superficie Bilatu superficie testuinguru gehiagotan

1
gainazal > superficie (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Piezak lantzen ditugunean, hainbatetan, alde bat eta ertz bat bakarrik lantzen dugu, beste bi gainazalak ezkutuan gelditzen baitira, obraren barnean. Al labrar las piezas, a veces sólo se labran una cara y un canto, ya que las otras dos superficies quedan ocultas en la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

eta zuzena edo okerra izan daiteke; b) idulkia leihoaren beheko aldeko gainazala da, karelaren garaiera mugatzen du eta leihoari eusten dio; c) leiho-zangoak leihoburuari eusten dioten muntagak dira, eta baoaren zabalera mugatzen dute. Puede ser rectilineo o curvilí­neo, b) La peana: superficie inferior que limita la altura del antepecho, y donde asienta la ventana, c) Las jambas: montantes que sostienen el dintel y limitan la anchura del hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera hasten den gainazala da. Es la superficie inmediata donde empieza la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailak osatzen dituen egurra agerian egon daiteke, edo gainazal akabatuagoa duten materialez estal dezakegu, hala nola linolioz, plastikoz eta abarrez. La madera de los peldaños puede quedar a la vista, o recubierta de materiales que ofrecen una superficie más terminada, como por ejemplo: el linóleo, plástico, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

ehun mehekoa bada, gainazalak leun gelditzen dira, eta asko nabarmentzen da zuntzaren ikusgarritasuna eta kolorearen edertasuna. Si es de tejido fino, las superficies quedarán bien alisadas, destacándose mucho la vistosidad de la fibra y la belleza del color.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur biguna eta kalitate onekoa lantzen ari garenean, hainbatetan, giza ikusmena ez da gai desberdintasuna sumatzeko, baina ukiak eta, bereziki, gainazalen amaierako distirak argi eta garbi erakusten digute. Trabajando con maderas secas y de buena calidad, a veces el ojo humano no percibirá estas desigualdades; pero si no se pueden ver a simple vista, el tacto y en especial el abrillantado final de las superficies, nos las mostrarán con toda claridad.

Materiala: Egurraren teknologia

Urtaro batzuetako eta besteetako tenperaturaren arteko aldaketek mugimendua eragiten dute, eta inguruneko hezetasun-mailen arteko alde handiek, aske daude elementuen kopadura. Horrek guztiak eta atal bete finkoen hanturak eta pitzadurak, tiraderen eta gainazalen hondamenak eta abarrek egurrarekin egiten dugun lana baldintzatzen dute, eta egurrar El movimiento ocasionado por las diferencias de temperatura de las estaciones, las grandes diferencias de humedad ambiental, que ocasionan el alabeo de los elementos libres; la hinchazón y el agrietamiento de las partes macizas fijas; el desarreglo de los cajones, de las superficies, etc., todo este conjunto de fenómenos más o menos acentuados, que comprometen las realizaciones con la madera, constituyen lo que se llama "Trabajo" de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Lantzerka zizelkatutako gainazala da, eta ertz irtena eratzen du, eta hainbatetan puntu irtena (ikusi 572.a irudia). Es una superficie tallada en bisel, que representa una arista saliente y a veces un punto-saliente (fig. 572-a).

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko plano laukizuzena da, ezin zuzenagoak eta perpendikularragoak ditu ertzak, eta paper zakar tenkatuz estaltzen dugu haren gainazala. Consiste en un plano rectangular de madera con sus cantos perfectamente rectos y perpendiculares, cuya superficie se forra con un papel recio bien tenso.

Materiala: Egurraren teknologia

j) Gainazala leuna eta txartatua da, eta kola mota guztiak onartzen ditu. j) Posee una superficie pulida y lisa, que admite toda clase de colas.

Materiala: Egurraren teknologia

gainazal > superficie (265 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako antolamendu batekin lan jarraituak ere egin daitezke, adibidez, arteka bat fresatu edo gainazal bat lautu. También pueden realizarse trabajos continuos con una disposición de este tipo, por ejemplo fresar una ranura o planear una superficie.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulatze-prozesu honetan iraganaldi txikiekin jardungo dugu, baina gainazal-kalitate ezin hobea lortuko dugu. En este proceso de taladrado, se trabaja con pequeñas pasadas, pero se obtiene una óptima calidad de la superficie.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zenbait aplikazio praktiko egitean ohartu dira artekatzeko, trontzatzeko eta aurpegitzeko lanetan alboketarako aitzinamendu-sistema oleopneumatikoak erabili direnean askoz emaitza hobeak lortu direla zilindraketa-lanetan baino, doitasunari eta gainazal-kalitateari dagokionez. Algunas aplicaciones prácticas han dado como resultado que la utilización de sistemas oleoneumáticos en el avance transversal para ranurar, tronzar y refrentar. dan resultados bastante mejores respecto a la exactitud y la calidad de la superficie que con el cilindrado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

gainazalak (horizontalak, bertikalak eta inklinatuak) lautzea, artekatzea (aukera guztietan), fresatzea, zulatzea eta mandrinatzea. planeado de superficies (horizontales, verticales e inclinadas), ranurado en todas sus opciones, fresado, taladrado y mandrinado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1870ean, Brown&Sharpe-k artezteko lehen makina orokorra fabrikatu eta merkaturatu zuen. Hala ere, ez zen benetako artezteko makina izan 1880an barne-artezketarako gailu bat gaineratu zitzaion arte. Urte hartan bertan, pieza txikietarako gainazal lauak artezteko makina txiki bat egin zuen, eta, 1887an, pieza handietarako artezteko zubi bat. En 1870, Brown&Sharpe fabricó y comercializó la primera rectificadora universal, que no fue tal hasta que en 1880 se le añadió el dispositivo para el rectificado interior, y ese mismo año, construyó una pequeña rectificadora de superficies planas para piezas pequeñas; y en 1887, una rectificadora puente para piezas grandes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Laneko gainazalak egonkorra izan behar du, islarik gabea eta kolore neutroak dituena. La superficie de trabajo debe ser suficientemente estable, sin reflejos y de colores neutros.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

marruskadura bidezkoa, berme-gainazalean egindako presio normalaren ondorioz. Hala ere, horretarako egin beharrezko esfortzua oso handia izaten da gehienetan. de rozamiento por presión normal a la superficie de apoyo, pero el esfuerzo necesario para ello, en la mayoría de los casos, es muy elevado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- konikotasun txikiko gainazal koniko bat badago, gainazal hori R1 gisa erabil daiteke, ez, ordea, R2 eta R3 gisa (baliteke desbideratze axiala izatea). - si existe una superficie cónica con conicidad pequeña, ésta puede utilizarse como R1, pero no como R2 ni R3 (probable desviación axial).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

R2 gainazal elkarzut bat izango da, eta R3, berriz, bigarren ardatzak definitutako biraketa-gainazalaren puntu bat. Una superficie perpendicular constituye R2, y un punto de la superficie de revolución definida por el segundo eje nos da R3.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kontaktu lauko bermea erreferentziazko gainazaletarako: Apoyo de contacto plano para superficies de referencia:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
gainazal > superficie (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaratak ez ezik, soldaduraren desoxidatzaileek sortutako osagai kimikoek, eremu horretan erabilitako gasek, keek eta lainoek, gainazalak lixatzean harrotutako hautsek, eta abarrek ere eragina dute entzumenean. No solo el ruido afecta al oí­do, sino también los componentes quí­micos procedentes de los desoxidantes de la soldadura, los gases, humos y nieblas empleados en esta sección, los polvos procedentes del lijado de superficies, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hatzak kirtenen artean edo ebakitzeko gainazaletan sartu. Introducir dedos entre los mangos o las superficies de corte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

horren ondorioz, lan-gainazalen arteko paralelismoa ez da zuzena, eta azkoinen edo torlojuen aurpegiak biribildu egiten dira. provoca que el paralelismo entre las superficies de trabajo no sea el correcto, produciendo el redondeo de las caras de las tuercas o los tornillos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mozteko gainazal akastunak: Superficies de corte melladas:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Txapa eta gainazalak edertzea Chapa y embellecimiento de superficies

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregai likidoek su hartzen dute gainazalean eta, lurrundu ahala (pirolisia), sutea sortzeko behar adinako energia hartzen dute. Los combustibles lí­quidos arden por su superficie y, según se va evaporando (pirólisis), adquieren la suficiente energía como para empezar el incendio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gainazal zurrun batean eraman. Trasladarlo en una superficie rí­gida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erredura termikoak bero-iturri batek nahiz gainazal beroekin izandako kontaktuak eragiten ditu. Las quemaduras térmicas son producidas tanto por un foco de calor como por contacto con superficies calientes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Biktima ahoz gora jarri, gainazal solido batean. Colocar al accidentado en posición decúbito supino (tumbado boca arriba) sobre una superficie sólida.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pintatzaileek eta gainazalak prestatzen dituztenek, beti produktu kutsatzaileekin lanean ari direnek, bi armairu edukiko dituzte, bata arropa garbia gordetzeko, eta bestea, laneko arropa gordetzeko, arropa garbia ez kutsatzeko. Los pintores y personal de preparación de superficies que están trabajando siempre con productos contaminantes deberán tener dos taquillas, una para la ropa limpia y otra para la ropa de trabajo, con el objeto de no contaminar la ropa limpia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

3
gainazal > superficie (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

1.100 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran, eta 500 J-ekoa altuera handiagoko toki guztietan. Debe poder absorber una energía cinética de 1.100 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo y de 500 J en todas las partes a mayor altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2.200 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran. Debe poder absorber una energía cinética de 2.200 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

X lan-gainazalaren malda X inclinación de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Albo-babesaren malda bertikalaren, AC lerroaren eta gainazalarekiko lerro perpendikularraren (BC lerroa) artean egon behar du (413. irudia). La inclinación de la protección lateral debe estar entre la vertical, lí­nea AC y la perpendicular a la superficie, representada por la lí­nea BC (fig. 413).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainazal inklinatu batean labaintzen den pertsona bati eusteko. Detener la caí­da de una persona que se desliza por una superficie inclinada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Malda handiko gainazal batean labaintzen den pertsona bat erortzea saihesteko baldintzetan oinarritutako indar dinamiko handiekiko erresistentzia ematen du. Proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas basadas en requisitos para detener la caí­da de una persona que se resbala por una superficie de fuerte pendiente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Plintoaren goiko ertzak lan-gainazalaren gainetik 150 mm-ra egon behar du gutxienez (410. irudia). El borde superior del plinto debe estar al menos 150 mm. por encima de la superficie de trabajo (fig. 410).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Aluminioz errematatutako asfaltozko geruzak asfaltorik gabeko aluminiozko zati bat du, aire zabalean utzi behar denerako; hala, zati horretako aluminioa zuzenean itsatsiko da gainazalean, eta geruza ondo ezarrita geratuko da, eta, hartara, ez da aluminioaren eta hormaren artean urik iragaziko. La tela asfáltica rematada en aluminio, para dejarlo a la intemperie, tiene un trozo de aluminio sin que conste de parte asfáltica, es para poder rematar y facilitar que se adhiera el aluminio directamente sobre la superficie e impedir que el agua se cuele entre el aluminio y la pared.

Materiala: Igeltserotza

Babesaren alderik altuenaren eta lan gainazalaren arteko distantziak metro batekoa izan behar du gutxienez. La distancia entre la parte más alta de la protección de borde y la superficie de trabajo debe ser al menos de 1 m.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

4
azalera > superficie (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldez aurretiko eta proiektuaren araberako azaleren taulak; aurrekontuaren laburpena eta kostuen alderaketa. Cuadros de superficies previos y resultantes de lo proyectado; resumen del presupuesto y comparativo de costes.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak lursailaren azalerarekiko duen bolumena, m3-tan. Volumen de la edificación, en m3, en relación con la superficie de la parcela.

Materiala: Proiektuak

Azalerei eta erabileren funtzionaltasunari buruzko informazioa emango du, eta hauek adieraziko ditu: egitura-sistema, fatxadak, banaketak, instalazioak, bukaerak, estalkiak, etab. Informará sobre las superficies y relaciones funcionales de los usos, indicará sistema estructural, de fachadas, particiones, instalaciones, acabados, cubiertas, etc

Materiala: Proiektuak

· Aurrekontu sinplifikatuak onartuko dira, eraitsi beharreko azaleraren arabera. · Se aceptarán presupuestos simplificados en función de la superficie o volumen a demoler.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren azaleraren araberakoa izaten da, eta bi azaleren arteko erlazio gisa adierazten da. Va en función de la superficie de la parcela y viene expresada como una relación entre ambas superficies.

Materiala: Proiektuak

Eragiketa hori behar beste aldiz egingo dugu (69. irudia) masa-lerroan behar ditugun nibel-marka guztiak markatuta geratu arte. Marka horiek erregelarekin lotuko ditugu, eta, masa-lerroa, hala, berdingidatzat erabiltzeko moduko azalera lau eta nibelatua izango da. Esta operación se repetirá las veces necesarias (Fig. 69) hasta que en el cordón de masa queden las marcas de los niveles necesarias para que podamos unirlos con una regla, dejando el cordón de masa con una superficie llana y nivelada, de manera que nos sirva de maestra.

Materiala: Igeltserotza

Ura arrakaletatik etxe barrura ez sartzeko sekretua lokatzez eta lastoz egindako nahastea da. Igeltseroak nahaste hori zabalduko du teilatuaren azalera guztian, eta hari esker iragazitako ura ezin izango da etxe barnera sartu. El secreto para que el agua que se consiga colar entre esas hendiduras no penetre en la vivienda consiste en una camada de mezcla de barro y paja que el albañil ha de extender en toda la superficie del tejado y que impediría el paso del agua que se haya podido filtrar.

Materiala: Igeltserotza

PLANOAK (bukatutako obraren behin betiko planoak, kota eta azalerekin) PLANOS (Planos definitivos de la obra acabada, con cotas y superficies)

Materiala: Proiektuak

· Solairu bakoitzean eta guztira dauden azalera erabilgarrien eta eraikitako azaleren taula. · Cuadro de superficies útiles y construidas de cada una de las plantas y del total.

Materiala: Proiektuak

5
azalera > superficie (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ustiategian markatutako helburuak eta aukerak: azalerak handitzea, laborantzak aldatzea, ekoizpen-sistemak (ekologikoa, integratua, konbentzionala), lurrak lantzeko erak (lurra ez lantzea, lurra gainetik lantzea edo sakonean lantzea), hirugarrenentzat makina-lanak gauzatzea. Objetivos y perspectivas marcados en la explotación: incremento de superficies cambios de cultivos sistemas de producción (ecológica, integrada, convencional), tipo de laboreo (no laboreo, laboreo superficial o profundo), realización de trabajos de maquinaria para terceros.

Materiala: Nekazaritza

Bien arteko irtenbidea da; izan ere, egurraren gainean egiten duen presioa azalera handiagoan banatzen da, eta gehienetan itsaspen onargarria lortzen du. Es una solución intermedia entre ambos, pues la presión que realiza sobre la madera se reparte en una mayor superficie proporcionando una adherencia aceptable en la mayoría de los casos.

Materiala: Nekazaritza

Beso bakoitzaren puntan nabar edo golde mutur angeluzuzen eta zapal bat dago. Lana zenbat eta sakonekoagoa izan, orduan eta azalera handiagoa izango du golde mutur horrek. En el extremo inferior de cada brazo se dispone de una reja rectangular y plana que tiene una superficie tanto mayor, cuanto mayor sea la profundidad de trabajo

Materiala: Nekazaritza

Zer azalera erabil dezakedan. Qué superficie puedo usar.

Materiala: Nekazaritza

Esaterako, berotegiko tomate sail bat badugu eta dentsitatea 3,5 landare m2 baldin bada, tomate landare bakoitzari dagokion azalera hauxe izango da: Por ejemplo, si tenemos un cultivo de tomate en invernadero con una densidad de 3,5 plantas/m2, la superficie que le corresponde a cada planta de tomate será:

Materiala: Nekazaritza

Zer azalera erein edo landatu nahi dugun jakin behar dugu beti; baita hazitik uztara arteko prozesua nola egingo dugun ere. Tenemos que saber siempre qué superficie queremos sembrar o plantar, y cómo vamos a hacer el proceso desde la semilla hasta la cosecha

Materiala: Nekazaritza

Azalera handiagoa behar dute Precisan de una mayor superficie

Materiala: Nekazaritza

Azalera handiagoa landu behar denez, teknifikazioa ere handiagoa izaten da: Al cultivar mayor superficie precisan de mayor tecnificación:

Materiala: Nekazaritza

Araban, patataren laborantza gainbehera dator. Izan ere, duela 10 urte lantzen zen azaleraren erdia baino gutxiago lantzen da gaur egun (1995ean 3800 hektarea lantzetik 1600era pasatu gara 2008an). Hektarea kopuruaren jaitsieraren arrazoiak askotarikoak dira, baina arrazoi nagusia zera da: Europan tuberkuluaren merkataritza kontrolatzen duten herrialdeek egiten duten lehia, non produkzio kostuak txikiagoak diren. El cultivo de la patata en la provincia de Álava esta en decadencia, habiéndose reducido la superficie cultivada a menos de la mitad de lo que se cultivaba hace 10 años (de 3800 hectáreas en 1995 se ha pasado a 1600 en 2008). Las razones del descenso en el número de hectáreas son variadas, pero la principal esta en la competencia de países que controlan el comercio del tubérculo a nivel europeo y que además tienen menores costes de producción.

Materiala: Nekazaritza

Espainiar estatuan, azaleraren %78 Galizia, Asturias, Kantabria eta Euskal Herriko erkidegoen artean banatzen da eta gehiena lehorrekoa da (%94). En el Estado Español el 78% de la superficie está repartida entre las comunidades de Galícia, Asturias, Cantabria y País Vasco, siendo de secano en su mayoría (94%).

Materiala: Nekazaritza