egutegi Bilatu egutegi testuinguru gehiagotan

1
Egutegi bat, dodekaedroan inprimatua.
Egutegi bat, dodekaedroan inprimatua.
egutegi > calendario (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Gastu fiskalen aurrekontua egin eta jarraitu; horretarako, arlo fiskalean ahalik eta gehien nola aurrez daitekeen aztertuko da, eta aldian behin egutegi fiskala betetzen dela egiaztatu. - Elaboración y seguimiento de un presupuesto de gastos fiscales, estudiando todas las posibilidades de máximo ahorro fiscal, y verificar periódicamente el cumplimiento del calendario fiscal.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga Agentziaren ataria da. Zergen ereduak eta formularioak ditu, zergadunaren egutegia, zerga-araudia, programak deskargatzeko laguntza eta abar. Portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios de los distintos impuestos, calendario del contribuyente, normativa tributaria, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza