erreakzio Bilatu erreakzio testuinguru gehiagotan

1
erreakzio > reacción (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
ErregarriakSubstantzia eta prestakin hauek erreakzio oso exotermikoa eragiten dute beste substantzia batzuk ukitzean, batez ere substantzia sukoiak ukitzean. ComburentesLas sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zelula gehienek O2-ak parte hartzen duen erreakzioen bidez lortzen dute energia; horretarako, beharrezkoa da oxigeno hori kanpotik eskuratzea. La mayor parte de las células consiguen energía de las reacciones donde interviene el O2, para lo cual, es necesario su captación externa.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bestalde, erreakzio metabolikoek CO2-a sortzen dute, eta CO2 hori ehunetatik kanpora atera behar da. Por otro lado, las reacciones metabólicas producen CO2 que debe ser expulsado desde los tejidos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arnas aparatuak egiten du KANPO-ARNASKETA deritzona. Kanpo-arnasketa hauxe da, hain zuzen ere: organismoan airea sartzea eta odolera (garraiobidea) eramatea; aldi berean, erreakzio metabolikoetan sortu den CO2-a odoletik ateratzen da. El aparato respiratorio se encarga de realizar lo que denominamos la RESPIRACIÓN EXTERNA, que en realidad consiste en entrada de aire en el organismo y puesta en contacto con la sangre (el medio de transporte) a la vez que tiene lugar la retirada del CO2 (que proviene de las reacciones metabólicas) de la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula hauek oso garrantzitsuak dira alergia-kasuetan: ustez, entzima batzuk (adibidez, histamina) eta hanturaren beste bitartekari batzuk askatzen dituzte erreakzio alergikoetan. Estas células tienen gran importancia en los fenómenos alérgicos se cree que liberan enzimas como la histamina y otros mediadores de la inflamación en las reacciones alérgicas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barruan TRONBOKINASA deituriko substantzia dute. Substantzia hori askatzen denean, erreakzio-sail bat eragiten du, eta odolbildua eratu amaieran. Poseen en su interior una sustancia denominada TROMBOQUINASA, que al liberarse desencadena una serie de reacciones y finaliza con la formación de un coágulo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigenoa haren antigorputzarekin aurrez aurre jartzen denean, antigeno-antigorputza deituriko erreakzioa sortzen da bien artean; erreakzio horrek antigenoa suntsitu edo indargabetzen du, AGLUTINAZIO-erreakzioa eraginez. Cuando el antí­geno se enfrenta a su anticuerpo correspondiente se produce entre ellos una reacción denominada antí­geno-anticuerpo que destruirá o inactivará el antí­geno provocando una reacción de AGLUTINACIÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Antigeno-antigorputza erreakzioa espezifikoa da: antigorputz bakoitzak haren sorrera eragin duen antigenoarekin erreakzionatzen du. Esta reacción antí­geno-anticuerpo es especí­fica para que cada anticuerpo reaccione con el antí­geno que ha provocado su sí­ntesis.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hainbat ANTIGENO-ANTIGORPUTZ erreakzio-mota daude, eta horietako bati AGLUTINAZIO deritzo. Hala deritzo antigorputzaren eraginez antigenoa pilatu edo aglutinatu egiten delako. Aglutinazioa da odolean gertatzen den erreakzioa. Hay varios tipos de reacciones ANTíGENO-ANTICUERPO, siendo uno de ellos la denominada AGLUTINACIÓN debido a que el anticuerpo provoca la aglomeración o aglutinación del antí­geno, siendo este tipo de reacción lo que se produce en la sangre.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Baina globulu gorrietan Rh antigenorik ez badu (Rh da pertsona hori), haren odola Rh + odolarekin nahasten denean (adibidez, erditzean), organismoa Rh-aren aurkako antigorputzak sortzen hasten da, eta AGLUTINAZIO-erreakzioa gerta daiteke. Pero en el caso de que, sus glóbulos rojos no tengan el antí­geno Rh, (esa persona será (Rh -)), cuando su sangre se ponga en contacto con sangre ( Rh +), como puede ocurrir en el parto, su organismo comenzará a crear anticuerpos anti Rh y podrá darse una reacción de AGLUTINACIÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak