diametro Bilatu diametro testuinguru gehiagotan

1
Diametroa
Diametroa
diametro > diámetro (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
R12 gaserako, errakoreak hariztatuak dira; R134a gaserako, terminalak "gakoz euts daitezkeenak" motakoak dira, eta diametro desberdina dute goi-presiorako eta behe-presiorako. Para el R12, los racores son roscados; para el R134a, los terminales son de tipo "engatillable" y de diámetro diferente para alta y baja presión.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Igarotze-diametroa Diámetro de paso

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

D Hariaren diametroa aldatzea. D Cambiar el diámetro de la rosca.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botilak ez nahasteko, eta arrisku gehigarririk ez sortzeko, irteera-balbulek hari, diametro eta biratze-norabide desberdinak dituzte. Para no confundir las botellas y generar un peligro añadido, las válvulas de salida van con diferentes roscas, diámetros y sentido de giro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

okularrera 6 mm-ko diametroko altzairuzko bola bat 45 m/s-ko abiaduran jaurtiz neurtzen da. se mide impactando una bola de acero de 6 mm de diámetro a 45 m/s sobre el ocular.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

diametro > diámetro (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diametroa 0,40m-koa bada, erradioak 0,20m-koa izan behar du. Si el diámetro mide 0"40 m., el radio medirá 0"20 m.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza hori lantzen dugunean, enkoadratuta utzi behar dugu, izan behar duen diametroaren arabera. Se labra dejándolo encuadrado, según el diámetro que tenga que tener.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskaileren diametroak 1,5 m-koa izan behar du gutxienez, eta neurri hauetako diametroak dira arruntenak: 1,50, 1,60 eta 1,90 m-koak. El diámetro mí­nimo de la escalera será de 1"5 m., siendo la medida generalizada: 1"50, 1"60 y 1"90 m.

Materiala: Egurraren teknologia

Sabaietan erabiltzen ditugu oro har, eta 15 eta 25cm arteko diametroa dute, eta 3 eta 6m arteko luzera. Son las piezas empleadas generalmente en los techos, con un diámetro de 15 a 25 cm., y de 3 a 6 m. de longitud.

Materiala: Egurraren teknologia

Kukuluan 10 edo 15cm-ko baino gutxiagoko diametroa duten enborkiak dira, Son los rollizos que tienen en la cogolla un diámetro inferior a los 10 ó 15 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborkien hondakinak eta mogarraren puntak dira, eta 10 eta 14cm arteko diametroa dute gehienez ere. Son los despojos de rollizos y puntales del raberón de los árboles, cuyo diámetro máximo es de 10 a 14 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Ildo horretan, erdian konprimitutako zutikoaren garaiera 12 aldiz handiagoa bada zeharkako ebakiduraren aldea edo diametroa baino, erresistentzia orduan eta txikiagoa da, pieza zenbat eta garaiagoa izan. Así­, cuando la altura de un pie derecho, centradamente comprimido, excede de 12 veces el lado o diámetro de la sección transversal, su resistencia decrece tanto más cuanto mayor sea la altura de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Zulorik edo ebaki okerrik duten piezak markatzeko, zera egin behar dugu: zuloak adierazi behar ditugu diametroarekin batera; ardatzak, elkarren arteko distantziekin batera; eta kurbak, erradioarekin batera. º - Tratándose de piezas que llevan taladros o cortes curvados, los agujeros se indicarán con su diámetro; los ejes, con las distancias entre sí­; y las curvas, con su radio.

Materiala: Egurraren teknologia

Haien diametroak 15 cm-koa izan behar du gutxienez, eta hortzek meheak izan behar dute (zentimetroko bi, hiru edo lau hortz izan behar dituzte), eta zuzen samarrak. El diámetro de las mismas no debe ser menor de 15 cm., los dientes finos (de 2 a 4 por cm.), y más bien rectos.

Materiala: Egurraren teknologia

Diametroa Diámetro

Materiala: Egurraren teknologia

diametro > diámetro (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
B motako baranden kasuan, 250 mm-ko diametroko esfera batek ez du babesa zeharkatu beharko. En el caso de barandillas de clase B, una esfera de 250 mm. de diámetro no deberá atravesar la protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

C motako baranden kasuan, 100 mm-ko diametroko esfera batek ez du babesa zeharkatu beharko. En el caso de barandillas de clase C, la esfera que no deberá atravesar la protección será de 100 mm. de diámetro.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, zorroetan gorputz-babesen zutoinak sartuko dira; zutoinak 40 mm-ko diametroko eta 1,35 m-ko luzerako hodi biribilak dira. Posteriormente, se procederá a introducir en los casquillos los postes de los guardacuerpos, compuestos por un tubo redondo de 40 mm. de diámetro y una longitud de 1,35 m.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Teleskopikoak (421. irudia). 2 zati dituzte: 50 mm-ko diametroa eta 1,75 m-ko luzera duen hodi biribil bat eta 42 mm-ko diametroa eta 1,50 m-ko luzera duen beste hodi biribil bat, aurrekoaren barruan sartzen dena. Telescópicas (fig. 421), formadas por 2 tramos, uno compuesto por un redondo de diámetro 50 mm., siendo su longitud 1,75 m. y otro tubo redondo de diámetro 42 mm. y 1,50 m. de longitud que penetra dentro del anterior.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

100 mm-ko diametroko esfera batek ez ditu zeharkatu behar C motako albo-babesaren zuloak. Las aperturas de la protección lateral clase C debe dimensionarse de manera que una esfera de 100 mm. de diámetro no pase a través de su protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

470 mm-ko diametroko esfera batek ez du babesa zeharkatu behar. Una esfera de diámetro 470 mm. no debe pasar a través de la protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

250 mm-ko diametroko esfera batek ez ditu zeharkatu behar B motako albo-babesaren zuloak. Cualquier apertura de la protección lateral clase B debe dimensionarse de manera que una esfera de 250 mm. de diámetro no pase a través de su protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

U-itxurako urkilak prestatuko dira, altzairu uhinduzkoak eta 10 mm-ko diametrokoak, alanbrea tenkatzean tolestu ez daitezen. Se realizarán horquillas en forma de "U" de diámetro 10 mm. de acero corrugado para que al tensar el alambre no se doblen.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

3,4 mm-ko diametroa eta haustearen kontra 40 kg/mm2-ko erresistentzia duen altzairu galvanizatuzko alanbre batek osatzen du tirantea (445. irudia). El Tirante estará formado por alambre de acero galvanizado de 3,4 mm. de diámetro y resistencia a rotura de 40 kg/mm2 (fig. 445).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babestu nahi dugun goiko solairua desenkofratu ondoren (4/7 egunetara egiten da hori, eta orduan kentzen da enkofratuko materialaren ia %80) eta ehunezko sarea igo aurretik, 6 x 2 m-ko sare elektrosoldatua jarriko da solairuan, sarearen eta forjatuaren arteko zuloan. Sare elektrosoldatuak 4 mm-ko diametroa eta gehienez 20 x 20 neurriko sareta duten Una vez desencofrada la planta superior a la que queremos proteger a los 4/7 días, que es cuando se retira prácticamente el 80% del material de encofrado y antes de subir la red, se procederá a introducir el mallazo (malla electrosoldada de 6 x 2 m., formada por barras corrugadas de 4 mm. de diámetro y cuadrí­cula 20 x 20 máximo) repartiéndolo por la planta, por el hueco que queda entre la red y el

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

diametro > diámetro (156 testuinguru)
eu testuak es testuak
Luzerak neurtzeko sistemaren bidez diametroa eta hormaren lodiera neurtzeko sistema (Solex prozedura). Medición de diámetro y espesores de pared mediante el sistema de medición de longitudes (procedimientos Solex).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plater zatitzaile batek lan-piezak (4 mm-ko diametro maximoa, 6 mm-ko luzera) zenbait kontrolgunetara eramango ditu. Lortu nahi ditugun neurriekiko aldaketak daudenean kontrolgune horiek erantzun egingo dute. Con un plato divisor se trasladan las piezas de trabajo (diámetro máximo 4 mm. longitud total 6 mm) a diferentes estaciones de control, que reaccionan sólo cuando existen variaciones con respecto a la medida real.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.6 irudiko zulagailu automatikoarekin 13 x 18 x 130 mm-ko zurezko listoi bati 3 mm-ko diametroko 16 zulo eta elkarrekiko 90º-an alderik aldeko beste bi zulo egiten dizkiogu. Con el dispositivo de taladro automático de la figura 4.6 se realizan 16 taladros de 3 mm de diámetro y dos taladros pasantes, situados a 90º, en un listón de madera de dimensiones 13 x 18 x 130 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.3 irudia. Unitate birakari oleopneumatiko baten biraketa-momentua p lan-presioaren eta Fax karga axialaren funtzioan (enboloaren diametroa = 70 mm; pinoiaren diametroa = 33 mm; karga axial onargarri maximoa 500 kp). Figura 4.3. Momento de giro en función de la presión de trabajo p y la carga axial Fax de una unidad rotativa oleoneumática (diámetro de émbolo = 70 mm; diametro del piñón = 33 mm: carga axial máxima admisible 500 kp).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Diametro bereko enboloa duten zilindro pneumatiko linealekin zein birakariekin antzeko balioak lortuko ditugu. Con el mismo diámetro de émbolo de cilindros neumáticos lineales y rotativos pueden conseguirse valores similares.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulatu beharreko materialaren ezaugarriengatik edo, bestela, erabiltzen diren barautsak (luzera eta diametroagatik) nahiko hauskorrak izateagatik, instalazio automatikoetan ezinbestekoa izango da mekanizatutako pieza kontrolatzea, sarritan. En instalaciones automáticas será en muchos casos imprescindible el control de la pieza mecanizada, debido al material a taladrar o al empleo de brocas que se rompen fácilmente a causa de la relación entre la longitud y el diámetro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plater zatitzailearen diametroa, batez ere, lan-piezaren neurrien araberakoa da, baina baita plater zatitzailearen inguruan dauden lan-unitateen neurriena ere. El diámetro del plato divisor depende principalmente de las dimensiones de las piezas de trabajo y también de las dimensiones de las unidades de trabajo, que van colocadas alrededor del plato divisor.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Plateraren neurriak ez du zerikusirik zatiketa kopuruarekin. Izan ere, guztiz bideragarria da, adibidez, pieza oso txikiak lantzeko hogeita lau lantze-estazio sartzea 300 edo 450 mm-ko diametroa duen plater normal batetan. El tamaño del plato siempre es independiente del número de divisiones, ya que es perfectamente posible, por ejemplo, situar 24 estaciones con piezas muy pequeñas en un plato normal de un diámetro de 300 ó 450 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Sarritan, aldi berean, hainbat material-zinta edo -barra elikatzen dira. Esaterako, 1 mm-ko diametroko 20 alanbre edo antzeko konbinazioak. En muchos casos se alimentan simultáneamente varias cintas o barras de material, por ejemplo hasta 20 alambres de 1 mm de diámetro o combinaciones similares.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro txikien kasuan, esaterako, oso lan konplexuetan arrakasta handiz erabili izan dira antzeko sistemak 6 mm-ko enbolo-diametroa duten piezekin. Pequeños cilindros, por ejemplo con un diámetro de émbolo de 6 mm. han sido utilizados con gran éxito en trabajos complicados.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak