desplazamiento Bilatu desplazamiento testuinguru gehiagotan

1
desplazamendu > desplazamiento (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mahaiaren zeharkako desplazamenduaren eta luzetarako desplazamenduaren arteko zutasunaren egiaztapena: Verificación de la perpendicularidad del desplazamiento transversal de la mesa a su desplazamiento longitudinal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzeaMuntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

desplazamendu > desplazamiento (242 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lixatze-ibiltartea eta desplazamendu-abiadura mailakatzerik gabe erregula daitezke. La carrera (de lijado) es regulable sin escalonamiento, y también la velocidad de desplazamiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Desplazamendu horizontala dugunean, 3.67 irudikoaren antzeko antolamendu bat aukeratzea gomendatzen da. Con desplazamiento horizontal se recomienda elegir una disposición como la indicada en la figura 3.67.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Alboko desplazamendu baten edo desplazamendu bertikal baten bidez, garraio-zilindro guztiak noranzko berean jar daitezke edo, bestela, bi unitate bereizi gisa, parez pare. Mediante el desplazamiento lateral o vertical pueden situarse todos los cilindros de transporte en el mismo sentido o como dos unidades separadas una frente a otra.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Gaur egun, eskuan eramaten ziren erreminta horiek desplazamendu-sistemetara lotuta erabiltzen dira. Actualmente estas herramientas, antes utilizadas manualmente, son acopladas a sistemas de desplazamiento.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

1 joule (J) da 1 N-eko indarrak indar horren noranzko berean 1 m-ko desplazamendua eragitean egindako lana. 1 Joule (J) es el trabajo que se realiza al ejercer la fuerza de 1N con un desplazamiento de 1 m en el sentido de dicha fuerza.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Konpentsatu beharreko akatsa noranzko positiboko desplazamenduetan. Error a compensar en los desplazamientos en sentido positivo.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Mandrinatzeko beste makina mota horrek, berriz, konbinatu egiten ditu desplazamenduak, eta: Este otro tipo de mandrinadora combina los desplazamientos, de manera que:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Desplazamendu horiek noniusarekin graduatutako erregela batzuen bidez edota kontrol digitalaren bidez (kota-bisualizadore batean) kontrolatzen dira, euskarrien posizioa bi ertzetan berdintzeko. Estos desplazamientos se controlan mediante reglas graduadas con nonio -según los modelos- o mediante control digital en un visualizador de cotas, para poder igualar la posición de los soportes en ambos extremos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

piezaren pisuak berak, ebaketa-esfortzuek edo finkapen-esfortzuek piezan eragin dezaketen desplazamendu oro eragoztea, impedir cualquier desplazamiento, sea por la acción de su propio peso, de los esfuerzos de corte o de los de fijación,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Uhal bakoitza txabeta bidez ardatzarekin bat egiten duen polea batean mugituz (desplazamendu alternatiboa) lortzen da nahi den noranzko-aldaketa. Mediante el desplazamiento -alternativo- de cada correa sobre una polea solidaria al eje mediante chaveta, se produce el cambio de sentido deseado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
joan-etorri > desplazamiento (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Turismoak milioika pertsonen joan-etorria eragiten duen jarduera ekonomikoa denez, efektu ugari ditu hainbat eremutan. El turismo es una actividad económica que provoca el desplazamiento de millones de personas cada año, por lo que necesariamente tiene que provocar múltiples efectos en ámbitos diferentes.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bisitari (turista zein txangozale) horien guztien joan-etorriek eragin ekonomiko ugari dituzte. El desplazamiento de todos estos visitantes, ya sean turistas o excursionistas, tiene numerosos efectos económicos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Milioika joan-etorri horiek harremanetan jartzen ditu gizarte eta kultura desberdinak, bakoitzaren ohitura, bizimodu, ohitura eta gainerakoekin. Hala, adibidez, britainiar talde bat Torremolinosera joaten bada, Costa del Solen, bi gizarte mota ikusiko ditu: batetik, turista gisa joandako britainiarrak eta, bestetik, gune turistikoan bizi direnak. Estos millones de desplazamientos ponen en contacto distintas sociedades con sus correspondientes culturas, formadas por diferentes hábitos, modos de vida, costumbres, etc. Así­, si un grupo de británicos visita Torremolinos en la Costa del Sol, por ejemplo, se ponen en contacto dos sociedades distintas; por un lado, los británicos que están de visita por motivos turí­sticos y por otro los residentes en el núcleo turí­s

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Urteen joan-etorrian, "tourista" deitzen hasi zitzaien bidaiari haiei eta "tourismo" haien joan-etorriei. Con el tiempo, a estos viajeros se les empezó a llamar touristas y a sus desplazamientos, tourismo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo ibiltaria egiten dutenak dira bidaiaren zatirik handiena joan-etorrietan igarotzen dutenak eta destinoetan denbora gutxi egiten dutenak; garraiobide ugari erabiltzen dituzte: autokarra, itsasontzia —gurutzaontzia—, trena —tren turistikoak—, bizikleta, karabana, oinez ibiltzea, etab. El turismo itinerante es practicado por aquellos viajeros que dedican la gran parte del tiempo del viaje al desplazamiento y la menor parte a la estancia en los diferentes destinos utilizando diversos medios de transporte que van, desde el autocar, hasta el barco —crucero—, el tren —trenes turí­sticos—, la bicicleta, la caravana, a

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Parke barruko komunikazioak eta joan-etorriak errazteko, tranbia-zerbitzua eskainiko da; horretarako, zenbait geltoki, errepide eta aparkaleku eraikiko dira, ibilgailuen zirkulaziorako aukera emateko. Para facilitar las comunicaciones y los desplazamientos en el parque, se ofrecerá el servicio de tranvía para el que se construirán varias estaciones así­ como carreteras y aparcamientos que permitan la circulación de vehí­culos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Trenbide bidezko garraioak hainbat abantaila ditu beste garraiobide batzuen aldean, hala nola hauek: ohe-bagoi batean atseden hartuz bidaiatzeko aukeraren erosotasuna, trena irten baino askoz lehenago han egon behar ez izatea, tren-geltokiak hiriguneetan egotea —hala, denbora eta dirua aurrezten da joan-etorrietan—, trenaren barruan alde batetik bestera joateko aukeraren erosotasuna, kondizio atmosferikoekiko mendetasun txikia El transporte ferroviario posee una serie de ventajas frente a otros medios de transporte como son la comodidad de poder viajar descansando en un coche-cama, el no necesitar mucha antelación antes de la salida del tren, la ubicación de las estaciones de tren en los centros de las ciudades, con el ahorro consiguiente de tiempo y dinero en desplazamientos, la

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hainbat zerbitzu daude garraiobide gisa ura erabiltzen dutenak eta ezin direnak zorrozki gurutzalditzat jo; adibidez, kanaletatik edo hiri bat gurutzatzen duen ibai batetik egiten diren bisita gidatuak (Amsterdamgo kanaletatik ibilbidea), itsasontzi txikietan dauden jatetxeetan jatea (adibidez, Parisen, Sena ibaian dauden ontzi txikietan), egun-erdiko edo egun osoko txangoak interes bereziko guneetara (Erraldoien Amildegiet Existen numerosos servicios que tienen como medio de transporte el acuático y que no pueden considerarse estrictamente como cruceros; por ejemplo, pequeñas visitas guiadas por los canales o por un rí­o que cruza una ciudad (paseo por los canales de ímsterdam), comidas en restaurantes ubicados en pequeños barcos (por ejemplo, en los pequeños barcos

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bestetik, errepide bidezko garraioaherrialde barruko joan-etorrietarako gehien erabiltzen den garraiobidea da. Por otro lado, el transportepor carretera es el más utilizado para los desplazamientos dentro del paí­s.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Gehienetan, plangintza ezin hobea egin behar da, auto-ilarak, atzerapenak eta joan-etorriei lotutako gainerako egoera desatseginak saihesteko. En la mayoría de los casos, se han de corresponder con una perfecta planificación, a fin de evitar atascos, retrasos y demás situaciones desagradables relacionadas con los desplazamientos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura