metro Bilatu metro testuinguru gehiagotan

1
metro > metro (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lisboan metroa gaur egun hedatze-bidean eta funikular bikainak daude. Lisboa dispone de metro, actualmente en proceso de ampliación, y algunos imponentes funiculares.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hiria eta aireportua lotzen dituzten garraiobideak: autobusa, metroa... Medios de comunicación ciudad-aeropuerto; bus, metro,...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Madrileko metroa. en el metro de Madrid.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bukaresten metroa dago, gainera. Bucarest cuenta además con metro.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Ez da auzune ezaguna, ez dagoelako hiriaren erdian, baina merezi du metroa hartzea eta muinoraino joatea, Vysehrad auzuneko etxeen arkitektura oso polita baita, eliza txikiz eta Txekiako benetako dendaz betea; hango dendek ez dute zerikusirik turismora bideraturiko hiriguneko dendekin. No es un barrio conocido ya que no está en el centro de la ciudad pero merece la pena coger el metro y desplazarse hasta la colina ya que el barrio de Vysehrad es un barrio donde la arquitectura de las casas es muy bonita, está lleno de pequeñas iglesias y de mucho comercio realmente checo, nada que ver con el comercio del centro muy dedicado al turismo<

Materiala: Nazioarteko produktuak

Gainera, metro- eta tranbia-sare ona ere badu oinez hainbeste ibili nahi ez dutenentzat. Además también cuenta con una buena red de metro y tranvía para aquellos que no deseen andar tanto.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Pragako erdigune historikoan eta tranbian eta metroan kontuz ibiltzea gomendatzen da, baita dokumentazioa eta kreditu-txartelak behar bezala gordetzea ere. Se recomienda precaución en visitas al centro histórico de Praga y en viajes en tranvía y metro, así­ como guardar convenientemente la documentación y las tarjetas de crédito.

Materiala: Nazioarteko produktuak

2
metro > metro (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lokaleko edozein puntutatik, 25 metro bakoitzeko bat egongo da. Debe haber uno cada 25 metros desde cualquier punto del local.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gehienez ere, 1,70 metroko altueran egon behar dute, eta ez da haiek eskuratzea oztopatzen duen ezer gorde behar. Deben estar señalizadas a una altura máxima de 1,70 metros y no se debe almacenar nada que pueda entorpecer su acceso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bi SUEren arteko distantzia, gehienez ere 50 metrokoa izango da. La distancia entre dos BIES debe ser como máximo de 50 metros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

< 3 metro < 3 metros

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gutxienez 1 metro zabal izango da. Su ancho mí­nimo será de 1 metro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskaileraren luzera, 2 metro Longitud de la escalera 2 metros

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

metro > metro (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Metro lineala 1 metro lineal .

Materiala: Egurraren teknologia

Bankuaren luzearen araberakoa izan behar du bankuen oinen kopuruak. Bi oin egin behar dira bankuak neurtzen duen 2 m-ko, eta, gero, oin bat erantsi behar da metro bakoitzeko. El número de pies depende de la longitud del banco; 2 para 2 m., aumentando un pie para cada metro.

Materiala: Egurraren teknologia

Metroa eta dezimetro bikoitza. Metro y doble decí­metro.

Materiala: Egurraren teknologia

eta metro kuboko 6.000 pezetatan saltzen dituzte piezak. Me lo venden a 6.000 ptas. el metro cúbico.

Materiala: Egurraren teknologia

Oro har, metro kuboa (m3) da egurraren bolumena kalkulatzeko erabiltzen dugun unitatea, hau da, metro bateko luzerako ertzak dituen kuboa. Ordinariamente la unidad de medida que se emplea para cubicar es el metro cúbico (m3.), es decir, un cubo cuya arista mide un metro de longitud.

Materiala: Egurraren teknologia

Pisura, metro kubotan, metro koadrotan, metro linealetan, unitatetan... saltzen dute egurra merkatuan: Las maderas se venden en el comercio a peso, por metros cúbicos, por metros cuadrados, por metros lineales, por unidades, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro kubotan, egur gehienak saltzen dituzte. º Por metros cúbicos se venden la mayor parte de las maderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro koadrotan, zabalera eta luzera uniformea duen egurra saltzen dute, hala nola egur mihiztatua, xaflak, bata bestearen kontra zuntzak gurutzatzeko moduan jarritako egurrezko piezak... º Por metros cuadrados, aquellas que tienen anchura y longitud uniformes, como las tablas machihembradas, las chapas, los contrapeados, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro linealetan lodiera eta zabalera jarraitua duten egurrak saltzen dituzte, hala nola zorurako oholtxoak, moldurak, etab. º Por metros lineales, las que tienen espesor y anchura constantes, como las tablillas para pisos, las molduras, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro kuboa 1 metro cúbico .

Materiala: Egurraren teknologia

metro > metro (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
UNE EN 1263 arauan jasotzen diren beste sistemek ez bezala, U sistemaren helburua iraganbidetik edo lan-eremutik erortzea saihestea da; metro bat inguruko babes bertikala ematen du solairutik. A diferencia de los otros Sistemas contemplados en la norma UNE EN 1263, el sistema U tiene por objeto impedir las caí­das desde el área de tránsito o trabajo donde se instala, proporcionando una protección vertical hasta aproximadamente un metro de altura desde el piso.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horretarako, hormigoitzean, eta hormigoia fraguatu aurretik, 15 cm-ko PVCzko zorroak jarriko dira, eta haien artean gehienez 3 metroko tartea utzi beharko da. Para ello, durante el hormigonado, y antes de que el hormigón fragüe se introducirán unos casquillos de PVC de 15 cm. de longitud, con una separación máxima de 3 metros.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gorputz-babesek hiru L eduki behar dituzte soldatuta hurrenez hurren, 1,20 metrora, 0,70 metrora eta 0,20 metrora goiko listoia, erdikoa eta errodapia jartzeko, hurrenez hurren. Los guardacuerpos llevarán soldada una "L" a 1,20 metros, otra a 0,70 m. y otra a 0,20 m., para colocar en ellas el listón superior, intermedio y rodapié.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutoinen artean gutxienez 2 metro eta gehienez 3 metro egongo dira, obrako atzeraemanguneen eta baoen arabera. La distancia entre postes será como mí­nimo de 2 metros y como máximo de 3, en función de los retranquees y huecos de la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, sarea kiribil-itxurako tolesetan bilduko du. Horren helburua da sarea zabaltzean mosketoien segidak kableei begira ez geratzea. Beraz, mosketoiak fabrikatzaileak jarritako ordena berean ainguratu beharko dira (30 kN-eko muturreko mosketoiak eta 7,5 kN-eko bitarteko mosketoiak 2 metrotik 2 metrora. 397. irudia). A continuación se recoge la red con dobleces de forma espiral, con la finalidad, de que el usuario al desplegarla no incurra en error y queden las secuencias de mosquetones encarando los cables, debiendo anclarse por orden como fueron dispuestos por el fabricante (mosquetones extremos de 30 KN e intermedios de 7,5 KN situados cada 2 metros - fig. 397).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beso horien eraztunetatik metalezko kable bat sartuko da (390. irudia), eta gero kablearen muturrak tenkatuko dira (adibidez, aparailuekin). Jarraian, 1,5 metro inguruko altuera duen segurtasun-sare bertikal bat jarriko da pabiloiaren inguruan (389. irudia), egituraren perimetro osoa babesteko (391. irudia). Por la anilla de estos pescantes, se pasará un cable metálico (fig. 390) que se tensará en sus extremos (con trácteles p.e.), de manera que una vez tensado se proceda a coser unas redes de seguridad verticales de aproximadamente 1,5 metros de altura, en todo el perí­metro de la nave (fig. 389), quedando todo el perí­metro de la estructura protegido (fig. 391).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lotzeko puntuen artean 2,5 metro baino tarte txikiagoa utzi behar da (385. irudia). La separación entre puntos de atado deberá ser inferior a 2,5 metros (fig. 385).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak gainjarri egin daitezke; gainjarpenak gutxienez 2 metrokoa izan behar du. También se podrán solapar las redes, siendo el solape mí­nimo de 2 metros.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Segurtasun.sarerako Hi eta He erorketa-altuerak gehienez 6 metrokoak izango dira (387. irudia). Las alturas de caí­da Hi y He a la red de seguridad no excederán los 6 metros (fig. 387).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarearen ertzetako erorketa-altuera murriztua (ertzetik 2 metro baino gutxiagora - Hr) gehienez 3 metrokoa izango da (387. irudia). La altura de caí­da reducida en los bordes de la red (a menos de 2 metros del borde - Hr), no excederá los 3 metros (fig. 387).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

metro > metro (101 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hegoaldean, Drakensberg eta Karroo mendiak; ekialdean, dortsal atlantikoaren eta Indiako dortsalaren presio kontrajarrien ondorioz sortutako Rift harana eta Etiopiako mendigune bolkanikoak Elgon, Kenya eta Kilimanjaro mendiak (5.895 metro ditu eta Afrikako tontorrik garaiena da). Al sur, los Montes Drakensberg y el Karroo; Y al este, consecuencia de las presiones contrapuestas de las dorsales atlántica e í­ndica, aparece el Valle del Rift , y los macizos volcánicos de Etiopía, los Montes Elgon, Kenia o el Kilimanjaro , que con 5895 metros constituye el techo de ífrica.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

|Hegoalderago, glaziarren hiriburua deitzen zaion Calafate hiri txikian berriki aireportu bat ireki da, eta 1981ean Gizateriaren Ondare izendatutako Glaziarren Parke Nazionalera iristeko aukera ematen du. 350 kilometro baino gehiagoko izotz iraunkorreko geruza du (izotz-zelaia), eta handik 47 glaziar jaisten dira, besteak beste Upsala, Onelli, Viedma eta, irisgarriena, Perito Moreno. Azken horrek 60 metroko garaiera du, eta bost kilometro zabal da; izotz zati handiak askatzen dira etengabe, burrunba eta olatu izugarriak eraginez; hor Más al sur , El Calafate, conocida como la capital de los glaciares , es una pequeña villa, donde recientemente se ha abierto un nuevo aeropuerto , que permite el acceso al Parque Nacional de los Glaciares , declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981 encerrando un manto de nieves perpetuas de más de 350 kilómetros (campo de hielo), del que descienden hasta 47 glaciares como el Upsala, Onelli, Viedma y el más accesible, el Perito Moreno , de este último, con una altura de 60 metros y cinco kilómetros de ancho , se desprenden continuamente enormes bloques de

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Basoak inguratuta, kontinenteko ur-jauzi handienak eratzen du Iguazuko Parke Nazionala, Brasilekin muga egiten duena. Bi ertzen inguruko herrietan hotel ugari ezarri dira, eta aisialdi-enpresa askok eskaintzen dute ur-jauzien gainetik helikopteroan hegan egitea, rafting egitea edo Iguazu ibaiaren gaineko pasabide-sistema baten bidez Deabruaren Zintzurrera iristea; han, ur-bolumen handia hondoraino erortzen da ia 80 metroan, eta etengabeko zirimiria sortzen du. Envuelta por la selva la mayor caí­da de aguas del continente forma el Parque Nacional de Iguazú, que marca la frontera con Brasil, en poblaciones próximas de ambas orillas se han establecido numerosos establecimientos hoteleros y una nutrida oferta de empresas de ocio que posibilitan sobrevolar en helicóptero las cataratas, practicar rafting o bien seguir un sist

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Basoak inguratuta, kontinenteko ur-jauzi handienak eratzen du Iguazuko Parke Nazionala, Argentinarekin muga egiten duena. Bi ertzen inguruko herrietan hotel ugari ezarri dira, eta aisialdi-enpresa askok eskaintzen dute ur-jauzien gainetik helikopteroan hegan egitea, rafting egitea edo Iguazu ibaiaren gaineko pasabide-sistema baten bidez Deabruaren Zintzurrera iristea; han, ur-bolumen handia hondoraino erortzen da ia 80 metroan, eta etengabeko zirimiria sortzen du. Envuelta por la selva ,la mayor caí­da de aguas del continente forma el Parque Nacional de Iguazú, que marca la frontera con Argentina, en poblaciones próximas de ambas orillas se han establecido numerosos establecimientos hoteleros y una nutrida oferta de empresas de ocio que posibilitan sobrevolar en helicóptero las cataratas, practicar rafting o bien seguir un

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Itsas mailatik 3.600 metrora dagoen La Paz hiriburua da jarduera turistikoaren ardatza; 1548an espainiarrek okupatu zuten arren, ez du garai hartako erakusgarri nabarmenik museoetatik kanpo. La Paz, a 3600 metros sobre el nivel del mar, es el eje de la actividad turí­stica, aunque pese a la ocupación española en 1548 no retiene muestras destacadas de este periodo , fuera de sus museos.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Guayana eta hango Canaima Parke Nazionala: lautada berde handiko paisaia du, Gran Sabana deitzen zaiona; tepui izeneko harkaitz-plataformak altxatzen dira, eta urak pareta bertikaletatik jausten dira; baliabide turistiko ezagunena Salto Angel da, ia 1.000 metro ditu eta munduko ur-jauzi handiena da. Guayana con el PN de Canaima , caracterizado por un paisaje de grandes llanuras verdes , conocido como Gran Sabana, donde se levantan plataformas rocosas denominadas tepuis , cursos de agua se precipitan por las paredes verticales , como en el recurso turí­stico más difundido, el Salto del Angel , que con casi 1000 metros es la mayor caí­da del mundo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Batez besteko zabalera 300 kilometrokoa eta altitudea 3.500 metrokoa, eta, gainera, egitura ez da uniformea. Garaiera handienak Peru eta Txileko Santiago bitartean daude adibidez, 6.959 m-ko Aconcagua (Argentina), Titikaka aintzira dagoen goi-ordokia (Peru-Bolivia) eta Atacamako puna (Txile-Argentina-Bolivia). Su estructura no es uniforme ya que aunque la amplitud media es de 300 kilómetros y la altitud de 3500 metros, las mayores cotas se alcanzan entre Perú y Santiago de Chile ,Aconcagua 6959 m (Argentina ), donde han quedado encerrados altiplanos como el del Lago Titicaca (Perú-Bolivia), y el de la puna atacameña (Chile-Argentina-Bolivia).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Etxe-orratz modernoekin eta 553 metroko CN komunikazio-dorrearen menpean, Toronto da probintziako hiririk handiena. Con sus modernos rascacielos y dominada por Torre de comunicaciones CN de 553 metros, Toronto es la mayor ciudad de la provincia.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Zipreko eskualde menditsua da; bertan dago Zipreko tontorrik altuena, 2.000 metroko Olinpo mendia. Basoen, herrixka pintoreskoen eta Zedroen Harana eta antzeko natura-erreserben osagarri kulturalak dira monasterio eta eliza txiki bizantziarrak, ikono interesgarriak dituztenak; UNESCOren balioespen gorena lortu dute. Es la región montañosa con el monte Olimpo como techo de Chipre a más de 2000 metros de altitud, los bosques, pintorescas aldeas , las reservas naturales como el Valle de los Cedros , tienen su complemento cultural en los monasterios y las pequeñas iglesias bizantinas con interesantes iconos que le han valido la más alta consideración de la UNESCO.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Tatrako Parke Nazionala Europako fauna-erreserba handienetakoa da. Paisaian aintzirak eta 2.000 metrotik gorako mendiak dira nagusi. El Parque Nacional del Tatra, en un paisaje de lagos y altas montañas que superan los 2000 metros , es una de las grandes reservas de fauna europeas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak