espesor Bilatu espesor testuinguru gehiagotan

1
lodiera > espesor (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartara, lodiera hauek dagozkie markoen landu gabeko eraikuntzaren neurri teoriko hauei: Así­, para las medidas teóricas de construcción en bruto de los marcos, corresponden los espesores siguientes :

Materiala: Egurraren teknologia

baina kontuan izan beharra dago zabalera bera dagokiela markoen hiru lodiera motei. Hay que tener presente que el ancho sirve para los tres tipos de espesor de marcos.

Materiala: Egurraren teknologia

Milimetro erdiko lodiera dute txapek, eta bi arteka lasaieradun dituzte, oholtxoen jokoari bide emateko (ikusi 925. irudia). Estas chapas son de medio milí­metro de espesor, con dos ranuras holgadas para permitir el juego de las tabletas (fig. 925).

Materiala: Egurraren teknologia

Maila konposatuak egiteko erabiltzen dugun egurrak erresistentzia handia izan behar du marruskaduraren ondoriozko higaduraren aurka; batez ere, mailagainak izan behar du ezaugarri hori, eta, eskaileraren zabaleraren arabera, 2,5 eta 6,5 cm arteko lodiera izan behar dute mailagainek. Las maderas empleadas en estos peldaños deben ser muy resistentes al desgaste por rozamiento, principalmente las huellas, que, según el ancho de la escalera, tendrán un espesor de 2"5 a 6"5 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi piezak lodieraren erdialdean lotzen ditu lotura mota honek. Enlaza las dos piezas aproximadamente en la mitad de su espesor.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, arteka egin behar dugu aurrealdean eta saihetsetan, eta artekaren sakonerak izan behar du artekaren beraren lodieraren erdia. º Se hace una ranura en el frente y en los costados, la cual deberá tener una profundidad igual a la mitad de su espesor.

Materiala: Egurraren teknologia

Azken batean, altzarien, ateen eta abarren bastidoreak zentzuz marratzearen mende dago lana proiektuarekin bat etortzea, perfekzio teknikoa eta lanaren ekonomia. Horretarako, lodiera egokiak zehaztu behar dira, eta kontuan izan behar da zer esfortzuri aurre egin beharko dion elementu bakoitzak. Del racional trazado de los bastidores de muebles, puertas, etc. dependerá el ajuste de la obra al proyecto, la perfección técnica y la economía compatible con el trabajo, fijando para ello los espesores convenientes, y teniendo en cuenta los esfuerzos a que deben ser sometidos los distintos elementos.

Materiala: Egurraren teknologia

Panel handiak izaten dira, eta lodiera estandarra 1,6mm-koa izaten da, formika mota distiratsua izan edo satinatua izan. Se fabrican en forma de grandes paneles, de 1"6 mm. de espesor standard en sus dos modalidades de brillante y satinado.

Materiala: Egurraren teknologia

Zazpi lodieratako novopanezko taulak fabrikatzen dituzte: 10, 12, 15, 19, 22, 27 eta 32mm-koak. Bestalde, taulen neurria 270 x 1"80-koa izaten da. Se fabrica en siete espesores diferentes: 10, 12, 15, 19, 22, 27, y 32 mm, y una dimensión de 270 X 1"80.

Materiala: Egurraren teknologia

eta lodiera bereko piezak erabili behar dira. Se utilizan dos piezas del mismo espesor.

Materiala: Egurraren teknologia

lodiera > espesor (82 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batez besteko lodiera, galdaratxotik estalkitik karelerainoko tartearen araberakoa izango da. El espesor medio estará en función de la distancia de la caldereta al peto de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

babes astuna esaten zaio (5), eta errekako legarrezko geruza batez osatua dago (granulometria: 16/32), garbitua eta buztinik, lohirik eta abarrik gabea, 5-7 cm-ko lodierarekin. denominada protección pesada (5), compuesta por una capa de grava de rí­o con granulometría 16/32, lavada y exenta de arcillas, limos, etc., con espesor comprendido entre los 5-7 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lodiera (m) espesor (m)

Materiala: Eraikinaren estalkia

Barneko azaleko kondentsazioa zuzentzeko, isolatzeko ahalmen handiagoa duen isolatzailea erabil dezakegu, edo, bestela, Azterlan Higronomikoan isolatzaile horretarako adierazitako lodiera handitu. La condensación interior superficial se corrige instalando un aislamiento de mayor capacidad aislante o aumentando el espesor del considerado en el Estudio Higrotérmico.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Malda-geruzaren batez besteko lodiera 10 cm izango da, estalkiko karelaren eremuko bi altueren eta hustubide-galdaratxoaren altuera baten arteko batez besteko aritmetikoa eginez lortutakoa 2-3 cm gutxienez, CT-79 araua betetzeko. El espesor medio de la capa de pendientes será de 10 cm, obtenida de la media aritmética de dos alturas en la zona del peto de cubierta y una altura en la caldereta de desagüe con un mí­nimo de 2-3 cm para cumplir la normativa CT-79.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Batez besteko lodiera, hormigoi zelularraren teoria horri jarraiki, 7-8 cm izango da, eta hobe da altuera hori ez gainditzea, forjatua ez gehiegi kargatzeko. El espesor medio, con la misma teoría del hormigón celular, será de 7-8 cm, no aconsejándose superar esta altura para no sobrecargar el forjado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

32/40 granulometriako errekako legarraren geruza bat isuri eta zabaltzen da, garbia, lehorra eta buztinik gabea eta 5-7 cm-ko lodierarekin, hartxintxarretarako saretoak jarri aurretik. Formada por el vertido y extensión de una capa de grava de rí­o de granulometría 32/40, limpia, seca y exenta de arcillas con espesor mí­nimo de 5 cm y máximo de 7 cm, previa colocación de los paragravillas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

zolatze-asentua esaten zaio (5). 3-4 cm-ko lodierako Portland zementuzko mortero-xafla jarraitua da, dilatazio-junturak errespetatzen dituena 40-50 m2-ko hormataletan. denominada asiento de solado (5), se compone de una chapa continua de mortero de cemento Portland de 3-4 cm de espesor, respetando juntas de dilatación en paños comprendidos entre los 40-50 m2.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko gainazalaren zoladurak osatua: pieza zeramikoak edo hidraulikoak dira, 3-4 cm-ko gutxieneko lodierako Portland zementuzko morteroaren geruza baten gainean asentatuak, dilatazio-junturak errespetatuz indarreko EOA araua betez, eta juntura horiek estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko poliuretanozko masillaz zigilatuta. Formada por el solado de la superficie de cubierta con piezas cerámicas o hidráulicas, asentadas sobre capa de mortero de cemento Portland de 3-4 cm de espesor mí­nimo, respetando las juntas de dilatación cumpliendo la NBE vigente, sellando éstas con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Malda-geruzaren batez besteko lodiera 10 cm izango da, estalkiko karelaren eremuko bi altueren eta hustubide-galdaratxoaren altuera baten arteko batez besteko aritmetiko eginez lortutakoa 2-3 cm gutxienez, CT-79 araudia betetzeko. El espesor medio de la capa de pendientes será de 10 cm, obtenida de la media aritmética de dos alturas en la zona del peto de cubierta y una altura en la caldereta de desagüe -con un mí­nimo de 2-3 cm- para cumplir la normativa CT-79.

Materiala: Eraikinaren estalkia

lodiera > espesor (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Luzerak neurtzeko sistemaren bidez diametroa eta hormaren lodiera neurtzeko sistema (Solex prozedura). Medición de diámetro y espesores de pared mediante el sistema de medición de longitudes (procedimientos Solex).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lodiera handixeagoak edo pieza kopuru handia neurri berekoak edo neurri desberdinekoak ebaki behar direnean, eskuz ebakitzea ez da eraginkorra, jakina. Cuando se requiere cortar espesores algo mayores, o gran número de piezas -sea con la misma o distinta medida- evidentemente no es operativo hacerlo a mano.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Dorretxo horrek honako abantaila hau du: esparrago baten bidez, erremintaren puntaren altuera erregula dezakegu, doikuntza egokia lortu arte, hainbat lodieratako xaflak gehitu behar izan gabe (dorretxo klasikoan horrela jokatu beharra dago). La ventaja de esta torreta es que mediante un espárrago regulamos la altura de la punta de la herramienta, sin tener que estar suplementando con chapas de distintos espesores hasta conseguir el reglaje correcto -en el caso de la torreta clásica-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eztainua xafla moduan erabiltzen da; hain zuzen ere, lodiera gutxiko xafla moduan eta gehienez 0,01 mm-ko lodiera duten orrietan (eztainuzko papera). Estalduretarako erabiltzen da paper hori. El estaño se emplea en forma de chapa de poco espesor y en hojas hasta de 0,01 mm de espesor llamadas papel de estaño, que sirve para recubrimientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estaldura horren lodiera 0,002 eta 0,006 mm bitartekoa izaten da; beraz, material honen kantitate txikiak erabiltzen dira. El recubrimiento es de un espesor que oscila entre 0,002 y 0,006 mm, por lo que las cantidades que se utilizan de este material son bajas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

doikuntza bertikala eta albokoa egiaztatzeko, lodiera-galga batzuk sartzen dira (marruskadura leuna) topeen eta fresen artean. los reglajes vertical y lateral se comprueban introduciendo (rozamiento suave) entre los topes y las fresas unas galgas de espesor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nukleoaren lodiera Espesor del núcleo

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konpresio bidezko deformazio-prozesu bat da. Horren bitartez, lingote, totxo edo txapa (xafla= slab) baten lodiera murriztu egiten da arrabol izeneko aurkako erreminta zilindriko batzuen ekintzaren ondorioz. Es un proceso de deformación por compresión, mediante el cual el espesor de un lingote, tocho, palastro (petaca= slab), o palanquilla se reduce por la acción de unas herramientas cilí­ndricas opuestas llamadas rodillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijezketa laua edo zilindro liso bidezkoa (ikusi ditugu aurreko irudi batzuetan) plantxak, tirak eta lodiera baino zabalera handiagoa duten zeharkako sekzio angeluzuzeneko piezak ijezteko erabiltzen da nagusiki. El laminado plano o con cilindros lisos -que ya hemos visto en figuras anteriores- primordialmente se destina al laminado de planchas, tiras y piezas de sección transversal rectangular con un ancho mayor que el espesor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oso ertz zuzenak behar dituzten eragiketa berezietan, aplikatutako lasaiera materialaren lodieraren % 1 da. En operaciones especiales que requieren bordes muy rectos, el juego aplicado corresponde al 1% del espesor del material.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea