teilatu-hegal Bilatu teilatu-hegal testuinguru gehiagotan

1
teilatu-hegal > alero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatu-hegal honetan ilara bakoitza haren behekoa baino gehiago irteten da, eta, horrela, hegalaren tartea gero eta handiagoa da ilaraz ilara. Ejemplo de tejaroz donde cada hilada sobresale más que la inferior, dando mayor distancia al alero en cada fila.

Materiala: Igeltserotza

Beste teilatu-hegal mota bat gaileta motako edo antzinako adreiluekin egiten da. Otro alero, o tejaroz, es el realizado con ladrillos galleteros o rústicos.

Materiala: Igeltserotza

Ilara bakoitza egiteko, adreiluak jartzeko modua aldatu egiten da, eta, txandakatze horretan oinarrituta, teilatu-hegal eder-ederrak era ditzakegu. La alternancia de posturas empleadas en la colocación de cada hilada dotan a estos aleros de singular belleza.

Materiala: Igeltserotza

teilatu-hegal > tejaroz (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatu-hegala egiteko, junturak ilaraz ilara alakatu behar ditugu, hau da, goiko ilarako teila bakoitza beheko ilarako bi teilen erdian ezarri beharko ditugu. Para realizar el tejaroz ha de trabajarse de hilada a hilada con matajunta, esto es, que cada teja de la hilada superior, se apoye en el centro de dos tejas de la hilada inferior.

Materiala: Igeltserotza

Enarak habia egin du teilatu-hegalaren egituraz baliatuta. Un avión ha construido un nido aprovechando un tejaroz.

Materiala: Igeltserotza

Teilak tamaina batekoak baino gehiagokoak badira horixe gertatzen da teilatu zaharretako teilak erabiltzen direnean, sokak adierazitako altuerari eta tarteari jarraitu beharko diogu; hartara, teilatu-hegaleko teiletan ez da gorabeherarik igarriko. Aunque las tejas fuesen de distintos tamaños, cosa que suele ocurrir cuando se reutilizan las tejas de tejados antiguos, si se sigue la altura y distancia de la cuerda siempre quedará una sensación de uniformidad en el tejaroz.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-hegala Tejaroz

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-hegala osagai apaingarria da, eta teilatu-hegalaren lana betetzen du. Otro elemento embellecedor y que hace las veces de alero en un tejado es el tejaroz.

Materiala: Igeltserotza

1. irudian ageri denez, teilatu-hegala teila ilara bat edo batzuk dira; ilara horretako teilak alderantziz jarrita daude fatxadaren luzera osoan, eta fatxadatik kanpo irteten dira, teilen luzeraren erdiraino gehienez ere. Como muestra la Fig. 1 el tejaroz es una hilada de tejas -o una serie de hiladas- colocadas al revés a lo largo de la fachada, sobresaliendo de ella una distancia nunca mayor a la mitad de la teja en cada hilada.

Materiala: Igeltserotza