dato Bilatu dato testuinguru gehiagotan

1
datu > dato (93 testuinguru)
eu testuak es testuak
- - - 1 datua - 2 datua - Beste datu bat - 4 - 5 - 6 - - - - Dato 1 - Dato 2 - Otro dato - 4 - 5 - 6 -

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Datu-baseak ASPrekin eta ADOrekin erabiltzearen adibidea  Izena  Deiturak  Ezabatu  " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ezabatu") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO  Nombre  Apellidos  Borrar  " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " borrar") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Datu-baseak ASPrekin eta ADOrekin erabiltzearen adibidea Izena: Deiturak:  Izena Deiturak    " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO Nombre: Apellidos:  Nombre Apellidos   " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehen ejem07.asp ASP orria da, datu-basera gehitzeko, izena eta deitura sartzea ahalbidetzen digun formularioa, jarraian proba-taularen edukia erakusten digun kontsulta duela. La primera página ASP ejem07d.asp es un formulario que nos permite introducir nombre y apellido para añadirlo a la base de datos, seguido de una consulta que nos muestra el contenido de la tabla prueba.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.asp orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.asp que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarren orria, procesar.asp, datu-basera konektatzen da, eta beste erregistro bat gehitzen du SQL datu-basearen lengoaiaren insert instrukzioarekin. La segunda página procesar.asp se conecta a la base de datos y añade un nuevo registro con la instrucción insert del lenguaje de base de datos SQL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, formulario bat erabiliko dugu, eta FORM ko ACTIONen ASP orri bat prozesatu behar dela adieraziko dugu; orri horrek datu-basean sartuko ditu formularioko datuak. Para ello usaremos un formulario y en el ACTION del FORM indicaremos que debe ser procesado una pagina ASP, esta página lo que hará será introducir los datos del formulario en la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-basearekin konektatzeko, konexio motako ADO objektu bat sortuko dugu; horretarako, Server.CreateObject erabiliko dugu. Objektua daukagunean, erabili behar duen driver-a adieraziko diogu (kasu honetan Access-ena), eta datu-basea non aurkitzen den. Para conectarnos a la Base de datos creamos un objeto de ADO de tipo conexión para ello usamos Server.CreateObject, una vez que tenemos el objeto, le indicamos el driver que tiene que usar, en este caso el de Access y en donde se encuentra la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea ASPrekin eta ADOrekin datu-baseak erabiltzearen adibidea  Izena Deiturak   " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO  Nombre Apellidos   " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak