bar Bilatu bar testuinguru gehiagotan

1
Barretan neurtzen duen presio-neurgailua.
Barretan neurtzen duen presio-neurgailua.
bar > bar (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aurrekoekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu elektrohaizagailua bi abiadurakoa dela, eta, horregatik, konexio bat dago lehenengo abiadurarako 15 bar-etik aurrera, eta beste konexio bat bigarren abiadurarako 20 bar-etik aurrera. La diferencia con los anteriores es que el electroventilador es de dos velocidades, con lo cual hay una conexión para la primera velocidad a partir de 15 bares, y otra conexión para la segunda velocidad a partir de 20 bares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

16 bar ingurura (lanerako batez besteko presioa) iristen denean, kondentsadorearen haizagailua konektatzen du; eta balio hori gutxi gorabehera 14 bar-etik beherakoa denean, deskonektatu egiten du. Conecta el electroventilador del condensador al alcanzar unos 16 bares (presión media de trabajo), desconectándolo cuando este valor sea inferior a 14 bares aproximadamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egin ezazu hustuketa (1 bar) koloragarria sar dadin laguntzeko (3.26 irudia). Realiza el vací­o (-1 bar) con el fin de facilitar la entrada posterior del colorante (figura 3.26).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu zirkuituan ez dagoela presiorik (0 bar) (3.25 irudia). Verifica que no hay presión en el circuito (0 bar) (figura 3.25).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) Zirkuituan 38 bar ingurura iristen bada jarduten du. b) Actúa si en el circuito se alcanzan alrededor de 38 bares.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Zirkuitua geldirik dagoela, goi- eta behe-presioak berdindu egiten dira, bi aldeetan 5 bar-etik 6 bar-era bitartekoa izanik. - Con el circuito parado las presiones de alta y baja se igualan, teniendo entre 5 y 6 bares en ambos lados.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Zirkuitua martxan dagoela, behe-presioan 1,5 bar-etik 2 bar-era bitarte izango dute, eta goi-presioan 12 bar-etik 13 bar-era bitarte. - Con el circuito en funcionamiento, entre 1,5 y 2 bares en baja y de 12 a 13 en alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hasiera batean, hustuketa behe-presioko manometroan egingo da, gutxi gorabehera 1 bar-era iritsi arte, eta, ondoren, goi-presioan egingo da. En principio, el vací­o se hará notar en el manómetro de baja hasta alcanzar, aproximadamente, -1 bar, y a continuación se notará el vací­o en alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste metodo bat zirkuitua (hozgarririk ez duela) presiozko nitrogenoz (15 bar inguru) betetzea da, manometroarekin egiaztatuz ihesik ez dagoela. Otro método consiste en llenar el circuito (estando vací­o de refrigerante) con nitrógeno a presión (unos 15 bares), verificando con el manómetro que no hay fugas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Behe-presioko presostatoak edo enbragearen etengailu ziklikoak desaktibatu egiten du konpresioa, baldin eta presioa gutxi gorabehera 1,7 bar-etik behera jaisten bada. El presostato de baja, o interruptor cí­clico de embrague, desactiva el compresor si la presión desciende por debajo de 1,7 bares aproximadamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
Gizon-talde bat tabernan.
Gizon-talde bat tabernan.
taberna > bar (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atal honetan, askotariko eskaintza gastronomikoak dituzten establezimenduak sartzen dira, esaterako: janari lasterreko establezimenduak tabernak eta kafetegiak Este apartado abarca diferentes establecimientos que ofrecen ofertas gastronómicas muy distintas, como por ejemplo establecimientos de fast food o bares y cafeterías.

Materiala: Ostalaritza

Talde honen baitan daude, esaterako, hainbat kategoriatako jatetxeak autozerbitzuak tabernak buffetak, kafetegiak pizzeriak eta hanburgeseriak. Dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, restaurantes de distinta categoría, autoservicios bar buffets cafeterías, pizzerías, hamburgueserías etc.

Materiala: Ostalaritza

TABERNAKO BARRA JASO RECOGER LA BARRA DE BAR

Materiala: Ostalaritza

Dena den, sukaldaritza tradizionalean (jatetxeak tabernak etab.) lan egiten duten langileek ez dituzte dokumentu horiek erabiltzen, eta badakite nola jokatu ezustekoen aurrean. Sin embargo los profesionales que trabajan en restauración tradicional (restaurantes bares etc.) no suelen utilizar estos documentos y saben cómo afrontar los contratiempos.

Materiala: Ostalaritza

Duela urte batzuetatik, sukaldaritza tradizionala deritzona –hau da, jatetxe taberna edota kafetegietako ohiko sukaldaritza– lehen izandako lekua galduz joan da, gizartearen elikadura-ohiturak aldatu egin baitira, eta bezeroek askotan leku jakin batzuetan egin behar izaten baitituzte otorduak (ikastetxeetan ospitaleetan enpresetan, etab.). Horrekin batera, sukaldaritza eta elikadura komertzialeko enpresen zerbitzuen eskaera handitu egin da. Desde hace algunos años la restauración tradicional entendida como los restaurantes o casas de comidas (bares cafeterías, etc.) se ha ido desplazando debido a la modificación de los hábitos alimentarios de la sociedad que han obligado a los clientes al consumo de la comida en un lugar determinado (colegios hospitales empresas etc.), por lo que se ha incrementado la demanda de servicios de empresas de restauración y alimentación comercial.

Materiala: Ostalaritza

Multzo honetakoak dira zerbitzu hauek: kategoria guztietako hotel eta jatetxeetako sukaldeak autozerbitzuak tabernak buffetak, kafetegiak pizzeriak, hanburgeseriak eta halakoak, ospitale eta geriatria-zentro batzuetako jangelak, eta ikastetxeetako eta unibertsitateetako jangelak. Dentro de este grupo se encuentran las cocinas de hoteles y restaurantes de distinta categoría, autoservicios bar buffets cafeterías, pizzerías, hamburgueserías, etc., además de ciertos hospitales centros geriátricos y comedores escolares y universitarios.

Materiala: Ostalaritza

Sistema hori da gehien erabiltzen dena sukaldaritza tradizionalean eta sukaldaritza komertzialean: hoteletan, tabernetan kafetegietan etab. Es el sistema más utilizado en la restauración tradicional y comercial: restaurantes hoteles bares cafeterías, etc.

Materiala: Ostalaritza