argazki Bilatu argazki testuinguru gehiagotan

1
argazki > foto (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oliverio Toscanik Benettonentzat egindako argazki hau inpaktu handiko irudietan soilik oinarritzen diren kartelen adibide ona da argazki hau. Esta foto de Oliverio Toscani para Benetton, es un buen ejemplo de carteles que se basan sólo en una imagen con impacto.

Materiala: Irudia

Argazkia ez da ikusten dugun errealitatearen bikoiztua. La foto no es una duplicación de la realidad que vemos.

Materiala: Irudia

Argazkiak mugimendua kentzen badu ere, "argazki mugitua" delakoaren erabilerari esker irudikatzen da mugimendua. Aunque la fotografía elimina el movimiento, lo representa gracias al uso de la "foto movida".

Materiala: Irudia

Egin probak sentikortasun desberdineko filmekin, eta jokatu pikorraren zati adierazkorrarekin. Atera argazkiak oso abiadura handietan, eta lortu efektuak: motibo argia duten atzealde lausoak, ekintzak geldirik agertzen dituzten argazkiak, edo motiboa pixka bat lausotuta mugitzen erakusten duten argazkiak, mugimendu sentsazioa ematen dutenak. Prueba a tomar fotos con pelí­culas de diferente sensibilidad, y juega con la parte expresiva del grano y sacar fotos a velocidades muy altas y conseguir efectos: fondos borrosos con motivo ní­tido, fotos donde la acción aparece congelada. o fotos con el motivo que se mueve algo borroso, dando sensación de movimiento.

Materiala: Irudia

Bigarren argazkian, gitarra jotzen ari den emakume bat dago planoa irekiagoan. La segunda foto muestra a una mujer tocando la guitarra en un plano más abierto.

Materiala: Irudia

Hots, banaketa-lerro bertikala ez dadila jarraitua izan. Horretarako, desberdina izan behar du argazkien zabalerak. Es decir, que la lí­nea vertical de separación no sea continua, para ello la anchura de las fotos debe ser diferente.

Materiala: Irudia

Egunkarian azaltzen diren argazkiak irudi erregistratuak dira. Las fotos que aparecen en el periódico son imágenes registradas.

Materiala: Irudia

Argazki onak egiteko aholkuak. Consejos para hacer buenas fotos.

Materiala: Irudia

Ondoren, argazki horien negatiboa proiektatzen zuen, eta figura zuriak atzealde beltzean mugitzea lortzen zuen. Luego proyectaba el negativo de estas fotos y conseguía que figuras blancas se moviesen sobre un fondo negro.

Materiala: Irudia

Marrazkiak izan beharrean, animazioa plastilinazko figurak edo panpinak erabiliz egiten bada, panpinari atzealde edo eszenatoki batean eginiko zenbait argazki erabiltzen dira, posez pose. Jarrera aldatuz, mugimendu irudipena sortuko da 24 irudi/s-ko fotograma horien proiekzioan. Si en vez de ser dibujos, la animación se hace utilizando muñecos o figuras de plastilina, se trata de una serie de fotos tomadas al muñeco sobre un fondo o escenario, pose a pose, en las que se cambia su postura, de tal forma que la proyección de esas f

Materiala: Irudia

argazki > fotografía (132 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala, bada, Iparramerikako kartel-egileek maizago erabili dituzte koloretako argazkiak, argazki-muntaketak eta aerografoa. De esta forma, los cartelistas norteamericanos han usado más la fotografía en color, los fotomontajes y el aerógrafo.

Materiala: Irudia

Argazkia ez da errealitatea, eta ezin har daiteke gure pertzepzio optikoaren erreprodukzio baliagarritzat ere. La fotografía no es la realidad, y ni siquiera se la puede considerar como una reproducción válida de nuestra percepción óptica.

Materiala: Irudia

Jatorrizkoa eskaneatuta edo argazki digitalaren bidez sor daitezke. Se pueden crear por escaneado de un original o mediante fotografía digital.

Materiala: Irudia

Hala lortzen dira argazkiak positiboan. De esta forma se obtienen fotografías en positivo.

Materiala: Irudia

Azkenik, optikoak ez diren baina errealitatean badauden estimulu guztiak kentzen ditu argazkiak hala nola soinua, usaimena, usaina edo tenperatura. Por último, la fotografía elimina todos los estí­mulos que no son ópticos, como el sonido, olfato, olor o temperatura, y que sí­ están presentes en la realidad.

Materiala: Irudia

Betiko argazkietan, negatiboa asko handitzen denean, irudiaren pikorra ikusten hasten da. En la fotografía tradicional, al hacer grandes ampliaciones de un negativo se empieza a ver el grano de la imagen.

Materiala: Irudia

Irudia eta argazki digitala. Imagen y fotografía digital.

Materiala: Irudia

atal batek 25 edo 28 argazki izan ditzake. Un capí­tulo puede estar formado por 25 ó 28 fotografías.

Materiala: Irudia

Mugimenduaren faseak irudikatzen dituen marrazki edo konposizio bakoitzaren zenbait argazki zeluloidean lortzea da animazio zinematografikoaren funtsa. La animación cinematográfica consiste en obtener una serie de fotografías sobre celuloide de cada uno de los dibujos o composiciones que representan las fases del movimiento.

Materiala: Irudia

Mugimendu baten zirriborroa ikus daiteke argazkian. En esta fotografía se aprecia el boceto de un movimiento.

Materiala: Irudia