crecimiento Bilatu crecimiento testuinguru gehiagotan

1
hazkunde > crecimiento (96 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bilatu informazioa eta osatu fetuaren hazkundeari eta heltzeari buruzko taula. Busca información y completa la tabla siguiente relativa al crecimiento y maduración del feto.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Oro har, erditzea konplikazio handirik izaten ez duen prozesua izaten da; baina izaten dira lesio motaren bat eragin dezaketen egoerak, eta lesio horiek, gerora, ondorioak izan ditzakete gizabanakoaren hazkundean edo garapenean. En general el parto es un proceso que se desarrolla sin complicaciones, sin embargo existen situaciones que pueden comportar algún tipo de lesiones que pueden tener consecuencias posteriores en el crecimiento o en el desarrollo del individuo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Dena den, badira gizaki berriaren hazkundean eta garapenean eragin erabakigarria izango duten beste faktore batzuk. Sin embargo existen otros factores que van a tener una incidencia decisiva en el crecimiento y desarrollo del nuevo ser.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Fetu-aldian, intsulina eta laktogeno plazentalio izeneko hormonek eragiten dute hazkundean. Durante el perí­odo fetal las hormonas que influyen en el crecimiento son principalmente la insulina y el lactógeno placentario.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

somatomedinak jariatzen dituen hazkundearen hormona somatomedinek sulfatoa sarrarazten dute hazkunde-kartilagoetan, tiroideak hezurrei eta garunari heltzen laguntzen diete eta hormona sexualak nerabezaroan gizabanakoa sexualki heltzea eragingo dute. la hormona del crecimiento que segrega somatomedinas que permiten la incorporación del sulfato a los cartí­lagos del crecimiento, las tiroides que favorecen la maduración ósea y cerebral y las hormonas sexuales que permitirán la maduración sexual en la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Metabolismoaren prozesua dugu orain arte esandako guztiaren adibide bat (elikagaiak transformatzeko eta asimilatzeko prozesua da metabolismoa, aurrerago ikusiko dugun moduan). Tiroide-guruinak jariatzen dituen bi hormonak erregulatzen dute metabolismo-prozesua; tiroideak ez baditu hormona egokiak jariatzen metabolismoaren erritmoa behar bezalakoa izan dadin, haurren hazkundeak eta garapenak ondorioak izan ditzake. Un ejemplo de lo dicho hasta ahora es el proceso del metabolismo (que como se verá más adelante se trata del proceso de transformación y asimilación de los nutrientes) que está regulado por dos hormonas segregadas por la glándula tiroides, por lo que si la tiroides no segrega las hormonas adecuadas para que el ritmo del metabolismo

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Prozesu hauetan eragin handia duten beste guruin batzuk dira hipofisia hezurren hazkundea erregulatzen du, paratiroidea odoleko kaltzio-maila erregulatzen du, hipotalamoa, pankrea, guruin sexualak eta abar. Otras glándulas con gran influencia en estos procesos son la hipófisis, que regula el crecimiento de los huesos; la paratiroides, que regula el nivel de calcio en la sangre; el hipotálamo; el páncreas; las glándulas sexuales...

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Faktore hauen barruan gurasoen bizi- eta osasun-ohiturak sartzen dira; batez ere, amarenak, amak zainduko baitu haurraren hazkundea bederatzi hilabetean zehar. Dentro de estos factores se engloban aquellos hábitos de vida y salud de los padres; principalmente de la madre, que va a ser durante nueve meses la protectora del crecimiento del bebé.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurdunaldian garrantzitsua amak bere burua zaintzea, haurtxoaren hazkundea batez ere bere esku dagoelako. Durante el embarazo es importante que la madre se cuide ya que el crecimiento de su bebé depende en mayor parte de ella.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hala eta guztiz ere, fetuak nahikoa independentzia izaten du, eta amak muturreko sufrimendu fisiko edo emozionalen bat badu soilik eragingo dio fetuaren hazkundeari. A pesar de todo, el feto mantiene suficiente independencia como para que, sólo una situación extrema de sufrimiento fí­sico o emocional en la vida de su madre pueda influir en su crecimiento.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

hazkuntza > crecimiento (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsona bakoitzaren beharretara egokitua izan behar du, pertsona horren sexua, adina, pisua, garaiera, jarduera fisikoa eta lan-jarduera, hazkuntza, haurdunaldia, edoskitzaroa eta abarren arabera. Resultar adecuada a las necesidades de cada persona según sexo, edad, peso, altura, actividad fí­sica y laboral, crecimiento, embarazo, lactancia, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Adenohipofisiak hormonak jariatzen ditu alderdi hormona-askatzaileen eraginpean (hormona tirotropikoa (TRH), kortikotropa hormona (CRH), gonadotropina (GnRH), hazkuntzaren hormona askatzen duen hormona (GHRH), prolaktina askatzen duen alderdia (PRF)). La adenohipófisis secreta hormonas bajo la acción de factores liberadores de hormonas (hormona tirotropa (TRH), hormona corticotropa (CRH), hormona gonadotropa (GnRH), hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH), factor liberador de prolactina (PRF)).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Haurren hazkuntza balioesteko, pertzentilen grafikoak erabiltzen dira. Para valorar el crecimiento de los niños, se utilizan las gráficas de percentiles.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Helburua da hazkuntza egokia dela ikustea eta pertzentilak jaiotzakoen antzekoak direla kontrolatzea. El objetivo es observar que el crecimiento es adecuado y controlar que los percentiles se mantienen similares a los del nacimiento.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Kaltziotan aberatsak direnez, funtsezkoak dira hazkuntzarako, eta oso garrantzitsuak, bizitza guztian zehar, hezur-egitura behar bezala mantentzeko. Su riqueza en calcio los convierte en alimentos esenciales para el crecimiento y muy importantes para mantener de forma adecuada la estructura ósea durante toda la vida.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hazkuntza-hormona. Hormona del crecimiento.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta