peso Bilatu peso testuinguru gehiagotan

1
pisu > peso (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garraiatu pisu bat mahai altxatzaileaz, eta jarri lan-mahaiaren gainean. Transporta con la mesa elevadora un peso y ponlo encima de una mesa de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ehunekoa pisuan; hau da, substantzia aktiboen gramo-kopurua produktuaren 100 gramoko Porcentaje en peso; es decir, el número de gramos de sustancia activa por 100 gramos de producto

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bestalde, pisu bat igo edo jaisterakoan, adibidez, auto baten gurpila igo edo jaisterakoan edo paziente bat ohetik ohatilara igarotzerakoan, komeni da zangoak tolestea, eta bizkarrezurra ez tolesten saiatzea. Por otra parte, al subir o bajar un peso, como por ejemplo, subir o bajar una rueda de un coche o pasar un paciente de la cama a la camilla, es conveniente flexionar las piernas intentando no doblar la columna.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Albo batetik ikusita, S baten itxura dauka, eta gorputzaren pisua zentratuta egotea eta bi zangoen gainean zutik ibiltzea ahalbidetzen du. Vista de perfil tiene forma de S, permitiendo que el peso del cuerpo esté centrado y podamos caminar erguidos sobre las dos piernas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pisuari gorputzaren zati indartsuenaz eustea. Soportar el peso con la parte más fuerte del cuerpo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pisuak altxatzeko jarrerak Posturas al levantar pesos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Hezur bat hautsita eduki dezakeelako eta, altxatzean eta gorputzaren pisuari eustean, haren egoera larriagotu dezakegulako. B Puede tener un hueso roto y, al levantarse y soportar el peso del cuerpo, podemos agravar su estado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, pertsona bat lurrean femurra hautsita badago eta altxatzen badugu, hausturak okerrera egin dezake, gorputzaren pisu guztiari eutsi behar baitio. Por ejemplo, si una persona se encuentra en el suelo con una rotura del fémur y se levanta, la fractura puede empeorar al soportar todo el peso del cuerpo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bihotz-masajea oso nekagarria da; horregatik, masajea egiteko besoak zuzen eduki behar ditugu (ukondoak tolestu gabe) eta gorputzaren pisua besoetan kargatu; horrela, behar adinako indarra ahalik esfortzu txikienaz eragiten da, eta masajea luzaroago egin daiteke. El masaje cardiaco es muy cansado por lo que, para ejecutarlo, debemos mantener los brazos rectos (sin flexionar los codos) y cargar el peso del cuerpo sobre los brazos; de esta forma, se ejerce la fuerza necesaria con el mí­nimo esfuerzo y puede realizarse el masaje durante más tiempo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

14.7, irudia. Pisuak garraiatzea. Figura 14.7. Transporte de pesos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan