nivel Bilatu nivel testuinguru gehiagotan

1
nibel > nivel (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nibela, beruna eta eskuaira Nivel, plomada y escuadra

Materiala: Igeltserotza

Zalantzarik geratu bazaigu, nibela hartu beharko dugu berriz (ur-nibela erabil dezakegu, lerro fidagarririk topatuz gero), eta, haren arabera, ubideen lerroarekiko perpendikularra zein den jakin ahal izango dugu. Ante cualquier duda siempre se puede buscar el nivel, sirviéndose del nivel de agua, caso en el que podremos contar con una lí­nea fiable y a nivel, que nos indique la perpendicular de la lí­nea de los rí­os.

Materiala: Igeltserotza

Irudian, nibelaren bidez lortu dugun lerroarekiko lerro paraleloari begiratuta, argi eta garbi ikusten da teilatu-hegala nibelarekiko okertuta dagoela. Podemos observar como, en la ilustración, la paralela a la lí­nea de nivel obtenida nos demuestra cómo el alero guarda una inclinación con respecto del nivel.

Materiala: Igeltserotza

Bi ilara egin ditugunean, hutsunearen alde bakoitzean erregela labur bat jarriko dugu, hurrengo ilarak jartzerakoan nibela erabili beharrik ez izateko. Una vez subidas las dos filas se deberían colocar unas reglas cortas a ambos lados del hueco para seguir subiendo las filas sin utilizar el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Langilea falka jartzen ari da lauzaren junturan, lauza nibelak adierazitako altuerara altxatzeko. Un obrero coloca una cuña en la junta de un azulejo para alcanzar la altura que le indica el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Egia da, bai, aztergai hartutako zenbait adibide zaharkituta geratu direla eraikuntzaren munduan garatu diren aurrerapen teknikoen aurrean, ez baitut aipatu ez laser-nibelik, ez enkofratu-sistema berririk, ez material berririk ez eta bestelako hainbat aurrerapen ere. Cierto es que algunos de los ejemplos han perdido vigencia ante los nuevos avances técnicos en el mundo de la construcción, ya que no menciono niveles láser, novedosos sistemas de encofrado, materiales recientes, en fin un largo etcétera.

Materiala: Igeltserotza

Ur-nibela Nivel de agua

Materiala: Igeltserotza

Hurrengo langilea bi tresnarekin ari da lanean: batetik nibela dauka eta bestetik erregela bat (erregela falkaz dago altxatuta behar besteko malda hartzeko), eta, bi tresna horiez baliatuta, nibelaren burbuilari begira ari zaio baldosa gora eta behera mugitzen duen bitartean, lurzorua nibelatuta utzi ahal izateko. Utilizando una regla, calzada con un taco apropiado para dar la caí­da y un nivel, otro obrero comprueba la burbuja del nivel subiendo o bajando el trozo de baldosa hasta conseguir dejarlo adecuadamente.

Materiala: Igeltserotza

Erregelaren mutur batean altxagarria jarriko dugu eta bestean ezer ere ez; orduan, nibelaren burbuilak nibelatuta dagoela adierazten duenean, altxagarria atera, eta malda bere horretan geratuko da. Colocado en un extremo de la regla y en el otro nada cuando la burbuja del nivel indique estar bien a la retirada del calce se mantendrá la caí­da deseada.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatila egiteko, nibela hartuko dugu oinarri; lekua horren estua izanik, ez litzateke zentzuzkoa izango erregelak erabiltzea (3. irudia). La arqueta se ha de hacer guiándose con un nivel ya que, dado lo angosto del mismo, sería ilógica la colocación de reglas (Fig. 3).

Materiala: Igeltserotza