paramentu bertikal Bilatu paramentu bertikal testuinguru gehiagotan

1
paramentu bertikal > paramento vertical (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maldak egikaritu ondoren, zementu-morteroz eskozia perimetral bat egiten da 2-3 cm-ko erradioko paramentu bertikalak erabiliz, 90º-tan xafla iragaizgaitza toles ez dadin. Terminada la ejecución de las pendientes, se realiza con mortero de cemento una escocia perimetral con los paramentos verticales de 2-3 cm de radio, para evitar el doblado de la lámina impermeable a 90º.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Galdaratxo horiek malda-planoaren gainean ezartzen dira malda horiei ongi zigilatuta, fabrikatzailearen jarraibideei jarraiki eta paramentu bertikaletatik 0,50-1 m-ra, hustubidearen ahoa malda-planoaren azpitik 2-3 cm-ra dagoela. Las citadas calderetas se instalan sobre el plano de pendientes perfectamente selladas a las mismas siguiendo las instrucciones del fabricante y distanciadas de los paramentos verticales de 0,50 a 1 m con la boca de desagüe de 2 a 3 cm por debajo del plano de pendientes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Atrakatze mota hori posible ez bada, iragazgaizte-xafla paramentu bertikalari itsasten zaio hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz, eta, jarraian, plastikozko edo aluminiozko "Z" formako profil bat ainguratzen da mekanikoki, iragazgaizte-xafla paramentu" target="_blank">iragazgaizte-xafla paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatuz silikona azidoz edo aire libreko poliuretanoz. Si no es posible este atraque, se adhiere la lámina de impermeabilización al paramento vertical con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, para posteriormente anclar mecánicamente un perfil de plástico o aluminio en forma de "Z" con sellado de silicona ácida o poliuretano de intemperie en el contacto con el

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalek eta euskarriak akabera berbera dutela egiaztatzea, zementu-morterozko cm 1 gutxienez eta gainazal talotxatu fina. Comprobar que los paramentos verticales tengan la misma terminación que el soporte, con 1 cm mí­nimo de mortero de cemento, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementu-morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., estén rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Galdaratxo horiek malda-planoaren gainean ezartzen dira malda horiei ongi zigilatuta, fabrikatzailearen jarraibideei jarraiki eta paramentu bertikaletatik 0,50-1 m-ra, hustubidearen hartunea malda-planoaren azpitik 2-3 cm-ra dagoela. Las citadas calderetas se instalan sobre el plano de pendientes perfectamente selladas a las mismas siguiendo las instrucciones del fabricante y distanciadas de los paramentos verticales de 0,50 a 1 m y la boca de desagüe de 2 a 3 cm por debajo del plano de pendientes.

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalek eta euskarriak akabera berbera dutela egiaztatzea, zementuzko morterozko cm batez gutxienez eta gainazal talotxatu finez. Comprobar que los paramentos verticales tienen la misma terminación que el soporte, con 1 cm mí­nimo de mortero de cemento, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementuzko morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., están rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia