infraestructura Bilatu infraestructura testuinguru gehiagotan

1
azpiegitura > infraestructura (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpiegituren plana Plan de infraestructuras

Materiala: Proiektuak

LURZORU URBANIZAGARRIA EGOKITZEA ETA HURA ERABILTZEKO BEHAR DIREN INSTALAZIO ETA AZPIEGITUREZ HORNITZEA DA PROIEKTU MOTA HONETAKO OBREN HELBURUA LAS OBRAS DE ESTA CLASE DE PROYECTOS TIENEN COMO FIN ACONDICIONAR EL SUELO URBANIZABLE Y DOTARLE DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA SU USO

Materiala: Proiektuak

Bideen azpiegitura Infraestructura viaria

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza-obra bat kokatu eta gauzatu ahal izateko, aldez aurretik lurraldea antolatu behar da, lurzorua sortu, haren erabilerak aurreikusi eta haren integrazioa planeatu. Hori egindakoan, hauek diseinatuko dira: komunikazioko elementuak, bizitegi-eremuak, industrialdeak, ekipamendu publiko eta pribatuak, saneamenduko azpiegiturak eta abar. Para poder ubicar y efectuar una obra de edificación, antes ha tenido que organizarse el territorio, generar el suelo, prever sus usos y también planear su integración; a partir de ello, se han ido diseñando los elementos de comunicación, las zonas residenciales, los polí­gonos industriales, los equipamientos públicos y privados, las infraestructuras de saneamiento, etc.

Materiala: Proiektuak

Eraikinak eta azpiegiturak "adimentsu" bihurtzen dira. Los edificios y las infraestructuras se convierten en "inteligentes".

Materiala: Proiektuak

azpiegitura > infraestructura (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askoz zailagoa da Nigerrera iristea. Tenere basamortua da abentura- edo kirol-turismoa bultzatzeko duen aukeretako bat, paisaia idorrei esker; nolanahi ere, promoziorik ezak eta fluxu erregularrak erakartzeko oinarrizko azpiegiturarik ezak urtean 13.000 turista iristea baino ez dute ahalbidetzen. Mucho menos accesible , tiene en el Desierto del Teneré una de las bases para potenciar el turismo de aventura o deportivo por sus paisajes áridos, sin embargo la falta de promoción y la carencia de las infraestructuras básicas para atraer flujos regulares , solo posibilitan la llegada de 13.000 turistas anuales.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gineako golkoko kostaldean, Krabi da herrialdeko panorama turistikoan nabarmentzen den eguzki- eta hondartza-eremua; hiri- eta kostalde-eremuetatik kanpo, ia ez da azpiegiturarik, eta garraiobideak oso irregularrak dira. En la costa del Golfo de Guinea , Krabi, es el núcleo de sol y playa que despunta en el panorama turí­stico del paí­s, fuera de las áreas urbanas y costeras, las infraestructuras apenas existen y los medios de transporte son muy irregulares.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

turistek destinoa ez ezagutzea, iristeko zaila izatea, ekipamendurik eza eta ostatu egokien eskasia, garraio- eta ospitale-azpiegiturarik eza, proposatutako zirkuituen prezio altuak eta harrera-ahalmen mugatua. El desconocimiento por los turistas del destino, la inaccesibilidad , falta de equipamiento y escasez de planta hotelera adecuada, carencia de infraestructuras de transporte y hospitales, los elevados precios de los circuitos propuestos ,y una capacidad de acogida limitada.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Era askotako baliabide turistikoak dituen arren ez ditu horiek behar bezala ustiatzeko azpiegiturak eta komunikazio-bideak. Horregatik, urtean 300.000 pertsonak besterik ez dute bisitatzen itsasora irteerarik ez duen herrialde hori. Herrialdearen muina hobekien definitzen dutenak Andeetako goi-ordokiak dira. La existencia de variados recursos turí­sticos , no se ve correspondida con la presencia de las infraestructuras y comunicaciones necesarias para una adecuada explotación de forma organizada, por eso solo 300.000 personas visitan anualmente este paí­s sin salida directa al mar, donde los altiplanos andinos se muestran como la imagen que mejor define la esencia de la nación.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Emaitza ikusgarriak izan dituzte herrialdea baketzeko eta komunikazio-azpiegiturak hobetzeko egindako ahaleginek eta turismo alorreko eskuduntza duen PromPerú erakundeak egindako sustapen-kanpainek. Azken hamarkadan, ia bikoiztu egin dira nazioarteko sarrerak; urtean, milioi bat turistatik gora hartzera iritsi da, eta haiek AEBko ia 1000 milioi dolar utzi dituzte. Los esfuerzos por pacificar el paí­s, mejorar las infraestructuras de comunicación y las campañas de promoción turí­stica del organismo con competencias en este campo, PromPerú, han conseguido espectaculares resultados que se traducen casi en la duplicación de las llegadas internacionales en el último lustro , superando el millón de turistas, que gastaron casi 1000 millones de dólares USA .cada año.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ekialdeko eskualdean, Orinocoren delta dago, eta basoan eta zingiretan ibiltzeko eta komunitate indigenak ezagutzeko aukera ematen du, hala nola waraoak. Oraindik ez dago azpiegitura egokirik, eta, ostatu hartzeko, zerbitzu gutxi batzuk dituzten kanpamentu iraunkorrak erabiltzen dira. Delta de Orinoco,en la región oriental para realizar senderismo por selvas y pantanos, accediendo a las comunidades indí­genas como los waraos, todavía no existe una adecuada infraestructura hotelera , empleándose campamentos permanentes con algunas comodidades como alojamiento.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Dominikar Errepublika dagoen uharte beraren mendebaldeko erdian dago. Antzeko baliabide turistikoak ditu (klima egokia, landaredi tropikala, hondartzak...). Hala ere, Duvalier-en diktadura erori zenetik herrialdean nagusi den segurtasunik ezak, azpiegiturarik ezak, miseriak eta kaos ekonomikoak aberastasun-iturri hori eragozten du. 2000. urtean, 42.000 atzerritar besterik ez ziren izan bertan. En la mitad occidental de la misma isla donde se ubica la República Dominicana; Haití­, cuenta con recursos turí­sticos similares, (clima idóneo, vegetación tropical, playas...), sin embargo la falta de seguridad, infraestructuras , la miseria y el caos económico que domina el paí­s desde la caí­da del régimen dictatorial de Duvalier, aleja por el momento esta fuente de riqueza , que sólo atrajo a 42.000 extranj

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hiriak biltzarretarako dituen azpiegiturak deskribatzen duen informazio-materiala argitaratzea. Edición de material informativo que describa la infraestructura congresí­stica de la ciudad.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hurbil duen ingurua horren ezegonkorra izatea, komunikazio-mailan nahiz ostatu-mailan azpiegiturak horren eskasak izatea, klima horren zorrotza izatea (turismo-sasoia apiriletik urrira mugatzen du) Uzbekistanen eta Kirgizistanen ernamuintzen ari den turismorako oztopo dira. La inestabilidad del entorno próximo, el escaso desarrollo de infraestructuras de comunicación y hoteleras y la severidad climática que determina la temporada turí­stica de abril a octubre, condiciona el incipiente flujo turí­stico a Uzbekistán y Kirguizistán.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Destino espezializatu honek biltzarrak eta bilerak egiteko azpiegitura aurreratuak ditu, teknologiarik aurreratuenekin hornituak, eta, horrez gain, erraza da airetik nahiz lurretik iristeko, lehen mailako hotel-sarea dago erabilera ugarirekin eta aurrekontu egokiekin, klima ezin hobea da, eta tratua, abegitsua eta eraginkorra. Un destino especializado donde confluye un creciente compromiso por ofrecer infraestructuras avanzadas y equipadas con las más avanzadas tecnologías para la celebración de congresos y reuniones, facilidades de acceso tanto por aire como por tierra, una red hotelera de primer nivel en cuanto a versatilidad y presupuestos, un clima sobresaliente y un trato tan hospitalario como eficaz.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan