muestra Bilatu muestra testuinguru gehiagotan

1
lagin > muestra (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreaktiboak erreakzio jakin batzuk eragiteko gaitasuna duten substantzia kimikoak dira. Gaitasun hori dela eta, analisiak egiten diren laborategietan erabiltzen dira, lagin batean substantzia bat dagoen ala ez jakiteko edo zein kantitatetan dagoen antzemateko. Los reactivos son sustancias quí­micas que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, se utilizan en los laboratorios de análisis para descubrir la presencia o medir la cantidad de otra sustancia que hay en una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pipeta husteko putz egiten badugu, gure biriketatik ateratzen den aireak ere kontamina dezake lagina, eta baliteke emaitza desegokiak ateratzea. Si soplamos para vaciar la pipeta, el aire que sale de nuestros pulmones puede contaminar también la muestra y obtener resultados inadecuados.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurketaren emaitza neurria izaten da, hau da, aztertzen ari garen laginaren propietate fisikoak, kimikoak edo biologikoak esperimentalki zehaztea. El resultado de la medición será la medida, es decir, la determinación experimental de las propiedades fí­sicas, quí­micas o biológicas de la muestra estudiada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ur-lagin bati analisi bakteriologikoa egiten badiogu, neurriak jakinaraziko digu zein den lagin horrek duen mikroorganismo-kontzentrazioa. Si realizamos un análisis bacteriológico a una muestra de agua, la medida nos informará sobre la concentración de estos microorganismos que contiene dicha muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Magnitudeak neur daitezkeen laginaren propietateak dira. Las magnitudes son las caracterí­sticas de la muestra susceptibles de ser medidas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, pisuak hartzeko matxardak, pisuak, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, las pinzas para coger las pesas, las propias pesas, la espátula que utilizarás para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da zuzenean plateraren gainean jarri behar lagina, baizik eta iragazpaper baten gainean. No debe pesarse directamente sobre el platillo, se depositará la muestra sobre un papel de filtro.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da laginik erori behar plateraren gainera, eta gutxiago balantzaren zuloetatik. Que no caiga muestra sobre el plato y aún menos por los orificios de la balanza.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hori gerta daiteke, batez ere, prezipitatu-ontzi bat erabiltzen denean lagin bat pisatzeko. En particular, puede ocurrir al utilizar un vaso de precipitados al pesar una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

objektua edo substantzia, lagina jarri behar duzun edukiontzia, lagina hartzeko erabili behar duzun espatula, eta, behar izanez gero, balantza garbitzeko pintzela. el objeto o la sustancia problema, el contenedor donde colocarás la muestra, la espátula para tomar la muestra y el pincel para limpiar la balanza en caso de necesidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

2
erakuskari > muestra (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artxiboko argazkia, parpaila brodatuko erakuskari batekin: egunez eramateko tunika, 1967. Foto de archivo con muestra de encaje bordado: túnica para llevar durante el día. 1967.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 15.b - Artxiboko argazkia, koktelerako janzki sorta honen erakuskariarekin. Modeloak, Taiga, soinekoaren desfileko erakustaldiaren zenbakia erakusten du desfilean, 1963. Cat. 15b - Foto de archivo con muestra para este conjunto de cóctel. La modelo, Taiga, muestra el número de pase del vestido durante el desfile, 1963.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 40. eta 39-1.b - Lesage Etxeak koktelerako soineko honen parpaila margotu zuen eskuz, erakuskariari jarraituz. Brodatua, xaflatxo eta kometa, urrezko haria, perlak eta hari beltzari lotutako hodi gardenak, frivolite motakoak eta zetazko hariak, XVIII. mendean oinarritutako pertsonaientzat, 1953. Cat. 40 y 39-lb - La Casa Lesage pintó en parte a mano el encaje de este vestido de cóctel, siguiendo la muestra. Bordado con lentejuelas y con cometas, hilos de oro, perlas y tubos transparentes cosidos al hilo negro, frivolités e hilos de seda para los personajes inspirados en el siglo XVlll, 1953.

Materiala: Ehungintza liburuak

15b- Artxiboko argazkia erakuskariarekin, modeloa: Tania. Archives Balenciaga, Paris. (80. orr.) 15b- Fotografía de archivo con muestra, modelo: Tania. Archives Balenciaga, París, (p. 80)

Materiala: Ehungintza liburuak

39-1 Lesage Etxearen erakuskariak. 39-1 Muestras de la Casa Lesage,

Materiala: Ehungintza liburuak

70b- Bezeroarentzako bildumaren marrazkia erakuskariarekin, deskribapena eta salneurria 20.000 libera soinekoak eta 110.000 libera berokiak. Archives Balenciaga, Paris. 70b- Ilustración de colección para dienta con muestra, descripción y precio 120 000 francos por el abrigo, 110 000 francos por el gabán. Archives Balenciaga, París.

Materiala: Ehungintza liburuak

71 a- Bildumaren marrazkia bezeroarentzat: gaueko soinekoa eta erakuskaria, 1950, 7. zkia., muselina eta Chantilly parpaila, frantsesezko deskribapenarekin, 190.000 liberako salneurria. 71a- Ilustración de colección para dienta; vestido de noche y muestra, 1950, n" 7, muselina y encaje Chantilly con descripción en francés, precio 190 000 francos.

Materiala: Ehungintza liburuak