funcionalidad Bilatu funcionalidad testuinguru gehiagotan

1
funtzionalitate > funcionalidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori egiten da atributu bati azpiklasean superklasean ez bezalako balioa emateko, edo eragiketen kasuan, horien funtzionalitatea aldatzeko. Esto se hace para dar a un atributo un valor diferente en la subclase que el que tiene en la superclase o en el caso de las operaciones para cambiar la funcionalidad de estas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

B azpiklase bat sortu nahi dugu, eta A klasearen atributu-balioa eta eragiketa-funtzionalitatea aldatu; orduan, hau idatziko dugu: Queremos crear una subclase B y alterar el valor de atributo y la funcionalidad de operación de la clase A, entonces escribimos:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aren balioak eta funtzionalitatea gainidatziko ditugu B klasearen objektu bat sortzen dugunean soilik. Solo sobrescribiremos los valores y funcionalidad de A cuando creemos un objeto de la clase B.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Objektu baten funtzionalitatea maneiatzen dituen datuen menpe dago; objektuak erabiltzearen abantaila bat haren funtzionalitatea aldatu, hobekuntzak gehitu edo erroreak zuzendu ahal izatea da, interfazea aldatu behar izan gabe. La funcionalidad de un objeto esta sujeta a los datos que este maneja, una ventaja de usar objetos es que podemos modificar la funcionalidad de éste, añadir mejoras o corregir errores sin necesidad de cambiar su interfaz.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

funtzionaltasun > funcionalidad (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gertaerek eta atazek txarteletan ekintzak egiteko mekanismo bat eskaintzen digute, eta, hala, txartelen artean nabigatu dezakegu, eta orriei funtzionaltasun handiagoa emateko interfaze txikiak eraiki ditzakete. Los eventos y las tareas nos proporcionan un mecanismo para realizar acciones sobre las tarjetas, permitiéndonos navegar entre tarjetas y construir pequeños interfaces para dar más funcionalidad a las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Web guneak funtzionaltasun eta oinarrizko informaziora sartzeko ahalmen berdinak eskaini behar ditu. El sitio web debe proporcionar la misma funcionalidad y acceso a la información básica.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

8.1 Egin zuzenean erabilerrazak edo laguntza teknikoekin bateragarriak diren [1. lehentasuna funtzionaltasuna bada eta beste nonbait agertzen ez bada; bestela, 2. lehentasuna] programazio-elementuak, hala nola script-ak eta applet-ak. 8.1 Haga los elementos de programación, tales como scripts y applets, directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas [ Prioridad 1 Si la funcionalidad es y no se presenta en otro lugar; de otra manera, Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

gailurako sarbide independentearen funtzionaltasuna, teklatu erabilgarria, ahots automatikoa, etab. funcionalidad de acceso independiente del dispositivo, teclado operable, voz automática, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak