ingurumen Bilatu ingurumen testuinguru gehiagotan

1
ingurumen > medio ambiente (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.2 > Ingurumena zaintzea 2.2 > La protección del medio ambiente

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

¦ Giza baliabideen kudeaketari kalitate-protokoloak aplikatzea: datu pertsonalak babestea eta ingurumena zaintzea ¦ Aplicación de protocolos de calidad a la gestión de Recursos Humanos: protección de datos de carácter personal y protección del medio ambiente

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

datu pertsonalak babestea eta ingurumena zaintzea. la protección de datos de carácter personal y la protección del medio ambiente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumena babesteak gero eta gehiago kezkatzen du gure gizartea. La protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación creciente en nuestra sociedad.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Kalitateko kudeaketa egin nahi duen enpresa batek ezin du alde batera utzi ingurumenaren zaintza. Una empresa que pretenda desarrollar una gestión de calidad no puede descuidar la protección del medio ambiente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumenarekiko konpromisoa duen enpresa batean, giza baliabideen sailak langileak kontzientziatu ditzake, eta bere gain hartu langile berriei etorri bezain laster balio horiek transmititzeko eta aldizka sentsibilizazio-kanpainak antolatzeko ardura. En una empresa comprometida con el medio ambiente, el departamen-to de Recursos Humanos puede concienciar al personal, al responsabilizarse de transmitir dichos valores a los nuevos empleados en el momento de la acogida y de organizar campañas de sensibilización periódicas.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bulego eraginkorrak WWF Adena-ren programa bat da, Ingurumen Ministerioak diruz lagundua. Programaren xedea da baliabide energetikoen erabilera hobetzea lantokian. Oficinas eficientes es un programa de WWF Adena, subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene como finalidad la mejora del uso de los recursos energéticos en el trabajo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumena babestea: Protección del medio ambiente:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ingurumena. Medio ambiente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Aipatu gabeko beste interes-talde batzuek ere (banatzaileek, finantza-erakundeek eta ingurumenak) jasan dezakete eragina, baina ez hain modu zuzenean. Los grupos de interés no mencionados: distribuidores, entidades financieras y medio ambiente también se pueden ver afectados, pero no de una forma tan directa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)