fecha Bilatu fecha testuinguru gehiagotan

1
data > fecha (105 testuinguru)
eu testuak es testuak
Data- nahiz ibilbide-aldaketak. Cambios, tanto de fecha como de ruta.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Beraz, bidaiaren azken ibilbidea, RTn, CTn nahiz OJn, ezin daiteke hasi irteera-dataren hurrengo eguna baino lehen RTn, CTn nahiz OJn. Es decir, el último trayecto del viaje, tanto en RT, CT o OJ, no puede iniciarse antes del día siguiente al de la fecha de salida.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Enpresak egin behar dituen bidaientzat egokienak diren ordutegi, zerbitzu, data, tarifa eta programen eskaintza. Oferta de los horarios, servicios, fechas, tarifas y programas más adecuados a los viajes que la empresa tenga que realizar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

linea erregularrak eta zamaontziak, irteteko eta iristeko datak, ordutegiak eta batez besteko prezioak, ibilbide bakoitzean aritzen diren konpainiak, erabiltzen diren ontziak; itsas eta ibai-gurutzaldiak eta haien datak, konpainiak, ibilbideak, erabiltzen diren ontziak...; itsasoko portuen eskemak, itsasontzien argazkiak... lí­neas regulares y cargueros, fechas de salida y llegada, horarios y precios medios, compañías que operan en cada ruta, buques utilizados, cruceros marí­timos y fluviales con fechas, compañías, rutas, buques utilizados..., esquemas de puertos marí­timos, fotografías de barcos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

90. ilarako (ilaratik ateratzen du) kategoria bateko (2) data-maila bateko (1) PNR eta MSG guztiak inprimatzen ditu Imprime todos los PNR?s ó MSG?s de un rango de fecha (1) de una categoría (2) de la cola 90 (lo saca de la cola).

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bilagailuen araberako PNRen zerrenda bat ere lor dezakegu QVR transakzioarekin: (jarri data kontsulta iragazteko, QVR/14FEB) Podemos obtener un listado de PNR?s por localizador mediante la transacción QVR: (poner fecha para filtrar la consulta, QVR/14FEB)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Zerbitzuen ordutegiak eta datak aldatzean Cambios en horarios, fechas de los servicios

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Baliozkotzea. Bussiness klaseetarako soilik, tarifan aldaketarik ez badago (aldaketak datan, orduan, hegaldian, klasean, konpainian edota aireportuan) Revalidación: Solo para clases "bussiness" si no hay cambio en la tarifa (cambios en: fecha, hora, vuelo, clase, compañía o aeropuerto)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Txartela baliozkotzen denean esan nahi du irteera-data edo ordua, hegaldia, klasea, konpainia edo helmuga-aireportua aldatu egin direla, txartelaren tarifa aldatu gabe. La revalidación supone un cambio de fecha u hora de salida, vuelo, clase, compañía o aeropuerto de destino, sin que eso suponga un cambio en la tarifa del billete.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Hegaldi-zenbakiarekin, datarekin, hiri parearekin eta izenarekin Por número de vuelo, fecha, par de ciudades y nombre

Materiala: Amadeus programa. Apunteak