imagen Bilatu imagen testuinguru gehiagotan

1
irudi > imagen (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudiak komunikatu egiten du. La imagen comunica.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Pertsona batekin hitz egin baino askoz ere lehenago, gerturatu aurretik, haren irudiak nolabaiteko informazioa ematen digu: adina, sexua zer klase sozialetakoa izan daitekeen, eta, are gehiago, hainbat pista ere lor ditzakegu ogibideari, nortasunari iritziei eta zaletasunei buruz, baita une jakin horretan duen umore-aldarteari buruzko informazioa ere. Mucho antes de hablar con una persona, antes de acercarnos a ella, su imagen nos transmite cierta información su edad, sexo la posible clase social a la que pertenece, e incluso también puede darnos pistas sobre su profesión, su personalidad sus opiniones y gustos e información acerca del estado de humor que tiene en ese preciso momento.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Irudi pertsonal ona transmititzea jada ez da komunikabideen esklusibotasuna, ezta ospetsuen edo politikarien kontu hutsa ere, baizik eta esparru profesionalean sozialean eta bizitza pribatuan arrakasta izan nahi duen ororekin dago lotuta. Una buena imagen personal ya no es exclusividad en los medios de comunicación o entre los famosos o políticos, sino que es actualmente necesaria para toda persona que desea triunfar en su ámbito profesional social, y en su vida privada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gaur egun, indar oso erabakigarria dute irudiak eta hitzak, eta biak kontzentratzen dira diskurtsoan. Hori hala, diskurtsoa erakundeen kapital estrategiko bilakatu da, egitekoa eta ikuspegia ahalik eta ondoen komunikatzeko. En la actualidad el poder la imagen y el de la palabra son enormemente significativos, y ambos se concentran en el discurso que se ha convertido en un capital estratégico de las organizaciones para comunicar de mejor manera la misión y visión que poseen.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Irudi-aholkulariak bezeroaren indarguneak eta ahuleziak identifikatu behar ditu, gaitasunak indartuz eta ahuleziak zuzentzen ahaleginduz. El asesor de imagen debe identificar las debilidades y fortalezas de su cliente potenciando sus aptitudes y tratando de corregir sus debilidades.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

hainbat zeinuren bidez gauzatzen da, baita zentzumenek hautemandako irudiekin keinuekin edo gorputzaren mugimenduekin ere. que se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos gestos o los movimientos corporales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Jantzien semiotikarekin mezu jakinak eman ditzakegu, eta hitzik gabeko komunikazio-sistema oso bat sortzen da. Eta, hala, irudi jakin bat proiektatzen. Con la semiótica del vestuario podemos enviar mensajes concretos, creando todo un sistema de comunicación no verbal, y así proyectar una imagen determinada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Orrazkerak eta makillajeak nahi dugun irudia sortzen laguntzen dute. El peinado y el maquillaje ayudan a crear la imagen buscada.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak makillajeko eta ile-apainketako teknikak baliatuko ditu, irudia hobetzeko eta okasio bakoitzera egokitzeko: El asesor se valdrá de las técnicas de maquillaje y peluquería para mejorar la imagen y adecuarla a la ocasión:

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Eta zer da irudi korporatiboa? ¿Y qué es la imagen corporativa?

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

irudi > imagen (571 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpiko sarea, aurreko irudian bezala, desenkofratzeko erabiltzen da. La red inferior, al igual que en la imagen anterior, es utilizada como red para el desencofrado.

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Irudiaren izaera eta kontzeptua. Naturaleza y concepto de imagen.

Materiala: Irudia

Kartela: herri-ingurune batean testua eta irudia uztartzen dituen adierazpena dela deskubritzea. Descubrir al cartel como medio expresivo que integra texto e imagen en un entorno público.

Materiala: Irudia

Gertaera-zerrendak elkartu egingo dira, irudiak eta soinuak bat egin dezaten. Las listas de Events se unen para hacer coincidir la imagen y el sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Kanaria Handiko Las Palmasen, Irudi eta soinua espezialitatea eskaintzen da Telekomunikazioetako Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolan, eta hauxe da ikasgai-zerrenda: En Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, donde se imparten, entre otras especialidades, las de Imagen y Sonido, cuyo temario es el siguiente:

Materiala: Soinu profesionala

Irudiaren teoria eta teknika. Teoría y Técnica de la Imagen.

Materiala: Soinu profesionala

Soinu eta irudien arloko ingeniari teknikoa. Ingeniero técnico en imagen y sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Irudi estereofoniko zuzeneko zona txiki bat eskaintzen dute hurbileko monitoreek. Los monitores de proximidad proporcionan una zona reducida de correcta imagen estéreo.

Materiala: Soinu profesionala

Oliverio Toscanik Benettonentzat egindako argazki hau inpaktu handiko irudietan soilik oinarritzen diren kartelen adibide ona da argazki hau. Esta foto de Oliverio Toscani para Benetton, es un buen ejemplo de carteles que se basan sólo en una imagen con impacto.

Materiala: Irudia

Errealizatzea edo irudietan gauzatzea. La realización o plasmación en imágenes.

Materiala: Irudia