barco Bilatu barco testuinguru gehiagotan

1
Bela-itsasontzia
Bela-itsasontzia
itsasontzi > barco (64 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikin bereziak izaten dira egoitzak (gazteluak, jauregiak, itsasontziak, monasterioak...). Se utilizan sedes en edificios singulares (castillos, palacios, barcos, monasterios...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hortik aurrera erabakiko du ea autobusez soilik egin daitekeen (lurreko zirkuitua) edo bestelako garraiobideak erabili beharko diren, esaterako, hegazkina (aire eta lurreko zirkuitua), trena edo itsasontzia. A partir de ahí­ decidirá si se puede afrontar como solamente terrestre en autocar, o si se tienen que utilizar otros medios de transporte como el avión (circuito aeroterrestre) o el tren o barco.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garraioa; autobusa edo automobila bestelako garraiobideekin konbina daiteke, esaterako itsasontziekin, trenekin... El transporte, que puede combinar autocar o automóvil con otros medios como barcos, trenes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Itsasontziekin konbinatutako bidaietan zein gurutzaldietan, honelako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte bidaia-agentziek: Tanto en los viajes combinados con barco como en los cruceros las agencias de viajes suelen incluir o añadir otros servicios como:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Programetan eta liburuxketan itsasontziko bidaien prezioa pertsonako adierazten da, zenbait bidaiarik gela bera erabil dezaketen arren. El precio de los viajes en barco suele venir indicado en los programas y folletos por persona, aunque varios pasajeros puedan ocupar la misma cabina.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ibai-gurutzaldietako itsasontziak askoz txikiagoak dira eta, hortaz, denbora-pasa eta dibertsio gutxiago eskaintzen dute. Los barcos de cruceros fluviales son mucho más pequeños y, por tanto, reducen su oferta de entretenimientos y diversiones a bordo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Askatasun osoz nabigatzeko aukera ematen dute, aldez aurretik helmugarik zehaztu gabe; itsasontzi handiak heldu ezin diren portu edo kala txikietan gelditzeko aukera ematen dute, . Ofrecen la gran ventaja de navegar en libertad, sin destinos prefijados y haciendo escalas en pequeños puertos o calas donde no es posible el acceso de grandes barcos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariari "itsasontziko kreditu-txartel" bat ematea da ohikoena; hor jasotzen dira itsas bidaian egindako gastu guztiak, amaieran guztiak batera ordaintzeko. Los más común es facilitar al pasajero una "tarjeta de crédito del barco", donde se apuntan todos los gastos realizados durante el crucero para abonarlos conjuntamente al final del mismo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Mundu osoarekin telefonoz, telegrafoz eta faxez komunikatzeko aukera ematen dute itsasontziek. Los barcos permiten la comunicación telefónica, telegráfica y por fax con todo el mundo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Itsasontzien zerbitzua eta erosotasuna eta itsas konpainien ezaugarriak. Servicio y confort de los barcos y caracterí­sticas de las compañías marí­timas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ontzi > barco (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiriburutik egin daitezkeen txangoen artean jende gehien erakartzen dutenak Titikaka aintziraren ertzetara eta uharteetara doazenak dira; Huatajata herritik abiatzen dira ontziak Isla de la Luna eta Isla del Sol-era. Entre las excursiones posibles desde la capital, son las orillas e islas del Lago Titicaca los espacios más concurridos, con la población de Huatajata desde donde parten barcos hasta la Isla de la Luna e Isla del Sol .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Zenbait operadore turistikok Saint Lawrence ibaian ibilbideak eskaintzen dituzte, Tadoussac-en ontzi bat hartu eta hango uretan elikatzen diren baleak ikustera joateko. Algunos operadores turí­sticos, ofrecen itinerarios por el Rí­o San Lorenzo con paradas en Tadoussac para tomar un barco y contemplar las ballenas que se alimentan en sus aguas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ur-jauzien oinean Maid of the Mist ontzian egindako paseoek, kristalezko tunel-sistemak, Skylon dorre panoramikoak, kasinoak eta hotel modernoek inguruaz gozatzen laguntzen dute. Los paseos en el barco "Maid of the Mist" al pié de las cascadas, el sistema de túneles de cristal ,la Torre panorámica Skylon, el casino y modernos hoteles contribuyen al disfrute del entorno.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Autoa Autobusa Hegazkina Trena Ontzia Coche Autobús Avión Tren Barco

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

gurutzaldiari eta txangoei buruzko informazioa, ontziaren planoak, ekipajerako etiketak... información del crucero y excursiones, planos del barco, etiquetas para el equipaje...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

linea erregularrak eta zamaontziak, irteteko eta iristeko datak, ordutegiak eta batez besteko prezioak, ibilbide bakoitzean aritzen diren konpainiak, erabiltzen diren ontziak; itsas eta ibai-gurutzaldiak eta haien datak, konpainiak, ibilbideak, erabiltzen diren ontziak...; itsasoko portuen eskemak, itsasontzien argazkiak... lí­neas regulares y cargueros, fechas de salida y llegada, horarios y precios medios, compañías que operan en cada ruta, buques utilizados, cruceros marí­timos y fluviales con fechas, compañías, rutas, buques utilizados..., esquemas de puertos marí­timos, fotografías de barcos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ontzia talde batentzat erreserbatzea, tripulazioa barne. Reserva para un grupo del barco entero con tripulación.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Oso produktu erakargarria da gurutzaldia. Izan ere, zerbitzu eta jarduera asko sartzen dira salmenta-prezioan, eta profesionaltasuna eta erosotasuna gailentzen dira ontzian. El crucero es un producto muy atractivo por la gran variedad de servicios y actividades que integra en el precio de venta y por el alto grado de profesionalidad y confort que se respira a bordo de los barcos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

oro har, ontzia 90eko hamarkadatik aurrera eraikitakoa bada, gelak estandarrak dira, hau da, neurri, espazio eta dekorazio berekoak (luxuzko gelak, banakakoak, ezinduentzako gelak... izan ezik). en general, si el barco se ha construido a partir de los años 90, los camarotes son estándar, es decir, iguales en dimensiones, espacio y decoración (excepto camarotes de lujo, individuales, para discapacitados...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gelek ontziaren barruan duten kokapenak zehazten ditu prezioen ezberdintasunak: Las diferencias de precio vienen marcadas por la situación de los camarotes dentro del barco:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan