ayuntamiento Bilatu ayuntamiento testuinguru gehiagotan

1
udaletxe > ayuntamiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu horietan, oinarrizko zerbitzu eta prestazio sozialak eskuratzeko eskubidea besterik ez dute (autonomia-erkidegoetako edo udaletxeetako gizarte-zerbitzuak), eta erabateko osasun-laguntza erroldatuta daudenean. En estos casos sólo tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas (servicios sociales de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos) y a la asistencia sanitaria plena si están empadronados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, otsailean hasi nintzen lanean, udaletxeko ongizate-sailean. Además empecé a trabajar en febrero, en el área de bienestar social del Ayuntamiento.

Materiala: Ezintasuna

udal > ayuntamiento (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, laurogeiko hamarkadan Estatu osora zabaldu zen, eta udalek hartu zuten zerbitzua kudeatzeko ardura. Sin embargo, es en la década de los 80 cuando se extiende por todo el territorio nacional, gestionado por los ayuntamientos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Madrilgo Udaleko Gizarte-Zerbitzuen Saila. írea de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Francisco Juan Tortosako Udaleko Gizarte Ongizateko errejidoreak azaldu du bizilagunek etxebizitzaren egoera txarraz ohartarazi zutela, usain txarra sumatzen zutelako. Según ha explicado el regidor de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tortosa, Francisco Juan, fueron los vecinos quienes alertaron del mal estado en que se encontraba la vivienda, ya que se notaban unos olores muy fuertes.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(Udalak, diputazioak...) (Ayuntamientos, Diputaciones...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pixkanaka, Espainia gerraren ondorioetatik suspertu ahala, udalekuak sendotu eta instituzionalizatu egin ziren, lehenbizi Elizaren babesean eta, ondoren, udalen eta bestelako erakunde publikoen eta pribatuen laguntzaz. Poco a poco, a medida que España se fue recuperando de la guerra, la actividad de las colonias se fue asentando e institucionalizando, primero bajo los auspicios de la Iglesia y después por los Ayuntamientos y otros organismos públicos y privados.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hortaz, eskola horietan, haur txikiak dituzten guraso guztiei eskaini behar litzaizkieke ate irekietako jarduerak, bilera informatiboak, zirkularrak, triptikoak, hitzaldiak, etab.; horrek izan behar luke auzo guztietako politiken ohiko ildoa, eta, jakina, eremu publikoan, udalena. De esta forma, la planificación, organización y puesta en práctica de actividades de puertas abiertas, charlas informativas, circulares, trí­pticos, conferencias, etc. desde estos centros escolares dirigidas a todos los padres con hijos menores deberían ser la tónica general de las polí­ticas de todos los barrios y, por supuesto, desde el ámbito público, los ayuntamientos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Tortosako Udaleko gizarte-zerbitzuek 90 urteko emakumea atera behar izan zuten atzo etxetik Ferreries auzoan. Hainbeste zikinkeria pilatuta bere osasuna ere arriskuan ipini zuen. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Tortosa tuvieron que sacar ayer por la mañana a una mujer de 90 años de su piso, ubicado en el barrio de Ferreries, porqué había acumulado tanta suciedad que había puesto en peligro su propia salud.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizilagunek egun batzuk lehenago jakinarazi zuten arren, udalak egun batzuk itxaron behar izan zituen etxean sartu ahal izateko, epailearen agindua behar baitzuen. Todo y que el aviso de los vecinos se había hecho unos días antes, el Ayuntamiento tuvo que esperar unos días para poder entrar en la casa ya que necesitaba una orden judicial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Telelaguntza-programan sartzeko udaleko gizarte-zerbitzu komunitarioetara jo behar da, eskaera normalizatu baten bitartez. Para acceder al programa de teleasistencia hay que dirigirse a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, a través de una solicitud normalizada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tokiko erakundeek kudatzen dute (udalek). Está gestionado por entidades locales (ayuntamientos).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea