pareta Bilatu pareta testuinguru gehiagotan

1
pareta > pared (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurraren erresistentzia handitu egiten da a) zuntzezko zatia handiagoa denean parenkimazko zatia baino ehun ahulak eratzen du parenkima eta b) paretak lodiak eta poroak oso txikiak direnean. º La resistencia de la madera aumenta: a) Donde prevalece la parte fibrosa y mengua la parte parenquimática, formada por un tejido débil, b) Donde hay paredes gruesas, con los poros muy pequeños.

Materiala: Egurraren teknologia

Izenak berak dioenez, adreilu hutsezko paretetan jartzeko balio du. Sirve, como indica el nombre, para paredes de ladrillo plano.

Materiala: Egurraren teknologia

AB ebakidura horizontalak (ikusi 883. irudia) elementu hauek ageri dizkigu, ezkerretik eskuinerantz: pareta, erlaitz-markoko langaluzea, leihoko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute erlaitz-markoko langaluzearekin, leiho-ateko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute leihoarekin, leiho-atearen panela, erdiko El corte horizontal A-B de la figura 883 nos muestra, de izquierda a derecha, los elementos siguientes: pared, larguero del marco de pestaña, larguero de la ventana unido al anterior con fijas, larguero del postigo unido con fijas a la ventana, panel del postigo, largueros de los

Materiala: Egurraren teknologia

Altxaeraren eskuineko aldean, markoa irudikatu dugu, pareta, leiho eta konexio-kaxaren estalkirik gabe; ezkerreko aldean, berriz, multzo osoa irudikatu dugu, akabatuta. A la derecha del alzado, se ha representado el marco sin la pared, sin la ventana, ni la tapa de la caja de registro; y a la izquierda, el conjunto terminado.

Materiala: Egurraren teknologia

Zokaloa jartzearen abantaila da paretaren ondoko oholek 15 mm dutela hedatzeko, egurra La colocación de este zócalo tiene la ventaja de que las tablas que van junto a la pared, se dejan con una separación de 15 mm. de expansión, para el caso

Materiala: Egurraren teknologia

Oholaren eta paretaren arteko tartea Separación de la tabla a la pared

Materiala: Egurraren teknologia

Artekaren paretak behar bezain lodia izan behar du, eta ziriak zeiharra izan behar du, egurraren zuntzak moztuta ez gelditzeko. La pared de la ranura ha de tener suficiente grueso, y la espiga oblicuidad, para no dejar la madera con la fibra cortada.

Materiala: Egurraren teknologia

paretaren ondoan dagoena espainiar erakoa edo kremaileraduna da (ikusi Y bista), eta soliba horizontala du mihiztatuta, eskailera-burua eratzeko; beste zankabea, berriz, frantses erakoa da (ikusi Vh bista), eta mutur bat abioko balaustrearekin mihiztatuta du, eta eskailera atalak la que está junto a la pared es a la española o de cremallera vista Y, a la que va ensamblada una vigueta horizontal para formar el rellano; la otra zanca es a la francesa, vista Vh y ensambla un extremo con el balaustre de arranque, y el otro con el balaustre que forma el ángulo de cambio de dirección

Materiala: Egurraren teknologia

Bi eskailera atal zuzenek eta, tartean, eskailera-buru batek eratzen dute eskailera mota hau (ikusi 968. irudia) eta, paretaren angeluari atxikita dagoenez gero, eskailerak paretaren aurrez aurreko aldean bakarrik du baranda. Como vemos en el grabado de la figura 968, se compone de dos tramos rectos de escalera, con un rellano intermedio; y, como va adosada al ángulo de la pared, sólo lleva barandilla en la parte opuesta a ella.

Materiala: Egurraren teknologia

non kokatu behar dugun eskailera, hor jarri behar dugu, oinplanoaren marrazkia erabiliz (ikusi 969. irudia); adibidez, paretak eratzen duen angelu zuzenari atxiki diezaiokegu (ikusi 969. irudia). situaremos la escalera en el lugar de emplazamiento (en nuestro caso adosada en un ángulo recto de pared), mediante el dibujo de la planta (fig. 969).

Materiala: Egurraren teknologia

2
pareta > pared (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
odola bihotzetik gorputz guztira banatzen dute. Odol-hodi hauen paretak hiru geruza ditu: barruan endotelio mehea du, gero, muskulu-geruza lodia, eta kanpoan, ehun konjuntiboaren geruza. se encargan de distribuir la sangre desde el corazón a todo el cuerpo y son vasos sanguí­neos cuya pared está formada por tres capas ya que internamente tiene un fino endotelio a continuación una gruesa capa muscular y externamente una capa de tejido conjuntivo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Arterien paretetan odolak egiten duen indarrari ARTERIA-PRESIOA deitzen diogu. Arteria-presiorik handiena SISTOLEAN izaten da, eta PRESIO MAXIMOA EDO SISTOLIKOA deitzen zaio. Arteria-presiorik txikiena, berriz, diastolean izaten da, eta PRESIO MINIMOA EDO DIASTOLIKOA esaten zaio. La fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias es lo que denominamos PRESIÓN ARTERIAL que alcanza su valor máximo durante la SíSTOLE, llamándole PRESIÓN MíXIMA O SISTÓLICA y su valor mí­nimo durante la diástole llamándole PRESIÓN MíNIMA O DIASTÓLICA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

KILOAK mantenugai ugari ditu (GLUKOSA, AMINOAZIDOAK eta GANTZ-AZIDOAK). Horiek heste-pareta zeharkatzen dute, ZELULEK erabili ahal izan ditzaten. El QUILO es muy rico en nutrientes (GLUCOSA, AMINOíCIDOS y íCIDOS GRASOS) que atraviesan la pared del intestino para ser utilizados por las Cí‰LULAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Urdail-paretak bere osotasuna galtzen du, zauri bat sortuz. Zauri hori handituz joaten da, eta ez du orbaintzeko joerarik izaten. se produce cuando la pared del estómago pierde su integridad originando una herida que suele ir agrandándose y que tiene poca tendencia a la cicatrización.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hesteetako mukosan izaten diren hernia txikiak dira, pareta oso ahul dagoen eremuetan. Son pequeñas hernias que se producen en la mucosa intestinal en zonas donde la pared está muy débil.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barruko paretak osagai hauek ditu: Su pared interna está formada por:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

zintzur-hestearen eskeletoa da, hau da, zintzur-hestearen pareta. es el esqueleto de la tráquea, es decir, la pared de la tráquea.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BRONKIOEN paretaren egiturak zintzur-hestearenaren antza du, baina paretak zatitzen doazen neurrian, gero eta meheagoak izaten dira, eta kartilagozko osagaiak ere galduz doaz. Horregatik, BRONKIOLOETAN jada ez dago kartilagorik; bronkioetako epitelio ziliatuaren ordez, zelula lauek osaturiko geruza bat dago, eta odol-kapilarrekin zuzeneko lotura dute. La estructura de la pared de los BRONQUIOS es semejante a la de la traquea, pero según se van dividiendo las paredes, se van haciendo delgadas y se van perdiendo los elementos cartilaginosos de forma que en los BRONQUIOLOS ya no existe cartí­lago y se sustituye el epitelio ciliado de los bronquios por una capa de células planas y se encuentra en í­ntimo contacto con los capilares sanguí­ne

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gainera, biriketako surfaktante deritzon substantzia bat dute, albeoloen paretek elkarrekin bat egin ez dezaten (izan ere, bat-egite horrek gas-trukea ekidingo luke). Además posee una sustancia denominada sulfactante pulmonar que va a impedir que las paredes alveolares se junten ya que ésta impediría el intercambio gaseoso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Birika bakoitza mintz bikoitz batek (mintz serosoak) estaltzen du kanpotik. Mintz horrek PLEURA izena du, eta pareta bikoitza duen zaku antzeko bat da. Cada pulmón aparece cubierto externamente por una doble membrana (serosa) denominada PLEURA, que es una especie de saco de doble pared.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak