fardel Bilatu fardel testuinguru gehiagotan

1
fardel > equipaje (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fardelak: Equipaje:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Oro har, fardelak bilatzeko, aurkitzeko eta bidaltzeko laguntza eta gastuak estaltzen ditu, galdu, lapurtu edo berandutuz gero. Incluye, en general, la asistencia y cobertura económica por la búsqueda, localización y enví­o del equipaje en caso de pérdida, robo o demora.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Fardelak enpresa publikoren batean galtzen badira, aseguruak estali ohi du, esate baterako, aireportuan, trenean... La pérdida del equipaje suele considerarse objeto del seguro si se produce en una empresa pública, por ejemplo, un aeropuerto, un tren...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

fakturazioa, txartelen eta fardelen kontrola... Facturación, control de billetes y equipajes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia hastean, bidaiariei harrera egin, agurtu, autobus-gidaria aurkeztu eta ordutegiei, eserlekuei, geldialdi teknikoei, aduanei, hotelei, fardelei... buruzko argibideak eman beharko ditu. Al comenzar el viaje, recibir, saludar, presentar al conductor y dar las instrucciones oportunas sobre horarios, asientos, paradas técnicas, aduanas, hoteles, equipajes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hiri garrantzitsuen erdigunean dauden eraikinak dira, eta fardelak fakturatu eta ontziratzeko txartela hartu daiteke han; esate baterako: Son edificios situados en el centro de las ciudades importantes desde donde se puede facturar el equipaje y recoger la tarjeta de embarque.; por ejemplo:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiarien, fardelen, zamen, animalien, gai arriskutsuen zerbitzuak arautzen ditu. Regula los servicios de los pasajeros, equipajes, carga, animales, artí­culos peligrosos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Diru kantitate berezia edo regular tip; egunero ematen zaio autobus-gidariari eskupeko gisa, fardelak kargatzeagatik eta deskargatzeagatik. Asignación especial o "regular tip" que se entrega diariamente al conductor como propina por la carga y descarga del equipaje.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Horretarako, autobusa, minibusa edo automobila erabiltzen dira normalean, baina ezin dugu ahaztu kanalak dituzten hirietan, esaterako Venezian edo Amsterdamen, txalupak ere erabil daitezkeela; eta oinezkoentzako eremuetan orgatxoak kontratatzen dira fardelak garraiatzeko. El medio de transporte suele ser el autocar, el minibús o el automóvil, pero no debemos olvidar que en ciudades de canales como, por ejemplo, Venecia o ímsterdam, pueden utilizarse también barcos; y en zonas peatonales se contrata el traslado del equipaje a través de pequeños carritos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

"Atez ateko" garraioa, bidaiariak eta fardelak eroso eta erraz kargatu eta deskargatu ahal izateko. Transporte "puerta a puerta" que aporta comodidad y facilidad para la carga y descarga de pasajeros y equipajes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan