teknologia Bilatu teknologia testuinguru gehiagotan

1
teknologia > tecnología (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
WAP teknologiarekin, edozein WAP telefono mugikorretatik Interneten dagoen informazioa eskura daiteke eta, gainera, salerosketa elektronikoko eragiketak egin daitezke. Con la tecnología WAP se pretende que desde cualquier teléfono celular WAP se pueda acceder a la información que hay en Internet así­ como realizar operaciones de comercio electrónico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzariaren aldeari dagokion teknologia da ASP; horregatik, ez da beharrezkoa bezeroak edo nabigatzaileak haren euskarririk izatea, zerbitzarian exekutatzen baita. Horrelako teknologiaren euskarria duen zerbitzari bat bilatu beharko dugu ordea, gure orriak behar bezala ibil daitezen. ASP es una tecnología que pertenece a la parte servidor, por esto no es necesario que el cliente o navegador la soporte ya que se ejecuta en el servidor, sí­ que deberemos buscar un servidor que nos soporte este tipo de tecnología para que nuestras páginas corran correctamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azpimarratu behar dugu ASP Microsoften teknologia dela, eta teknologia hori erabiltzeak Microsoften produktuak erabiltzea eragiten duela: Hay que destacar que ASP es una tecnología propietaria de Microsoft, y que el uso de esta tecnología implica el uso de los productos de Microsoft:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

11.4 , ezin baduzu orri sortu, eskaini esteka orri alternatibo batera, W3C teknologiak erabili, erabilerraza izan, informazio (edo funtzionala) eduki eta (jatorrizko) orri erabiltezina bezain maiz eguneratzen denera [1. lehentasuna] . 11.4 Si, , no puede crear una página , proporcione un ví­nculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcional) y sea actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabilerrazak ez diren teknologiak erabili behar dituzunean (patentatuak izan ala ez), orri baliokide erabilerraza eskaini beharko duzu. Cuando deba utilizar tecnologías no accesibles (patentadas o no), debe proporcionar una página equivalente accesible.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

W3C teknologiak erabiltzen direnean ere, erabilerraztasunaren jarraibideen arabera erabili behar dira. Incluso cuando se utilicen tecnologías W3C, deben ser usadas de acuerdo con las pautas de accesibilidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Teknologia berriak erabiltzen dituzuenean, ziurtatu behar bezala eraldatzen direla (ikus halaber ). Cuando utilice nuevas tecnologías, asegure que se transforman correctamente (Consultar también la ).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

11.1 Erabili W3C teknologiak eskura daudenean eta zereginerako egokiak direnean, eta erabili azken bertsioak euskarria dutenean [2. lehentasuna]. 11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean apropiadas para la tarea, y use las últimas versiones cuando sean soportadas [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontsultatu erreferentzia-zerrenda azken W3C zehaztapenak non aurki daitezkeen jakiteko, eta [], W3C teknologiekin bateragarri diren erabiltzaile-aplikazioei buruzko informaziorako. Consulte la lista de referencias para información sobre donde encontrar las últimas especificaciones W3C y [].para información sobre las aplicaciones de usuario soportados por las tecnologías W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

11. JARRAIBIDEA. Erabili W3C teknologiak eta jarraibideak. PAUTA 11. Utilice las tecnologías y pautas W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak