funtzionamendu Bilatu funtzionamendu testuinguru gehiagotan

1
funtzionamendu > funcionamiento (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eremu honetan, ahozko komunikazioa da funtzionamenduaren oinarria. En esta zona, la comunicación oral es la base del funcionamiento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipatu funtzionamenduari edo segurtasunari dagokionez elkar eragozten duten makinak. Enumera los equipos de trabajo que se interfieran mutuamente en su funcionamiento o bien en cuestiones de seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Tresnen funtzionamenduak eragindako suteak. C Incendios por el funcionamiento de los útiles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Etengailu diferentzialaren funtzionamendua aldiro egiaztatzea. Comprobar periódicamente el funcionamiento del interruptor diferencial.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aire girotuaren sistemen funtzionamendua bero-trukeetan oinarritzen da, hau da, sortzen den hoztea lurrunketan eta kondentsazioan sortzen diren egoera-aldaketetatik lortzen da, betiere kontuan izanda lurrunketa bero-xurgapenaren bitartez egiten dela, eta kondentsazioa, aldiz, bero-ematearen bitartez. Los sistemas de aire acondicionado basan su funcionamiento en los intercambios de calor, es decir, la refrigeración producida se consigue a partir de los cambios de estado producidos en la evaporación y en la condensación, teniendo en cuenta que la evaporación se realiza mediante la absorción de calor, y la condensación, mediante la cesión de calor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c. Blokea ibilgailutik kanpo duzula, saia zaitez hura desarmatzen, barne-funtzionamenduari buruzko eskema bat eginez. c. Con el bloque fuera del vehí­culo, intenta desarmarlo realizando un esquema de su funcionamiento interno.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Anomaliak eragilearen funtzionamenduan Anomalías en el funcionamiento del soplador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d. Egiazta ezazu berokuntzaren errendimendua motorra funtzionamendu-tenperaturan duela, eta zunda-termometro baten bidez neurtu aireak difusoreetatik ateratzean duen tenperatura. d. Comprueba el rendimiento de la calefacción con el motor a su temperatura de funcionamiento, midiendo con un termómetro de sonda la temperatura de salida del aire por los difusores.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu termostatoaren funtzionamendua Comprueba el funcionamiento del termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egin gauza bera ECON funtzionamendua aktibatuz. Haz lo mismo activando el funcionamiento ECON.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

funtzionamendu > funcionamiento (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzordeak berak zehaztuko ditu bere funtzionamendu-arauak. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-zerbitzuen antolamendu-, funtzionamendu- eta kontrol-modalitateak, enpresa txikien ezaugarriak kontuan hartuta, zerbitzu horiek sortu eta garatzeko alferrikako oztopoak saihestearren. Halaber, zerbitzu horiek eta prebentzioa egiteko izendatutako langileek eduki beharreko gaitasunak eta ahalmenak. Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así­ como capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

funtzionamendu > funcionamiento (98 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibide horren funtzionamendua gailu birakariarenaren antzekoa izango da. El funcionamiento de este ejemplo es parecido al del dispositivo giratorio.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Piezak behar bezala eramatea eta elikadura-kanalen uniformetasuna erabakigarriak dira funtzionamendu egokia izateko. La perfecta conducción de las piezas, así­ corno la uniformidad de los canales de alimentación, es decisiva para el buen funcionamiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindroak modu jarraituan edo urratsez urrats lan egiten duen, funtzionamendua aldatu egiten da. El funcionamiento dependerá de si el cilindro se dispone en marcha continua o en paso a paso.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.16. irudiko oszilazio-gailuak aurreko bien antzeko funtzionamendua du. La figura 3.16 muestra un dispositivo de oscilación, de funcionamiento parecido a los dos anteriores.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.11. irudian aire-langa baten funtzionamendua erakusten da. La figura 3.11 muestra el funcionamiento de una barrera de aire.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.11. irudia. Aire-langa baten funtzionamendua. Figura 3.11. Funcionamiento de una barrera de aire.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.6. irudian hurbiltasun-detektagailu baten funtzionamendua erakusten da. En la figura 3.6, se muestra el funcionamiento de un detector de proximidad.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.6. irudia. Hurbiltasun-detektagailu baten funtzionamendua. Figura 3.6. Funcionamiento de un detector de proximidad.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.3. Irudian, eskematikoki adierazten da funtzionamendua. La figura 3.3 muestra su funcionamiento de forma esquemática.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.3. irudia. Ihes-itxigailu baten funtzionamendua. Figura 3.3. Funcionamiento de un obturador de fuga.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak