servicio Bilatu servicio testuinguru gehiagotan

1
zerbitzu > servicio (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lege horren ondorioetarako, farmazia-arretarako establezimendu eta zerbitzuak hauek dira: A los efectos de esta Ley, son establecimientos y servicios de atención farmacéutica:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Osakidetzaren Euskal Osasun Zerbitzuaren barneko edozein osasun-zentrotatik duen distantziak 150 metro izan behar du gutxienez. La distancia no debe ser inferior a 150 metros respecto a cualquier centro sanitario dependiente del Servicio Vasco de Salud Osakidetza.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

OFZa ospitale barnean dago, zerbitzu zentral kliniko gisa. Zuzendaritza Medikoaren mendekoa da, eta gainerako zerbitzu klinikoen antzeko egitura du: El S.F.H. está integrado en el hospital como servicio central clí­nico, depende de la Dirección Médica y su estructura es análoga a la de los restantes servicios clí­nicos:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Horregatik, garbi izan behar dugu saltzen dena ez dela produktu edo zerbitzu bat, balio bat baizik. Es por eso por lo que tenemos que tener claro que lo que se vende no es un producto o un servicio, sino que se vende un valor.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eta bezeroek balioa zer den ulertzeko beren modua dute; horregatik, bezeroak gustura geratzea nahi badugu, berak ikusten dituen moduan ikusi behar ditugu produktuak eta zerbitzuak, eta ez guk ikusten ditugun moduan. Y los clientes tienen su propia idea del valor, por lo que, si se quiere satisfacerlos, habrá que mirar los productos o servicios que se le ofrecen a través de sus ojos, no como los vemos nosotros.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta