vida Bilatu vida testuinguru gehiagotan

1
bizitza > vida (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
ikusten ez den zatia da, bizitzan zehar azazkalak haztea eragiten duena. Hasieran epidermisaren geruza bat du, KUTIKULA deritzona. parte invisible, responsable del crecimiento que se produce durante la vida y que en su comienzo posee una capa de epidermis denominada CUTíCULA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eritrozitoak dira odolean gehien ditugun zelulak: 4.5-5.5 milioi/ml3, hain zuzen ere. Zelula hauen bizitza nahiko motza denez (120 egun inguru), etengabe eratzen dira kopuruak bere horretan iraun dezan. Eritrozitoak hezur luzeen HEZUR-MUINEAN eratzen dira; ahuldurik daudenak, berriz, BARERA edo GIBELERA eramaten dira, eta haietan fagozitoek suntsitzen dituzte. Los eritrocitos son las células más abundantes de la sangre ya que tenemos entre 4.5 millones-5.5millones/ml3. Como su vida es relativamente corta (unos 120 días) para que su número se mantenga constante, tienen que estar continuamente formándose y La formación tiene lugar en la Mí‰DULA ÓSEA de los huesos largos; mientras que los eritrocitos desgastados son retirados al BAZO o al

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Plaketek bizitza laburra dute, normalean bost eta bederatzi egun bitartekoa. Las plaquetas tienen una vida corta, normalmente de cinco a nueve días.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bizitzaren hasieran normala da gernu-ihesa, eta batzuetan urteetan irauten du. Askoz nabarmenagoa izan ohi da gauez. Al comienzo de la vida, la incontinencia es normal y, a veces, persiste durante años, siendo mucho más aparente durante las noches.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Esterilizazioa hau da: bideragarriak diren bizitza-forma guztiak kendu, suntsitu edo inaktibatzen dituen jarduera; ondorioz, geratzen diren zelulak ezin izaten dira ugaldu. La esterilización puede definirse como una operación destinada a erradicar, destruir o inactivar todo tipo de forma de vida viable, de tal manera que las células remanentes no puedan reproducirse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kaltziotan aberatsak direnez, funtsezkoak dira hazkuntzarako, eta oso garrantzitsuak, bizitza guztian zehar, hezur-egitura behar bezala mantentzeko. Su riqueza en calcio los convierte en alimentos esenciales para el crecimiento y muy importantes para mantener de forma adecuada la estructura ósea durante toda la vida.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

BIZITZAREN LEHEN URTEKO ELIKADURA. ALIMENTACIÓN EN EL PRIMER AÑO DE VIDA.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

bizitza > vida (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arnes batek, erabilera ertaina izan badu, 5 urteko bizitza eduki dezake. Un arnés medianamente utilizado pude llegar a una vida de 5 años.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arnes batek, modu normalean erabiliz gero, 3 urteko bizitza eduki dezake, izpi ultramoreen ondorioz ehun-zintak narriatu egiten direlako. Un arnés utilizado normalmente tiene una vida de 3 años, puesto que la exposición de las cintas textiles a los rayos ultravioletas las deteriora.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hala, metalezko eskora batzuen errendimendua 300 erabilerakoa dela esaten denean, horien bizitza baliagarriari dagokionez, 300 alditan "jar" daitezkeela esan nahi da, hau da, batez beste eta mantentze-lan egokia eta arrunta izanda, 300 aukera daudela eskorak erabiltzeko, bai obra berberean edo bai beste batzuetan, eta, oro har, era askotako lanak egiteko. Así­, cuando se dice que el rendimiento de unos puntales metálicos es de 300 usos, se afirma que tienen una útil" target="_blank">vida útil de 300 "puestas", es decir que, por termino medio y con un entretenimiento adecuado y normal, cabe esperar que puedan ser empleados en 300 ocasiones, en la misma o diferentes obras, generalmente para la realización de trabajos diferentes.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Kontuan izan behar da egiten ditugun ohar guztiak generikotzat jo behar direla, lan horien bolumena txikia izaten baita bizitza profesionalean aurkitu daitezkeen proiektu eta kasu ugariekin alderatuz. Se debe tener presente que todas las indicaciones que se puedan hacer deben considerarse como genéricas, dado el pequeño volumen de estos trabajos en relación con la multitud de proyectos y casos particulares con los que es posible encontrarse a lo largo de la vida profesional.

Materiala: Proiektuak

eraikinaren bizitzan zehar hondatu diren eraikuntza-elementuak konpontzea (fatxadak, instalazioak, estalkiak, egiturazko elementuak, etab.); eraikinaren kanpoko edo barruko forma aldatzea, erabilera edo behar berrietara egokitzeko; lehendik dagoen eraikinari espazio berriak eranstea, dituenak egungo beharretarako egokiak ez direlako (modu orokorrean, "hedatze" deituko genieke). proceder a la reparación de elementos constructivos que han sufrido deterioros a lo largo de la vida del edificio (fachadas, instalaciones, cubiertas, elementos estructurales, etc..); modificación de la forma exterior o interior del edificio, para adaptarlo a un nuevo uso o a nuevas necesidades; añadir a la construcción existente nuevos espacios, por ser

Materiala: Proiektuak

Lantokiak nahiz enpresako langileentzako zerbitzuak eta aretoak bisitatzea, alor hauetan dituzten kondizioen berri izateko: garbiketa, giroa, instalazioak, makinak, erremintak eta lan-prozesuak. Halaber, langileen bizitza eta osasuna kaltetu ditzakeen arriskurik dagoen begiratu eta atzemandako akatsen berri eman beharko dio enpresaren Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias establecidos para los trabajadores de la empresa para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar la vida o salud de los <

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan