komunikazio Bilatu komunikazio testuinguru gehiagotan

1
Giza komunikazioaren oinarrizko eredu bat: pertsona batek, igorleak, mezu bat igortzen dio (zuhaitz bati buruz hitz egiten du) beste pertsona bati, hots, hartzaileari.
Giza komunikazioaren oinarrizko eredu bat: pertsona batek, igorleak, mezu bat igortzen dio (zuhaitz bati buruz hitz egiten du) beste pertsona bati, hots, hartzaileari.
komunikazio > comunicación (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikaziorako ahotsa Voz para comunicación

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Seinale analogikoa seinale digital bihurtzeak irauli egin du komunikazioaren arloa. El paso de la señal analógica a la digital ha revolucionado el mundo de las comunicaciones.

Materiala: Irudia

Hortaz, marrazkiaren erronka ez da errealitatearen antzeko irudiak sortzea, baizik eta komunikaziorako irudi eraginkorrak sortzea, hots, objektuen ezaugarri zehatzak une zehatzean nabarmentzen dituzten irudiak. Portanto, el reto del dibujo no es crear imágenes semejantes a la realidad, sino crear imágenes eficaces para la comunicación, es decir, imágenes que destaquen los aspectos precisos de los objetos en el momento preciso.

Materiala: Irudia

Multimedia hitzak informatikako ingurune batean integraturiko hainbat komunikazio-euskarri uztartzea esan nahi du. "Multimedia" significa la conjugación de diferentes soportes de comunicación, integrados en un entorno informático.

Materiala: Irudia

Kontzeptu horrek informazioaren eta komunikazioaren baliabideen ezaugarri tradizionalak aldatzen ditu. Este concepto cambia las caracterí­sticas tradicionales de los medios de información y comunicación.

Materiala: Irudia

Informatikak gaitasun berriak eskaintzen ditu informazioaren eta komunikazioaren produkzioan, eta handitu egiten ditu betiko baliabideen posibilitateak. La informática ofrece nuevas capacidades en la producción de la información y la comunicación, y amplía las posibilidades que los medios tradicionales.

Materiala: Irudia

Ideia baizik ez dugu bilatzen, komunikaziorako proposamena laburbilduko duen kontzeptua, testua eta irudia uztartuko dituena. Tan solo buscamos la idea, el concepto que resuma la propuesta de comunicación, y sea una integración de texto e imagen.

Materiala: Irudia

Irteera nagusiak, komunikazioak eta itzulera osagarriak Salidas generales, comunicaciones y retornos auxiliares

Materiala: Soinu profesionala

Irrati eta Telebistako Bitartekoen mantentzea espezialitatearen oso antzekoa da Lanbide Heziketako adar bat, eta Komunikazioen elektronika deitzen da. Estatuko hainbat zentrotan ematen da. Se imparte una rama de Formación Profesional muy afí­n a la especialidad de Mantenimiento del IORTV, denominada "Electrónica de las Comunicaciones" muy extendida en multitud de centros de todo el territorio nacional.

Materiala: Soinu profesionala

Komunikazio-sistemak. Sistemas de Comunicación.

Materiala: Soinu profesionala