plaza Bilatu plaza testuinguru gehiagotan

1
plaza > plaza (156 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinarri kulturaleko turismoak erreferente ugari ditu hiri inperial hauetan: Fez (Al Karaouine Meskita eta unibertsitatea, auzo judutarra eta Errege Jauregia), Meknes, Rabat (Mohamed V.aren mausoleoa, Hassan dorrea) eta Marrakech (Medina, Djem al Fna plaza, Menara eta Koutubia). El turismo de base cultural cuenta con numerosos referentes en las ciudades imperiales de Fez,(Mezquita y Universidad de Al Karaouyne, Barrio Judí­o y Palacio Real), Meknes , Rabat (Mausoleo de Mohamed V, Torre Hassan), y Marrakech (Medina, Plaza Djem El Fna, Menara y Koutoubia).

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hauek dira Buenos Airesera iristen diren kanpotarrentzat toki garrantzitsuenak: Caminito auzo ezagunak etxe koloreztatu bereziak ditu; Plaza de Mayon, katedrala eta gobernu-eraikinak daude; Nueve de Julio hiribidean, Obeliskoa; San Telmoko saltokiak; eta gastronomia fina eskaintzen duten Puerto Madero eta Recoleta. El popular barrio de Caminito con sus caracterí­sticas casas coloreadas, la Plaza de Mayo con la Catedral y edificios gubernamentales, la Avenida Nueve de Julio con el Obelisco, los comercios de San Telmo ; y Puerto Madero y Recoleta con una cuidada gastronomía son los grandes hitos del forastero que llega a la capital bonaerense.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Aire-garraio bidez herrialdera sartzeko ateetako bat da; 20 milioi biztanle ditu eta munduko hiririk handiena, kutsatuenetakoa eta kaotikoenetakoa da. Hango hirigune historikoa, Tenoctitlan hiriburu aztekaren gainean eraikia eta Plaza del Zócaloren inguruan egituratua, Gizateriaren Ondare da; Katedrala, Reforma Jauregia eta Templo Mayor tenpluaren Es una de las puertas de acceso al paí­s por vía aérea, con 20 millones de habitantes es la mayor ciudad del planeta, también una de las más contaminadas y caóticas, su casco histórico también es Patrimonio de la Humanidad centrado en la Plaza del Zócalo, levantada sobre la capital azteca de Tenoctitlan, con las <

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Jose Martí­ plaza eta malekoiko itsas pasealekua dira hangoek zein turistek gehien bisitatzen dituzten hiriguneko tokiak. La Plaza José Martí­ y el paseo marí­timo del malecón son los dos principales escenarios urbanos frecuentados por residentes y turistas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Bisitariarentzat destino nagusietakoa Trinidad museo-hiria da, hori ere UNESCOren aintzatespen artistiko handienaren jabe. Hiri-trazadura sarekara du, eta XVIII. mendeko luxuzko etxeak, burdinsare eder eta teilazko estalkidunak, museoak, Plaza nagusia eta Trinitate eliza. Oraindik nazioarteko turista gutxi joaten dira hara. Uno de los principales destinos para el visitante es la ciudad museo de Trinidad, distinguida también con la más alta consideración artí­stica de la UNESCO, el trazado urbano reticular, con mansiones dieciochescas con cuidada rejería y cubiertas de teja, sus museos, la Plaza Mayor y la Iglesia de la Trinidad, son todavía poco frecuentados por el turista internacional.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Izena ematen dion Mont Royal mendiaren oinean, hiriak ondare arkitektoniko aberatsa du: Arma Plazan dagoen XVII. mendeko Notre Dame basilika eta Ramezay Chateau-a. Eremurik modernoena 1976ko Joko Olinpikoetarako diseinatu zen: hor daude estadioa eta Montreal Tower, igogailu panoramikoa duen dorre makurtua. Custodiada por el Mont Royal que le da nombre, la ciudad reúne un rico patrimonio arquitectónico con la Basí­lica de Notre Dame del siglo XVII,ubicada en la Plaza de Armas y el Chateau de Ramezay , la zona más moderna se diseño para los Juegos Olí­mpicos de 1976 con edificios como el estadio y la Montreal Tower, torre inclinada con un ascensor panorámico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Toki hauetan ibili ohi dira turistak gehien: hemeretzigarren mendeko estiloko Errege Plaza Notre Dame des Victories eliza dago, antzinako merkatari eta artisauen etxeak dituen Petit Champlain kalea, gaur egun aisialdi- eta merkataritza-eremu bihurtua, Grand Allee kaleko kafetegiak eta Quebecen ikurra den Frontenac gazteluaren (luxuzko hotel bihurtua) aurreko Dufferin terraza. Los rincones más frecuentados por los turistas son la Plaza Real de estilo decimonónico con la Iglesia Notre Dame des Victoires, la Calle Petit Champlain, con las antiguas casas de los comerciantes y artesanos , hoy rehabilitadas y transformadas en area de ocio y comercial , los cafés de la calle Grand Allee ,y la terraza Dufferin frente al Castillo Frontenac (reconvertido en un lujoso hotel) ,que es el emblema de Quebec.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Wildo Rogers Memorial Center-eko eskaintzarekin batera, Dealey Plaza (hilketa gertatu zen tokia) eta magnizidioaren museoa ere derrigor bisitatu beharreko bi toki dira. Junto a la oferta museí­stica del Wild Roger"s Memorial Center, la Plaza Dealey (lugar del asesinato), y el museo del magnicidio son hoy dos visitas obligadas

Materiala: Nazioarteko produktuak

Dallas hiriburuaren historiako gertakari handienetako bat Kennedy presidentearen hilketa izan zen; Dealey plaza (hilketaren tokia) eta magnizidioaren museoa ezinbesteko bisitak dira, Wild Roger"s Memorial Center-eko museo-eskaintzarekin batera. Dallas, la capital ,tuvo en el asesinato del presidente Kennedy uno de los grandes acontecimientos de su historia, la Plaza Dealey (lugar del asesinato), y el museo del magnicidio son hoy dos visitas obligadas junto a la oferta museí­stica del Wild Roger?s Memorial Center.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

||Ekialdean, hainbat uharte txikiren gainean dago Venezia, Kanal Handiak zeharkatzen duena; jauregi ederrak daude, hala nola Ca Pesaro eta Ca D"Oro; Grittik barrokoko, gotikoko eta beste aldi batzuetako bitxi handiak ditu, hala nola Duomo bizantziarra, Salute eliza, Academia museoa, Guggenheim arte garaikideko galeria, Arsenal, Aduana... San Marko plaza inguratzen duten Dux-en jauregia eta prokuradore-etxeen galeria arkupeduna, luxuzko negozio eta kafetegiak, hala nola munduko kafetegi zaharr En la zona oriental , Venecia, la ciudad museo asentada sobre islas y serpentada por el Gran Canal donde se asoman bellos palacios como Ca Pésaro, Ca D?Oro, Gritti encierra grandes joyas del barroco, gótico y otros periodos como su Duomo bizantino, la Iglesia de la Salute, el Museo de la Academia, la Galería de Arte contemporáneo Guggenheim ,el Arsenal ,la Aduana..., en la Plaza de San Marcos rodeada por el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2
eserleku > plaza (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eserlekuak baliogabetzeagatik ordaindu egin behar da, eta zenbat eta lehenago baliogabetu, orduan eta gutxiago ordaintzenduko da. Existen gastos por cancelación de plazas reservadas, que varían según la antelación con la que se realicen

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa orokorrari % 35 kendu behar zaio, eta B kodeak identifikatzen ditu eserlekuak tarifa horrekin. Se halla aplicando una reducción del 35% a la tarifa general y el código que identifica las plazas con esta tarifa es el B.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

RT bidaia nazionaletan eta K kodedun eserlekuak eskaintzen dituzten hegaldietan aplikatzen da. Se aplica en viajes nacionales RT y en aquellos vuelos donde se ofrezcan plazas con el código K.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

hegaldiei buruzko informazioa, eserlekuen erreserba, tarifak eta , baita gai osagarriak ere, esaterako, herrialde jakin batera sartzeko behar den dokumentazioari buruzko arauak. información de vuelos, reserva de plazas, tarifas, también temas de carácter complementario como normas a cerca de la documentación necesaria para entrar a un determinado paí­s.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

203 eserleku 376 €-tan salduz gero, hegazkinaren kostua ordainduta geratuko da. Si vende 203 plazas a 376 €, cubre coste de avión:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hortaz, 204 eserlekutik 254ra pax-era saltzen den guztia IRABAZIA da. Así­ todo lo que venda a partir de 204 plazas hasta 254 pax es BENEFICIO.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Prezio horretan saltzen bada, eta 203 eserleku soilik saltzen badira, marjina hori izango da irabazia. Si vende a ese precio, y sólo vende 203 plazas, el beneficio será el margen.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Baina 203 baino gehiago salduz gero, 204. eserlekutik aurrerako PSP osoa IRABAZIA izango da (gehi aurreko 203 eserlekuetako marjina), 203 eserlekurekin kostuak ordaintzen direlako. Pero si vende más de 203, todo el PVP a partir de la plaza 204 es BENEFICIO (más el margen de las 203 plazas anteriores), porque con 203 plazas ya cubre costes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Edukiera gutxikiko hegazkinak ustiatzen dituzten konpainiak dira (8-20 eserleku), eta pertsonak edo talde txikiak garraiatzeko, hegaldi nazionaletan edo nazioartekoetan garraiatzeko erabiltzen dira; eskualdeko hegaldien antzekoa da, baina espezifikoagoa. Son compañías que explotan aviones de pequeña capacidad, 8-20 plazas, para transportar personas o pequeños grupos, en vuelos nacionales o internacionales; es parecido a vuelos regionales, pero más especí­fico.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

254 eserlekuko B757 hegazkina Avión B757 de 254 plazas

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

3
ohe > plaza (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
• Lorategia, gutxienez ohe bakoitzeko bi metro karratukoa, eta guztira gutxienez berrehun eta berrogeita hamar metro karratukoa. • Jardí­n, con una superficie mí­nima de dos metros cuadrados por plaza de alojamiento, con un mí­nimo de doscientos cincuenta metros cuadrados.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• 2009an, 124.419 apartamentu turistiko zeuden, eta 443.000 ohe pasatxo zituzten. • El número de apartamentos turí­sticos estimados en 2009 ascendía a 124.419, mientras que el de plazas a algo más de 443.000.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Ohe- eta establezimendu-kontzentraziorik handiena Kanarietan dago (% 42,95 eta % 48,3, hurrenez hurren); ondoren datoz Balearrak eta Valentziako Erkidegoa (oheen % 10,8 eta % 16,9, hurrenez hurren, eta establezimenduen % 12,6 bakoitzean). • La mayor concentración de plazas y establecimientos se da en Canarias, con un 42,95% y un 48,3%, respectivamente; seguida de Baleares y Comunidad Valenciana, con un 10,8% y un 16,9% de las plazas respectivamente, y un 12,6% cada una en lo que respecta a establecimientos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Apartamentuei nahiz oheei dagokienez kopuru absoluturik txikiena duten erkidegoak, berriz, Errioxa, EAE eta Nafarroa dira, ordena horretan. • Por su parte, las comunidades que tienen un menor número absoluto tanto en apartamentos como en plazas son, por este orden, La Rioja, Paí­s Vasco y Navarra.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Okupazio-maila ohe kopuruaren arabera (%) Grado de ocupación por plazas (%)

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Apartamentu-ohe gehien dituzten autonomia-erkidegoak, gehienetik gutxienerako ordenan: Las comunidades autónomas con más plazas de apartamentos son, por este orden, las siguientes:

Materiala: Turismo-merkatuen egitura