mano Bilatu mano testuinguru gehiagotan

1
eskualdi > mano (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zoladurak gainetik ikusi eta errepasatu ondoren, argizaria trementina-esentziatan disolbatu, eta hiru eskualdi eman behar dira. Eskualdi bakoitzaren dentsitateak aurrekoarena baino handiagoa izan behar du, eta lau eguneko tartea utzi behar da eskualdi baten eta hurrengoaren artean, egurrak behar bezala xurga dezan argizaria. Recorridos y repasados los pavimentos, se procederá al encerado con tres manos de cera disuelta en aguarrás y con densidad en aumento en cada una de ellas, dejándose transcurrir tres días como mí­nimo de una a otra mano, a fin de permitir una buena absorción a la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko lauzak ezartzeko, zementu-esnezko eskualdi bat eman behar zaie beheko aldean, eta hamaika ur parte eta bi zementu partekoa izan behar du bolumenak. Ondoren, lurrean finkatu behar dira, zementu parte batez, hiru kare partez eta bederatzi zementu partez egindako orea erabiliz. Para su colocación, se les dará por su parte inferior una mano de lechada de cemento, compuesta por once partes de agua y dos de cemento en volumen, y procediéndose a continuación a fijarlas en el suelo, con una pasta compuesta de una parte de cemento, tres de cal y nueve de arena.

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik, kola-eskualdi bat eman behar diogu euskarriari, eta, kola lehortzen denean, eskualdi bana eman behar diegu xaflari eta euskarriari. Daremos primero una mano de cola al soporte; y, cuando esté seco, daremos una mano a la plancha, y otra al soporte.

Materiala: Egurraren teknologia

Arkitekto zuzendariak beharrezko baderitzo, hiru argizari-eskualdiak eman aurretik, gasolinaz garbitu behar dira zoladurak, prestatzeko. En el caso de que el Arquitecto-Director lo juzgue necesario, se harán preceder estas tres manos de cera de un,lavado previo con gasolina, a fin de preparar el pavimento.

Materiala: Egurraren teknologia

Azken eskualdia eman eta bi egunetara, eskuz edo makinaz, dena igurtzi behar dugu, distira emateko. Transcurridos dos días de la última mano de cera, se frota, todo a máquina o a mano, para sacar lustre.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, argizaria trementina-esentziatan disolbatu eta hiru eskualdi eman behar ditugu. Lau eguneko tartea utzi behar dugu eskualdi baten eta hurrengoaren artean, egurrak behar bezala xurga dezan argizaria. Por último, se dan tres manos de cera disuelta con aguarrás, dejando transcurrir unos cuatro días de una a otra mano, para permitir a la madera una buena absorción.

Materiala: Egurraren teknologia