ilara Bilatu ilara testuinguru gehiagotan

1
ilara > hilada (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilatua jartzen hasteko, adreilu ilara bat ezar dezakegu teilatuaren ertzean. Alboko akaberak teilen tapakien maila berean utzi nahi baditugu soilik egingo dugu hori. Para empezar a colocar un tejado se puede levantar una hilada de ladrillos al borde del tejado, esto sólo se hará si se desea dejar los remates laterales a la misma altura que las tapas de las tejas.

Materiala: Igeltserotza

Gero, erregelaren laguntzaz, adreilu apurtuen ilarak jarriko ditugu teilatu-hegalen bi ertzetan. Luego, con ayuda de una regla, se colocarán las hiladas de ladrillos partidos, a ambos bordes de los aleros.

Materiala: Igeltserotza

Teilak jartzen hasteko, lehen ilarako teilak moztu ditugu, ubidea bakarrik geratu arte (6., 7. eta 8. irudiak), eta ilara bakoitzeko teilen artean gainjartze-tarte egokia utziko dugu. Para arrancar con las tejas se cortarán las correspondientes a la primera hilada hasta dejar sólo el rí­o (Fig. 6, 7 y 8), dejando el solape adecuado entre tejas de la misma hilada.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Gainerako ilarak jartzeko, erregelarekin aztertu beharko dugu ilara guztiak zuzen daudela, eta, horretarako, ziurtatu egin beharko dugu teila bakoitzean irtenago dauden izkinek erregelarekin tope egiten dutela. A la hora de colocar las sucesivas hiladas será conveniente comprobar con una regla la rectitud de cada hilada (Fig. 10), comprobando que las esquinas más salientes de cada teja peguen con la regla.

Materiala: Igeltserotza

Metro batean edo bi metroan behin, zenbait lerro paralelo trazatu behar ditugu markatzeko hariarekin; bada, lerro horiek baliagarriak izango zaizkigu teilatuaren edozein zatitan lerroen eta teila ilararen artean beti tarte bera dagoela ziurtatzeko (11. irudia). Cada metro o dos metros se debería trazar con la bota una serie de lí­neas paralelas entre sí­ que sirvan para asegurarse que se tiene siempre la misma distancia entre dichas lí­neas y la hilada de tejas que se esté colocando, en cualquier parte de la misma (Fig. 11).

Materiala: Igeltserotza

Tapakiak ondo atxikitzeko, normalean tapakien bost ilaran behin, teilaren azpiko hutsune guztiak bete behar ditugu masaz, teila trinko geratzeko. A la hora de recibir las tapas, se han de coger normalmente una de cada cinco hiladas de tapas, hemos de macizar con masa todo el hueco que queda debajo de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Hartara, ilarak ondo atxikita badaude, trinkotasuna emango diogu teilatuari, eta teilak ez dira mugituko. La intención de que se reciban estas hiladas es para dotar al tejado de una consistencia y evite que el aire mueva las tejas.

Materiala: Igeltserotza

Pita ere ikusten da, eta haren gainean ezarriko da ilara bakoitzeko lehen tapakia. También se puede apreciar una boquilla, sobre la que descansará la primera tapa de cada hilada.

Materiala: Igeltserotza

Pitaren bidez, tapakiaren abioa altxatu egingo da, eta, hala, ilarako gainerako teilen altuera bera hartuko du. La boquilla sirve para que el arranque de la tapa quede calzado y alcance la misma altura que el resto de tejas de la misma de la hilada.

Materiala: Igeltserotza

2
ilara > hilera (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ilaratan landatu nahi izanez gero, lurra ondo landuta dagoela lerroak markatu (ordurako eusteko egitura instalatuta egotea komeni da) eta zulo txiki batzuk egin, horixe baino ez dugu egin beharko, eta, jarraian, aurreko kasuan bezala jardun. Si plantamos en hileras al tener el suelo bien trabajado, no tenemos más que marcar las hileras (conviene tener la estructura de apoyo instalada para entonces) y hacer unos pequeños hoyos actuando, a continuación, como en el caso anterior.

Materiala: Nekazaritza

hiru ilara tipula eta bi ilara azenario ereiten dira txandaka. se siembran alternativamente tres hileras de cebolla y dos de zanahoria.

Materiala: Nekazaritza

Bost ilaren arteko tartea 25 cm-koa izango da batetik bestera. El espacio entre cada una de las cinco hileras será de 25 cm.

Materiala: Nekazaritza

azak ohiko distantziara sartzen dira eta aza lerro bakoitzaren artean ilara bat letxuga txertatzen da. se plantan las coles a la distancia habitual y se intercala una hilera de lechugas entre cada fila de coles.

Materiala: Nekazaritza

tipula erraboiltxoak otsailaren bukaeran edo martxoaren hasieran landatzen dira. Tipula lerroen artean eta ilara bereizietan sartu behar dira, elkarrengandik 80 cm-ra. a finales de febrero o principios de marzo se plantan los bulbitos de cebolla, en hileras separadas entre de las líneas de cebolla, en hileras separadas 80 cm.

Materiala: Nekazaritza

Maiatzean, tomatea ilaratan birlandatuko da tipula lerroen artean En mayo se trasplantarán el tomate en hileras entre las líneas de cebolla.

Materiala: Nekazaritza

txandakako ilaratan landatzen dira. se plantan en hileras alternas.

Materiala: Nekazaritza

espinaka lerro bakoitzaren artean ilara bana. una hilera entre cada línea de espinacas.

Materiala: Nekazaritza

leka ilaratan ereiten da, ilara artean 80 cm-ko distantzia utzita eta pepinoa ilaratan landatzen da. se siembra la judía en hileras distanciadas entre sí 80 cm y se planta el pepino en hileras de pepino.

Materiala: Nekazaritza

Ardatzean hainbat lore txertatzen dira (espikulak) ardatzaren luzeran bi ilara osatuz. Ardatzaren oinarrian berriz, bi braktea antzu edo gluma daude: En su eje se insertan varias flores (espiguillas) formando dos hileras a lo largo de ese eje en cuya base hay dos brácteas estériles o glumas:

Materiala: Nekazaritza