estrusio Bilatu estrusio testuinguru gehiagotan

1
estrusio > extrusión (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. BLOKEA. Estrusioa BLOQUE 3 Extrusión

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hotzeko estrusioa Extrusión en frí­o

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beroko estrusioa Extrusión en caliente

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beste estrusio-prozesu batzuk Otros procesos de extrusión

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Inpaktu bidezko estrusioa Extrusión por impacto

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estrusio hidrostatikoa Extrusión hidrostática

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

igurzketa handia eta totxoen gainazala azkar hoztea beroko estrusioak eragindako tenperatura altuetan daudenean. fricción alta y el enfriamiento rápido de la superficie de los tochos cuando están a altas temperaturas procedentes de la extrusión en caliente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estrusio-eragiketa batzuk eredu horretatik hurbil daude, ziklo bakar batean oso sekzio luzeak egiten baitituzte, baina azkenean mugatu egiten dira edukitzailean karga daiteken totxoaren tamainagatik. Algunas operaciones de extrusión se acercan a este ideal, produciendo secciones muy largas en un solo ciclo, pero finalmente quedan limitadas por el tamaño del tocho que se puede cargar en el contenedor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estrusioaren antzeko ezaugarriak ditu oro har. Bereizketa bakarra da tenkatzean tira egiten zaiola materialari, matrizearen bitartez, eta estrusioan, berriz, bultza egiten zaiola matrizean zehar. De caracterí­sticas -en general- parecidas a la extrusión, se diferencia en que en el estirado se tira del material a través de la matriz, mientras que en la extrusión se empuja a través de ella.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estrusio-matrizeek sistema hidraulikoen bitartez jarduten dute, sekzio luzeen produkzio erdijarraituetarako bereziki egokiak baitira, estrusio zuzenean bezala. Normalmente desarrollan su cometido mediante sistemas hidráulicos, especialmente apropiados para tipos de producción semicontinua de secciones largas, como en la extrusión directa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea