banku Bilatu banku testuinguru gehiagotan

1
Bankuko leihatila (1970).
Bankuko leihatila (1970).
banku > banco (98 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zorra BANKUKO KONTU KORRONTEA Hartzekoak. Debe BANCO C/C Haber.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Bankura 1.803,04 euroko letrak eraman ditu negoziatzeko. Gastuengatik, 12,02 euro kobratu dizkiote. 6.- Se llevan letras a negociar al banco por 1.803,04 €, cobrándonos por gastos 12,02 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

11.- Aurreko letrak negoziatzera eraman ditu. Bankuak 1,20 euroko komisioa eta 6,76 euroko interesak kobratu dizkio. 11.- Llevamos las letras anteriores a negociar, cobrándonos el banco comisiones por 1,20 € e intereses 6,76 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankuak kontuan sartu dio negoziazioko likidoa: 2.061,47 euro. El banco le abona en cuenta el lí­quido de la negociación, que asciende a 2.061,47 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Enpresaren kutxarako, 901,52 euro atera dituzte bankutik. 3.- Para la caja de la empresa retira del Banco 901,52 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

15.- Kobratzeke zuten txeke bati dagozkion 1.502,53 euro sartu dituzte bankuan. 15.- Ingresa en el banco 1.502,53 €, correspondientes a un Ch/ que tenía para cobrar.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankua, k/k Erosketen g. deskontua, goiz ordaintzeagatik Salmenten g. deskontua, goiz ordaintzeagatik. Banco c/c. Dto s/compra p.p.p Dto s/venta p.p.p.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

15.- Bankuak gastu hauek zordundu dizkigu kontu korrontean: 15.- El Banco nos carga en c/c los siguientes gastos:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Soldatak bankuaren bidez ordaindu ditugu; 4.808,10 euro ordaindu ditugu. 2.- Liquidamos las nóminas a través del Banco por importe de 4.808,10 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Egun horretan bertan, Gizarte Segurantzaren likidazioa aurkeztu dugu bankuan ordaintzeko: 420,71 euro. 3.- El mismo día presentamos la liquidación de la Seguridad Social para su pago en el Banco 420,71 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
Eliza bateko bankuak.
Eliza bateko bankuak.
banku > banco (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bankuaren luzearen araberakoa izan behar du bankuen oinen kopuruak. Bi oin egin behar dira bankuak neurtzen duen 2 m-ko, eta, gero, oin bat erantsi behar da metro bakoitzeko. El número de pies depende de la longitud del banco; 2 para 2 m., aumentando un pie para cada metro.

Materiala: Egurraren teknologia

714. irudia. Banku soila. Fig. 714 Banco sencillo.

Materiala: Egurraren teknologia

717. irudia. Banku egituraduna. Fig. 717 Banco con armazón.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula betez eratuta ez badago, eserlekuaren bastidorea egin behar dugu, eta finkatu behar dugu bankuez mintzatzean azaldu dugun bezala. " Se hace el bastidor del asiento (si no ha de ser un tablero macizo), que se sujetará como dijimos al hablar de los bancos.

Materiala: Egurraren teknologia

Bankua egituraduna (ikusi 721. irudia). Aurrekoarekiko desberdintasuna da oinetako hankak makurtuta daudela. Banco con armazón, según el modelo de la figura 721. Este banco difiere del anterior, en que las patas de los pies van inclinadas.

Materiala: Egurraren teknologia

BANKUAK ERAIKITZEA CONSTRUCCIÓN DE BANCOS

Materiala: Egurraren teknologia

Hiru ohol-oinek eratzen dute bankua, eta eserlekuko oholak lotzen ditu goiko aldean, eta langarak beheko aldean. El banco se compone de tres pies de tabla, unidos mediante el tablero de asiento en la parte superior, y una traviesa en la parte inferior.

Materiala: Egurraren teknologia

Banku egituradunaren eraikuntza (ikusi 717. irudia). Hiru oinek eratzen dute banku egituraduna, eta, era berean, bi hankak eta bi langarak eratzen dituzte oinak. Construcción de un banco con armazón (figura 717). Este banco se compone de tres pies, formados por dos patas y dos traviesas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bankuaren armadura osatu behar da, alboko bi langarak kolatuz. " Se completa la armadura del banco, encolando las dos traviesas laterales.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izanik esfortzu nabarmenei aurre egin behar dietela bankuek, ezin hobeto mihiztatu behar dira pieza guztiak. Debiendo ser sometido un banco a esfuerzos considerables, todos los ensambles deben ser ejecutados a la perfección.

Materiala: Egurraren teknologia