fuerza Bilatu fuerza testuinguru gehiagotan

1
indar > fuerza (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, aire-konpresoreek mugimendua eta indarra transmititzeko sistema bat eduki ohi dute, uhal koskadun edo trapezoidal bidezkoa, motor elektrikotik konpresorearen edo haren haizagailuaren gorputzeraino. Por ejemplo, los compresores de aire suelen tener un sistema de transmisión de movimiento y fuerza, por correa dentada o trapezoidal, desde el motor eléctrico hasta el cuerpo del compresor y/o su ventilador.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kate bat indar jakin baten pean egongo da beti. Una cadena está sometida siempre a una fuerza definida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hori horrela ez bada, tresnak torlojuarekin edo azkoinarekin duen lotunea, edo kirtena, labaindu egin daiteke heltzen diogunean, eta, hortaz, dagokion indarra aplikatzen diogunean, kolpeak eta harrapaketak eragin daitezke. Esta deficiencia de conservación puede provocar el deslizamiento del agarre de la herramienta con el tornillo o la tuerca, o del mango al agarrarla, por lo que al aplicar la fuerza correspondiente puede dar lugar a golpes y atrapamientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Alderdi mugikorra ahula da, eta hautsi egiten da indar egitean. La parte móvil es frágil y se rompe al hacer fuerza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Kolpea indar handiagoz ematen delako eta eraginkorragoa delako. B El golpe se da con más fuerza y es más efectivo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Oso garrantzitsua da maniobra hori ziurtatzea, gure indarra gehiegizkoa izan baitaiteke haientzat; horregatik, oso kontuz jokatu behar dugu. Es muy importante asegurarse en el ejercicio de esta maniobra ya que nuestra fuerza puede ser excesiva para ellos, por lo que debemos maniobrar con mucho cuidado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pistoien goialdeetan aplikatzen den behe-presioaz osatutako indarra eta 1. malgukiaren indarra ganberak pistoien behealdean egiten duen presioaz osatutako indarra eta 2. malgukiaren indarra baino handiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión aplicada a las partes superiores de los émbolos y la fuerza del muelle 1, es superior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pistoiaren goialdean dagoen behe-presioaz eta 1. malgukiaren indarrak osatzen duen indarra ganberan dagoen presioak pistoien behealdeetan egiten duen presioaz eta 2. malgukiaren indarrez osatutako indarra baino txikiagoa da. La fuerza compuesta por la baja presión en la parte superior del émbolo y la fuerza del muelle 1 es inferior a la fuerza compuesta por la presión en la cámara sobre las partes inferiores de los émbolos y la fuerza del muelle 2.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lurrungailuaren irteera-tenperatura txiki samarra bada, fluido lurrunkorra uzkurtu egiten da; orduan, P1ek ezin du erregulazio-malgukiaren indarra gainditu, eta balbulak itxi egingo du fluido frigorifikoa igarotzeko bidea. Si la temperatura de salida del evaporador es relativamente baja, el fluido volátil se contrae; entonces, la P1 ya no puede superar la fuerza del muelle de regulación y la válvula cerrará el paso del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Korronte elektrikoa bobinara bidaltzen ez denean, bobinak ez du eremu magnetikorik sortzen, eta xafla, zumitz berreskuratzailearen indarraren bitartez, poleatik bereizi egiten da eta konpresorea gelditu egiten da. Al dejar de enviar corriente eléctrica a la bobina, esta deja de crear el campo magnético, y la placa, mediante la fuerza del fleje recuperador, se separa de la polea y el compresor se detiene.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

indar > fuerza (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Aukeratu kalitate oneko irina, glutenaren hidratazioa ona izan ahal izateko behar adinako indarra duena, bestela orriak ez dira behar adina hostoretuko. a) Elegir una harina de buena calidad con la fuerza suficiente para que la hidratación del gluten sea buena, de no ser así­ las hojas no hojaldrarán lo suficiente.

Materiala: Gozogintza

220 ºC-ko tenperatura gaindituz gero, hostorearen igoera azkarregia da, kontrolik gabekoa, piezak ez dira zuzen igotzen eta erortzeko joera dute; soberako indarrak edo loaldi ezak sortutako efektuen antzekoak dira. Si se sobrepasan los 220º C. la subida del hojaldre es rapidí­sima sin control, las piezas no suben rectas y tienden a caerse efectos similares a los producidos por el exceso de fuerza o falta de descanso.

Materiala: Gozogintza

Irinen indarra eta orekatzea.- Hemen irin-mota (gogorra edo arola) eta errezeta, fitxa edo ordezko dokumentuetan erabili beharreko proportzioak aztertuko ditugu. Fuerza y equilibrado de las harinas.- Vamos a estudiar aquí­ el tipo de harina (fuerte o floja) y las proporciones a emplear en las recetas, fichas o documento que las sustituya.

Materiala: Gozogintza

Adibidez, briochea egiteko, zeinak gurin- eta azukre-ehuneko handia baitu, indar handiagoa duen irina erabili beharko dugu zailtasunaren eta elastizitatearen arteko oreka lortzeko, bolumen egokiarekin. Pongamos por ejemplo el brioche que contiene un alto porcentaje de mantequilla y azúcar, debemos utilizar una harina de mayor fuerza para conseguir un equilibrio entre tenacidad y elasticidad, dando un volumen correcto.

Materiala: Gozogintza

Tenperatura altuek sendotasuna edo indarra areagotzen dute eta hartzidura azkartzen dute; pieza bukatuek forma biribila eta kolore mate samarra izango dute, eta azkar lehortzeko joera. Las altas aumentan la tenacidad o fuerza y aceleran la fermentación; las piezas acabadas tendrán una forma redonda y serán de un color algo mate, teniendo tendencia a secarse rápidamente.

Materiala: Gozogintza

Hostorea egiteko garaian proteina-ehuneko horiek gainditzen dituzten irinak aurkituko bagenitu, irin gogorrak nahiz arolak, irinak nahastu egin beharko genituzke indar egokia lortzeko; izan ere: Si a la hora de elaborar hojaldre nos encontrásemos con harinas que sobrepasasen estos tantos proteí­nicos tanto en la harina fuerte como en la floja estaríamos obligados a mezclar harinas para conseguir la fuerza adecuada ya que:

Materiala: Gozogintza

Indar handiko irina. T-45 eta T-55 bitarteko erauzpena, proteinak gutxienez %11. Har. de gran fuerza. Extracción T-45 y T-55, con un mí­nimo de proteí­nas del 11 %.

Materiala: Gozogintza

Horregatik, hostorearen elaborazioan indar egokia duen irina aukeratu behar da, proteina-eduki handikoa eta ur dezente xurgatzen duena, loditasun ertaina eta sendoa lortzeko. Por esto para la elaboración del hojaldre se debe elegir una harina de fuerza adecuada, de alto contenido en proteí­nas y con un buen nivel de absorción de agua para obtener una consistencia mediana y firme.

Materiala: Gozogintza

gogorra, erdi-gogorra edo indar ertainekoa eta arola, eta bere erabilerak hostorea erabiltzeko unearekin (berehala, epe ertain edo luzera) zuzeneko zerikusia du. Fuerte, Semi-fuerte o Media fuerza y Floja y su empleo esta relacionado directamente con el momento de la utilización del hojaldre (inmediato, medio o largo plazo).

Materiala: Gozogintza

Irina.- Irinaren proteina-edukiak baldintzatzen du haren indarra; hori horrela, honela sailkatzen da irina: La harina.- El contenido proteí­nico de la harina determina la fuerza de la misma así­ se clasifica en:

Materiala: Gozogintza