina-leihoetarako, ate gidaridunetarako eta abarretarako markoei) buruz, eraikuntza-teknikak lotura handia baitu ateak eta leihoak egiteko teknikarekin. Sobre los tipos de marcos (los de ventana de guillotina, los de puerta corredera, etc.), hablaremos en el capí­tulo correspondiente a esta clase de batientes, ya que su técnica está muy relacionada con la de la ventana o de la puerta.

Materiala: Egurraren teknologia

teknika > técnica (111 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudiaren teoria eta teknika. Teoría y Técnica de la Imagen.

Materiala: Soinu profesionala

Errealizazioaren teoria eta teknika III. Teoría y Técnica de la Realización III.

Materiala: Soinu profesionala

Mikrouhin-teknikak. Técnicas de Microondas.

Materiala: Soinu profesionala

80ko hamarkadan, berriz, izugarri aurreratu ziren bozgorailuen nahiz esparru akustikoen teknikak. Los 80, a su vez, traen consigo un enorme avance en las técnicas, tanto de altavoces como de recintos acústicos.

Materiala: Soinu profesionala

Lan-teknika hau menperatzeko, marrazteaz gain, sakon aztertu behar da irudiztatu nahi den arloa. Para dominar esta técnica de trabajo, además de dibujar hay que conocer en profundidad la materia que hay que ilustrar

Materiala: Irudia

Teknikak: marrak egiteko balio du arkatzak, eta marra horiek oso adierazkorrak izan daitezke, marrazkiaren trazuaren eta arkatzaren gogortasunaren arabera. Técnicas: El lápiz sirve para realizar lí­neas, que pueden llegar a ser muy expresivas, según el trazo del dibujo y la dureza del lápiz.

Materiala: Irudia

Hainbat lodieratako luma-muturrekin ematen den tinta oso teknika adierazkorra da. La tinta aplicada con plumillas de distinto grosor es una técnica muy expresiva.

Materiala: Irudia

Teknikak: Técnicas:

Materiala: Irudia

Ikus-entzunezko lanen gako guztiak paperean islatzeko erabiltzen diren adierazpen-teknikak ezagutzea. Conocer las técnicas expresivas que se utilizan para reflejar en el papel todas las claves de la realización audiovisual.

Materiala: Irudia

Nolanahi ere, teknika horiek nahastea da ohikoena. En cualquier caso, lo más habitual es la mezcla de estás técnicas.

Materiala: Irudia

teknika > técnica (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alpinismoko teknikak erabiliz, olana-erako sareetarako kable gidariak jartzen dira (403. eta 404. irudiak). Se procede a la instalación de cables guía para redes tipo toldo aplicando técnicas de alpinismo (fig. 403 y 404).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Era berean, morteroz ere egin ditzakegu arrastelak, baina morterozko edo hormigoizko estalkietan soilik erabil dezakegu teknika hori, eta, gainera, ez dugu material isolatzaileren bat ezartzerik izango, material isolatzaileak ez liekeelako masa-arrastelei ondo finkatzen utziko. También se pueden fabricar rastreles con mortero, esta técnica sólo se podrá realizar sobre una cubierta de mortero u hormigón, sin poder colocar material aislante ya que dificultaría el agarre de los rastreles de masa.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horretan beso osoa mugitu behar dugu, indar handiagoa izateko. Esta técnica se hace moviendo todo el brazo, con lo que se consigue más fuerza.

Materiala: Igeltserotza

Benetakoa da, halaxe lan egin baitut nik eta halaxe ikusi baitut inguruan; eta oinarrizkoa da, ezinbestekoa baita teknika eta jakintza horiek eskuratzea gero sistema modernoagoetan aplikatu ahal izateko. Real porque así­ he trabajado y he visto trabajar y básico porque considero elemental aprender estas técnicas y conocimientos para poder desarrollarlos y aplicarlos a esos sistemas más modernos.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horixe erabiltzen da zoladurari dagoen-dagoenean eutsi nahi diogunean, edo baldosak lauzak baino lehenago jarri behar ditugunean. Esta técnica se suele emplear cuando se desean conservar los solados, o es necesario colocar las baldosas antes que los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Esan gabe doa teknika honetan ere ohiko urratsak bete beharko ditugula: hots, zorua amaitutakoan baldosak ureztatu; masaren gainean han-hemenka zementua bota, eta baldosa guztiak ondo finkatu. Ni que decir tiene que con esta técnica se habrá que regar el suelo terminado, espolvorear cemento sobre la masa, y asentar bien cada baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Lauza karratuekin erabil dezakegu teknika hau, ez, ordea, lauza angeluzuzenekin. Esta técnica es recomendable realizarla solamente con aquellas piezas que sean cuadradas y no rectangulares.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horren bidez, nibelarekiko 45º-an geratzen dira lauzak, diagonalean, beraz (1. irudia). Esta técnica consiste en que los azulejos quedan colocados a 45º con respecto del nivel, quedando en la diagonal del azulejo (Fig. 1).

Materiala: Igeltserotza

Bi teknikak ondo konbinatzea ezinbestekoa da hormak egokiro zarpiatzeko. La combinación apropiada de las dos técnicas es esencial para el correcto zarpeado o enfoscado de las paredes.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horri esker, denbora gutxiago eman beharko dugu lan horretan, eta, gainera, ez dugu behar baino masa gehiago erabiliko. Con esta técnica se puede ganar tiempo y la dosificación de la masa suele ser muy apropiada.

Materiala: Igeltserotza

2
teknika > técnica (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciaga traje jakadunengatik eta egitura ederreko berokiengatik egin bazen ere ospetsua, parpailazko soineko ederren maisu handia izan zen. Soineko haien teknikak, arintasunak, soiltasunak, gaur egun oraindik ere amets eginarazten digute. Bolante hain arinek, inkrustazio ia ikusezin horiek, goretsi egiten dute parpaila eta horiexek eman diote gaur egun duen izena eta ospea. Balenciagak talentu ohiz kanpokoaz landu zituen bere soineko guzti-guztiak, bai guipure parpailen bitartez -beteagoak baina diseinu grafikoagokoak-, bai tul finen edo Chantilly parpaila arinaren bitartez. Conocido por sus trajes de chaqueta y sus abrigos de tan bella construcción, Cristóbal Balenciaga fue también el maestro indiscutible de maravillosos vestidos de encaje. La técnica, la ligereza, la simplicidad que desplegaban, hacen aún soñar. Esos volantes tan ligeros, esas incrustaciones casi invisibles sublimaban el encaje y le atribuyeron el reconocimiento del que goza. Ya sea mediante el encaje, más cargado en el diseño pero más gráfico, o mediante el tul vaporoso o el encaje Chantilly tan ligero, Balenciaga trató cada uno de sus vestidos con un talento extraordinario.

Materiala: Ehungintza liburuak

Balenciagak, tradizio horren oinordeko, material fin hori berreskuratu eta XX. mendeko modara ekarri zuen: parpailak, moda historikoetan oinarritutako jantzietan zein eredu sortu berrietan. Haren lan guztietan, parpailaren erabilerak gainditu egin zuen espero zena, bai apaingarri gisa, bai gardentasungatik edo kolore aukera ausartagatik. Materialaren eta teknikaren arteko sinbiosia perfektua izan zen. Balenciaga, como heredero de esta tradición, recuperó para la moda del siglo XX un exquisito material: los encajes que utilizó tanto en las creaciones inspiradas en las modas históricas corno en los modelos de nueva creación. En todas sus obras los encajes superaron cualquier expectativa, ya fuera por su carácter ornamental, por sus transparencias o por las atrevidas gamas cromáticas. La simbiosis entre el material y la técnica, fue perfecta.

Materiala: Ehungintza liburuak

Lesage, Rene Begue (Rebe izenez ezaguna), Mestral, Judith Barbier, Roy-Poulet, Andree Brossin de Mere brodatzaileek zeharo aldatzen zituzten material horiek. Eta era askotako teknikak erabiltzen zituzten. Parpaila izan liteke perladuna, xafladuna, erliebean apaindutako loreekin, eskuz margotua, loreez inprimatua 1957an, zetazko koloretako hariez nabarmendua eta tintaroi itxura ematen dion laka batez edertua. Goroldio efektua lortzen da organdiko zinta arinak aplikatuta (108. or. il.); erliebe efektua lokarri fin bati esker edo soutache bat loreen ingurua brodatuz (40. or. il.), edo felpatxoaren edo frivolite erako parpailaren erabilerari esker, lastozko edo errafiazko hari batez. Zenbaitetan, brodatuak oso handiak izaten dira, artilezkoak esaterako, eta tweed-a ekartzen dute gogora; beste batzuetan, berriz, oso sarriak dira, arbetxez apaindutako gaueko soineko honetan agertzen denaren antzera (24. or. il.), eta horrelakoetan erabat desagertzen da parpailaren edo tularen oinarria. Bordadores como Lesasíe. Rene Begué. conocido como Rébé, Mestral, Judith Barbier, Rov-Poulet, Andrée Brossin de Méré transforman totalmente esos materiales arácnidos. Las técnicas son muy diversas. El encaje puede ser perlado. con lentejuelas, adornado con flores en relieve, pintado a mano, impreso con flores en 1957, realzado con hilos de seda de colores, embellecido por una laca que ofrece un aspecto tornasolado. Se obtiene un efecto musgoso gracias a la aplicación de ligeras cintas de organza (il. p. 108); un efecto de relieve gracias a un fino cordoncülo o un soutache bordando el contorno de las flores (il. p. 40), o incluso gracias a la utilización de felpilla o de encaje frivolité, con un hilo de paja o de rafia. En ocasiones, estos bordados son tan voluminosos, como los de lana, que evocan el tweed1', o tan tupidos, como los que aparecen sobre este vestido de noche retocado con azabache (ü. p. 24), que el soporte de encaje o de tul desaparece completamente.

Materiala: Ehungintza liburuak