diente Bilatu diente testuinguru gehiagotan

1
hortz > diente (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, barailan jarri behar da tresna, hortzek ezkerrera ematen dutela (ikusi 205. irudia), eta, ezker-eskuin, banan-banan karrakatu behar dira hortzak. Se coloca la herramienta en la mordaza, con los dientes mirando hacia la izquierda (fig. 205), y se va limando de izquierda a derecha un diente tras otro.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortzen entramari esker, erraz asko egin dezake atzera-aurrera xaflak. Nótese cómo el trabado de los dientes deja camino para que la hoja corra fácilmente.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan jakin batzuk egiteko (hala nola egur berdea zerratzeko), hobe da hirugarren hortza zuzen uztea, makurtu gabe. Hartara, hark kentzen du moztu bitartean sortzen den zerrautsa, eta azkarragoa da lana. Para determinados trabajos, por ejemplo para aserrar maderas verdes, se obtiene mejor rendimiento dejando el tercer diente recto y no inclinado; así­ se encargará él mismo de ir quitando el serrí­n que se produce en el corte, facilitando la rapidez en el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Altzairuzko tresnak izan ohi dira, eta erabiltzen ditugu zerraren hortzak alde batera eta bestera okertzeko, txandaka. Llámanse triscadores o trabas unos instrumentos de acero, con los que se tuercen alternativamente a uno y otro lado los dientes de la sierra.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Elkarren ondoko bi hortzen arteko angeluak berdina izan behar du beti. 4.º Que él ángulo entré dos dientes consecutivos sea igual en todos ellos.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortzak karrakatzea. Limado de los dientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Alderantziz, hortz laburrak zehaztasun handiagoa du, baina denbora gehiago behar du. Por el contrario, el diente corto da mayor precisión y emplea más tiempo.

Materiala: Egurraren teknologia

Ahoa berriz zorroztu behar dugun seinale da xafla distiratsu eta hortzak higatuta egotea. La brillantez y desgaste de los dientes, nos indica que es tiempo de afilar de nuevo la hoja.

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, barailan eutsi behar zaio xaflari eta, egozkailua erabiliz, makurtu egin behar dira hortzak. Para ello hay que sujetar la hoja en la mordaza, inclinando los dientes con el empleo del botador.

Materiala: Egurraren teknologia

2. Hortz gehiago jartzen baditugu entraman, arriskua dago hausteko. 2.a Si a la traba del triscado se le da más diente, se corre el riesgo de quebrarlo.

Materiala: Egurraren teknologia

hortz > diente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
j) j)&tabulatzailea;La rueda dentada de la distribución tiene la mitad de número de dientes que la rueda dentada del cigüeñal.

Materiala: Ostalaritza

Abiadurak elkarren artean bereizteko engranatuta dauden bi pinoietako bakoitzak dituen hortz kopuruari erreparatu behar zaio; horrela, bada, primarioko pinoia zenbat txikiagoa izan eta harekin engranatzen den sekundarioko pinoia zenbat eta handiagoa izan, abiadura-kaxatik ateratzen den abiadura orduan eta txikiagoa izango da eta transmititzen den parea orduan eta handiagoa. Una velocidad se diferencia de otra por el número de dientes de cada uno de los dos piñones que se encuentran engranados, de manera que cuanto menor es el piñón del primario y mayor el del secundario con el que engrana, menor es la velocidad de salida de la caja de cambios y mayor es el par transmitido.

Materiala: Ostalaritza

Atzerako martxaren kasuan, abiadura-kaxatik hortzak zuzen dituen engranaje bakarra aktibatzen da, sinkronizagailurik ez duena: horregatik, automobila erabat geldirik dagoenean sartu behar da abiadura hori. En el caso de lamarcha atrás, el engranaje que se activa es el único del cambio que tiene los dientes rectos y que no dispone de sincronizador, razón por la que debemos esperar a que el automóvil esté totalmente parado para introducir esta velocidad

Materiala: Ostalaritza

Balaztaren palankan horzdun pieza bat −doitzeko hortzak eta blokeagailu bat –trinketa− egoten dira, eta eragiteko posizioari eusten diote. En la palanca de freno hay una pieza dentadadientes de ajuste y un bloqueador –trinquete−, que mantienen la posición de accionado.

Materiala: Ostalaritza

Lasaitu kontrazkoina eta hariztatu edo lotu doitzeko azkoina betiere palankari tira eginez ibilgailuaren fabrikatzaileak gomendatutako tenkatzeko hortzen kopurura iritsi arte Afloja la contratuerca y enrosca la tuerca de ajuste hasta que, tirando de la palanca el número de dientes de tensado sea el recomendado por el fabricante del vehículo.

Materiala: Ostalaritza

hortz > diente (71 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbat eta zehatzagoa izan zilindroak aurreratutako ibiltartearen eta hortz kopuruaren arteko sinkronizazioa, orduan eta zehatzagoa izango da aldizkako ibilbidearen errepikapena. Cuanto más exacta sea la sincronización entre carrera y el número de dientes, mejor es la exactitud de repetición del recorrido intermitente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

18, 22, 32 hortz hazbeteko, 18, 22, 32 dientes por pulgada,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

8,10,14 hortz hazbeteko. 8,10,14 dientes por pulgada.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Barneko hortzak artezteko, barneko hortzen artekoaren harri formadunak erabiltzen dira. El rectificado de dientes interiores suele hacerse con muelas de forma del intradiente interior.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Birabarkia mahai birakari batean muntatuta dago, eta, kasu honetan, ardatz bertikalean muntatuta dagoen eta hortz trukagarriak dituen disko-fresa handi bat da erreminta (í˜ 5.000 mm). Podemos observar que la cigüeña está montada sobre una mesa giratoria, y la herramienta en este caso es una gran fresa de disco (í˜ 5.000 mm) de dientes intercambiables montada sobre un eje vertical.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- hortz kiribilak - dientes espirales-

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hiru hortz - Zentrorako ebaketa. Tres dientes - Corte al centro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hainbat hortz erdiarbasturako/akaberarako. Varios dientes para semidebaste/acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bi hortz, punta erdiesferikoa, zentrorako ebaketa. Dos dientes, punta semiesférica, corte al centro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hainbat hortz, zentrorako ebaketa. Varios dientes, corte al centro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
hortz > diente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aho barruan hortzak daude, eta haien eginkizuna da elikagaiak moztu, zatitu eta xehatzea (digestio mekanikoa). Ahoan, bestalde, mihia dago, eta mihian dastamen-papila ugari daude. Haien funtzioa da elikagaiak nahasi, eta hestegorrira igarotzen laguntzea. Dentro de la boca se encuentran los dientes cuya función es cortar,trocear y triturar los alimentos (digestión mecánica). En la boca encontramos también la lengua, que tiene una gran cantidad de papilas gustativas, cuya función es la de mezclar los alimentos y facilitar su tránsito hacia el esófago.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hortzetako txantxarra prebenitzeko, otordu bakoitza amaitu ondoren, hortzak garbitu behar dira, gutxienez egunean hiru aldiz. La caries dental se previene lavándose los dientes tras cada comida, al menos tres veces diarias.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Digestio-hodiaren hasierako zatia da. Barruan hortzak daude (elikagaiak mastekatzen dituzte) eta mihia (elikagaiak irensten eta mastekatzen parte hartzen du, baita ahoskuntzan ere). Es la parte inicial del aparato digestivo que en su interior contiene los dientes (trituran el alimento) y la lengua (que intervendrá en la deglución, fonación y masticación).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Mastekatzea hortzek egiten dute. La masticación la realizan los dientes

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hortzekin puskatzeko bereziki eginda daude. Botika gutxi daude horrela puskatzeko eginda. Son de los pocos que están estudiados especí­ficamente para ser triturados por los dientes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan