entorno Bilatu entorno testuinguru gehiagotan

1
ingurune > entorno (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aussiek (australiarrak, herri-hizkeran) asko erabiltzen dituzte karabanak, eta gero eta gehiago atzerritarrek; izan ere, ostatu-eskaintza egokirik ez dagoen tokietara iristea ahalbidetzen du, eta, bestalde, hala, errazagoa da Australia ezagutzeko arrazoietako bat den natura-inguruneaz gozatzea. El uso de caravanas es frecuente entre los "aussies" (forma coloquial de llamarse a un australiano) y es cada vez más demandado por los extranjeros ya que permite alcanzar rincones donde no existe una oferta de alojamiento adecuada y por otro lado facilita el contacto con el entorno natural singular que es otra de las grandes motivaciones para visitar Australia.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

(Turistak ezaguna egiten zaion ingurunea aurkitzen du). (El turista encuentra un entorno que le es familiar)

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriburutik hurbil dauden gune hauetara egiten dira txango erradial gehien: Valle Antón natura-ingurunera, Soberanía Parke Nazionalera eta 1914an inauguratu zen kanaleko Mirafloreseko esklusetara. En las proximidades el entorno natural del Valle Antón, el Parque Nacional Soberanía y las esclusas de Miraflores en el Canal inaugurado en 1914, son las excursiones radiales más demandados por los que se acercan a la capital.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

3.7 Lan-ingurunea 3.7 Entorno de trabajo

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

3-1 irudiko blokeen diagraman, aplikazio hau osatzen duten eta lanaren ingurunea zehazten duten bost moduluak ikus ditzakegu. En el diagrama de bloques de la figura 3-1, podemos observar los cinco módulos que conforman esta aplicación y que definen el entorno de trabajo general.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aplikazio bikaina da Windows ingurunean eskemak kapturatzeko eta editatzeko; gainera, eskema sinpleak edo hierarkikoak sortzeko gai da, arau elektrikoak egiaztatzeko, txostenak egiteko eta beste aplikazioekin esteken netlistak egiteko prozesadoreak barne. Constituye una potente aplicación para la captura y edición de esquemáticos en el entorno Windows y es apto para la creación de esquemas simples o jerárquicos, incluyendo procesadores para verificación de reglas eléctricas, elaboración de informes y netlists de enlace con otras aplicaciones.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

EDA inguruneak teknika horietan jarri du agerian prozesua modu informatikoan automatizatzearen garrantzia, diseinutik hasi eta fabrikaziora arte; abantaila hauek ditu gerundio hori ez da zuzena; erdarazkoaren kalkoa da, eta erdarazkoa ere ez da zuzena kasu honetan, nahiz eta oso hedatuta egon; horrenbestez, euskarazkoa are okerrago dago.: Es en este tipo de técnicas donde el entorno EDA ha puesto de relieve la importancia de automatizar informáticamente el proceso, desde el diseño hasta la fabricación, ofreciendo las siguientes ventajas:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

EDA Ingurunea Entorno EDA

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Iberoamerika hiru plaka kontinentalen gainean (iparramerikarra, Karibekoa eta hegoamerikarra) kokatuta dagoen ingurune kultural eta fisikoa da. Iberoamérica es un entorno cultural y fí­sico que se asienta sobre tres placas continentales distintas, la Norteamericana, la del Caribe y la Sudamericana.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Langkawik bisita ugari jasotzen ditu ingurune naturalean txertatuta, itsasertzeko hotel-eskaintza dela eta. Langkawi, visitado por sus establecimientos hoteleros a orillas del mar en un entorno natural.

Materiala: Nazioarteko produktuak