talde Bilatu talde testuinguru gehiagotan

1
talde > colectivo (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ostatua hartzen duten taldeen arabera sailka ditzakegu egoitzak: hirugarren adinekoenak, urritasunak (fisikoak edo psikikoak) dituzten pertsonenak, buru-osasuneko arazoak (egoitza-etxea) dituzten pertsonenak eta adingabeenak. En función del colectivo que alojan, existen residencias para la tercera edad, para personas con diferentes discapacidades (fí­sicas o psí­quicas), para personas con problemas de salud mental (casa-hogar) y para menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egin beharra dut; haurra nintzenetik zorretan sentitzen naiz talde horrekin. Debo hacerlo, me siento deudor con este colectivo desde que era pequeño.

Materiala: Ezintasuna

Niretzat ez da ezer, baina taldearentzat, guztia. Para mí­ no es nada, pero para el colectivo, todo.

Materiala: Ezintasuna

Taldearengatik egiten dut. Lo hago por el colectivo.

Materiala: Ezintasuna

banakakoa eta taldekoa. uno individual y otro colectivo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Beraz, askotariko taldeetan eragina duten hainbat erakunde eta profesionalen artean lankidetza eta koordinazio egokia sortu behar du, eta bere jarduera-eremuan dauden baliabide komunitarioak indartu eta errentagarri bihurtu behar ditu. Por lo tanto, deberá generar una colaboración y coordinación adecuada entre los diferentes organismos y profesionales que tengan una incidencia en los distintos colectivos, potenciando y rentabilizando los diferentes recursos comunitarios existentes en su ámbito de actuación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zure ustez, adinekoentzat dauden zerbitzuek talde horrek dituen behar guztiak betetzen al ditu? ¿Crees que la gama de servicios existente para las personas de la tercera edad cubre todas las necesidades que este colectivo precisa?

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoera berezietan dauden taldeentzako zentroak Centros para colectivos en situación especial

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Osatu taula. Horretarako, idatzi talde bakoitzaren ondoan zer baliabide dituzten. Completa este cuadro anotando para cada colectivo los diferentes recursos de que disponen.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde horientzako babespeko pisuen helburua da lagun horiek, ahalik eta autonomoen izanik, bizitzaz gozatzeko eskubidea izan dezaten lortzea, beren aukeren barruan eta etxebizitza duinetan. Los pisos tutelados para estos colectivos pretenden que estas personas tengan el derecho a disfrutar de una vida lo más autónoma posible, dentro de sus posibilidades, en una vivienda digna.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea