embargo Bilatu embargo testuinguru gehiagotan

1
bahitura > embargo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arlo honetan sartzen diren ondasunak enpresaren jabetzakoak direla, eta titulartasuna egiaztatzeko dokumentu guztiak dituela. Halaber, elementu horien erabilera edo eskubideak ez daudela mugatuta edo murriztuta (hipotekak, kargak, bahiturak, auziak, eta abar). Si los bienes incluidos en esta área son propiedad de la empresa, disponiendo de los documentos acreditativos de su titularidad, y que no existe ninguna limitación o restricción de uso y derecho que afecte a dichos elementos (hipotecas, cargas, embargos, litigios, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza