energia Bilatu energia testuinguru gehiagotan

1
energia > energía (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espektro elektromagnetikoko erradiazioak dira, erredurak eragiteko bezainbat energia dutenak; horregatik, erredurak ahalik gehiena murrizteko, norbera babesteko gailuak erabili behar dira. Son radiaciones del espectro electromagnético con suficiente energía como para provocar quemaduras, por lo que se deben utilizar protecciones personales para reducirlas al máximo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Beti baliagarrienak dira egurats lehergarrietan, energia elektrikorik ez dutenez. A Son siempre las más útiles en atmósferas explosivas al no tener energía eléctrica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun-topea edo -punta dauka; horrek inpaktuaren aurka behar adinako babesa ematen du: talkaren unean 100 J-ren baliokide den energiaren aurrean, eta konpresio estatikoaren aurrean, 10 KN-ko kargakoa denean. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Orpoan energia xurgatzen duten oinetakoak Calzado con absorción de energía en el talón

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Inguruneko energia estatikoa gordetzen ez duena. B El que no almacena la energía estática del ambiente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Orpoan energia xurgatzen dutenak Absorción de energía en el talón

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Energia ertaina Media energía

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

bata, energia ematen duena (sorgailua), eta bestea, kontsumitzen duena, hau da, hargailua. una que suministra la energía (generador) y otra que es la que la consume, es decir la receptora.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hargailuek funtziona dezaten, sorgailuak ematen dien energia elektrikoa behar dute, hark hargailuak funtziona dezan behar duen guztia emango baitu. Para que los receptores funcionen, necesitan la energía eléctrica que les suministra el generador, que le intentará dar todo aquello que le pida el receptor para su funcionamiento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

erregaia, erregarria eta aktibatze-energia. combustible, comburente y energía de activación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

energia > energía (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
MIOPATIA gehienak metabolikoak izaten dira, glukosa eta gantz-azidoak (energia-iturriak) gaizki erabiltzearen ondorioz sortuak; muskuluen ahultasun kronikoa eragiten dute, eta azkenean, karranpak agertzen dira. La mayoría de las MIOPATíAS son metabólicas, debidas a la mala utilización de la glucosa y de los ácidos grasos (fuente de energía) , produciéndose debilidad muscular crónica que acaba originando calambres.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula gehienek O2-ak parte hartzen duen erreakzioen bidez lortzen dute energia; horretarako, beharrezkoa da oxigeno hori kanpotik eskuratzea. La mayor parte de las células consiguen energía de las reacciones donde interviene el O2, para lo cual, es necesario su captación externa.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

glukosa) O2-ari esker, eta horrela lortzen dituzte energia (zelulek beraiek erabiltzen dutena) eta CO2-a (hau odolera itzultzen da, arnas aparatuaren bidez kanporatzeko). glucosa) gracias a la presencia del O2 obteniendo de este modo, energía (que será utilizada por las células) y CO2 (que volverá a la sangre para que sea eliminado al exterior a través del aparato respiratorio).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Glukosa + oxigenoa ? karbono dioxidoa + ura + energia Glucosa + oxí­geno ? dióxido carbono + agua + energía

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arnasa hartzea prozesu aktiboa da (energia gastatzen du). Kaxa torazikoaren bolumena handitzearen ondorioz gertatzen da, eta bertan parte hartzen dute SAIHETS-HEZURREK, BULARREZURREKO MUSKULUEK eta DIAFRAGMAK. La inspiración es un proceso activo (consume energía) , consecuencia del aumento del volumen de la caja torácica, en el que intervienen las COSTILLAS, el ESTERNÓN, los MíšSCULOS INTERCOSTALES y el DIAFRAGMA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Prozesu honen bidez, disolbatuta dauden kontaminatzaileak kentzen dira, hala nola bakterioak. Hala ere, ez dira kentzen osagai lurrunkorrak, eta energia asko gastatzen da. Mediante este proceso eliminamos los contaminantes disueltos, por ejemplo, bacterias, pero no eliminamos los componentes volátiles y se gasta mucha energía.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gorputzak ia zelula-zitoplasma osoa hartzen du, mugitzeko behar duen energia ematen dioten zentriolo bat eta mitokondrien espiral bat baititu. El cuerpo contiene casi todo el citoplasma celular, ya que contiene un centriolo y una espiral de mitocondrias que le van a proporcionar energía para su desplazamiento.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eguneroko lanak egiteko energia falta izatea. Falta de energía para hacer las actividades diarias.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ibiltzeko edo hitz egiteko arazoak, geldialdiak jolas egitean eta energiarik ez izatea berriro jolasean hasteko. Problemas para andar o para hablar, parones cuando se juega y falta de energía para volver a empezar.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Indar hori sortzeko behar den energia elektrikoa pisatzen ari garen objektuaren pisuarekiko proportzionala izaten da. La energía eléctrica que se necesite para producir esa fuerza será proporcional al peso del objeto que se esté pesando.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

energia > energia (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + ENERGIA C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O + ENERGIA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak