extremo Bilatu extremo testuinguru gehiagotan

1
ertz > extremo (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
- bi ertzetan (2. eta 3. posizioak). - en sus dos extremos (posiciones 2 y 3).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Karraka horiek bi motakoak izan zitezkeen: doitzaile-karraka arruntak (ertzak behar bezala prestatu behar zitzaizkienak), eta karraka bereziak (makinarako egokituta zeudenak). Esas limas podían ser limas corrientes de ajustador a las que se les preparaba convenientemente los extremos, o bien limas especiales que ya venían adaptadas para la misma máquina.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Desplazamendu horiek noniusarekin graduatutako erregela batzuen bidez edota kontrol digitalaren bidez (kota-bisualizadore batean) kontrolatzen dira, euskarrien posizioa bi ertzetan berdintzeko. Estos desplazamientos se controlan mediante reglas graduadas con nonio -según los modelos- o mediante control digital en un visualizador de cotas, para poder igualar la posición de los soportes en ambos extremos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lau arraboleko ijezteko makinetan, hau da, laukoitzetan, erdiko bi arrabolak lanekoak dira, eta ertzetako bi arrabolak, ostera, eustekoak (igurzketakoak). Ijezketa-indar handien eraginez, arrabol txikiak elastikoki desbideratuko lirateke ijeztearekin batera, eusten dieten bi arrabol handiagoengatik izango ez balitz. En los laminadores de cuatro rodillos o cuarto, los dos rodillos centrales son de trabajo, y los dos de los extremos son de apoyo (de fricción) debido a las altas fuerzas de laminado, los rodillos menores podrían desviarse elásticamente con el paso de la laminación, si no fuera por los rodillos más grandes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1 Luzetarako ibilbideak = 400 mm; l luzera batean luzetara mekanizatu beharreko saiakuntza-pieza bat edo bi erabiltzen dira, ertz bakoitzean. 1 Recorridos longitudinales = 400 mm se utilizan una o dos piezas de ensayo, a mecanizar en sentido longitudinal, sobre una longitud l, en cada extremo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Torlojuaren ertzaren kanpoko zentratze-gainazalak duen biraketa-jauzi erradialaren neurketa. a) Medición del salto radial de rotación de la superficie exterior de centrado del extremo del husillo (para máquinas que la tengan).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Luzeraren erdiko puntuan simetriko samarrak diren kurbadura ganbil erregularreko gidarien kasuan, berriz, perdoi lokaletarako zehaztapenak murriztaileegiak dira gidarien ertzetan. Sin embargo, en el caso de guías con curvatura convexa regular que sean aproximadamente simétricas respecto al punto medio de su longitud, las especificaciones para tolerancias locales son demasiado restrictivas en los extremos de las guías.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) Ikus 4. eragiketaren inguruko oharrak. Jauzi erradiala konoaren bi ertzetan egin behar da. a) Véanse las observaciones de la operación 4. El salto radial debe ser efectuado en los dos extremos del cono.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

a) 0,025 mm/300 mm (mandrilaren ertza harrirantz); a) 0,025 mm/300 mm (extremo del mandrino hacia la muela);

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

b) 0,025 mm/300 mm (mandrilaren ertza gorantz); b) 0,025 mm/300 mm (extremo del mandrino hacia arriba).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
mutur > extremo (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kulata:zilindroaren mutur bat hermetikoki ixten duen pieza da; torloju bidez lotzen zaio zilindroari Culata:es una pieza que cierra herméticamente el cilindro por uno de sus extremos va fijada al cilindro mediante tornillos

Materiala: Ostalaritza

Biela:pieza mekanikoa hau mutur batean pistoiari lotuta dago eta bestean biraren irteerako ardatzari Biela:es una pieza mecánica que va unida al pistón por uno de sus extremos y al eje de salida del giro por el otro.

Materiala: Ostalaritza

Zilindroa Cilindro&tabulatzailea;Pieza metálica que va unida al pistón por uno de sus extremos

Materiala: Ostalaritza

Balbula Válvula&tabulatzailea;Cierra el cilindro por uno de sus extremos

Materiala: Ostalaritza

azaldu dugunez, pieza horiek zilindroaren muturrak ixten dituzte. hemos explicado que estas piezas cierran el cilindro por sus extremos

Materiala: Ostalaritza

birabarkiaren mutur batean dago, eta birabarkiak astinaldika ez biratzea da bere eginkizuna, eztanden erritmoari jarraikiz; hartara, birak leunagoak eta erregularragarroak izango dira. se encuentra situado en un extremo del cigüeñal y tiene por misión evitar que el cigüeñal gire a sacudidas siguiendo el ritmo de las explosiones y conseguir así un giro más suave y regular.

Materiala: Ostalaritza

Pila konbentzionaletan –esaterako, AAA motakoak−, mutur batean ikur positiboa eta beste muturrean ikur negatiboa egoten dela ikusten dugu. En las pilas convencionales –como las AAA− observamos que en uno de sus extremos hay un signo positivo mientras que en el otro hay un signo negativo.

Materiala: Ostalaritza

Elektrizitatea zirkulatzen ari den heinean muturretako karga positiboak eta karga negatiboak elkarri kontra egiten diote berdindu arte eta orduan pila agortu egiten da. A medida que va circulando la electricidad las cargas positivas y negativas de los extremos se van contrarrestando hasta que se igualan y la pila se agota.

Materiala: Ostalaritza

Tentsioa zera da, zirkuitu baten muturretako karga positiboen eta zirkuitu baten muturretako karga" target="_blank">zirkuitu baten muturretako karga negatiboen arteko aldea zirkuitu horretan barrena elektroiak desplazatu ahal izateko. El voltaje también conocido como tensión, es la diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas que hay en los extremos de un circuito para que por él se puedan desplazar los electrones.

Materiala: Ostalaritza

Hainbat erresistentzia paraleloan jarrita egoten dira bi muturretatik konektatuta daudenean. Varias resistencias se encuentran en paralelo cuando están conectadas por sus dos extremos

Materiala: Ostalaritza