forma Bilatu forma testuinguru gehiagotan

1
forma > forma (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garai hartako beste berrikuntza bat Alexandro Handiaren eskutik etorri zen; izan ere, Ekialdeko konkisten ondorioz, mota guztietako errezeta magikoak ekarri zituen tindatu eta orrazkerari forma emateko, eta orduan hastapenetan zebiltzan kosmetikoen formulak. Otra de las innovaciones de la época vino de la mano de Alejandro Magno, que a consecuencia de sus conquistas en Oriente, aportó toda clase de recetas mágicas para teñir y dar forma al peinado, fórmulas de unos cosméticos que empezaban, en aquel entonces, a ver la luz.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Baina 1970eko hamarkadan iritsi zen formaren eta kolorearen benetako iraultza: Pero en los 70 llegó la auténtica revolución de forma y color:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Kulturen eta estiloen nahasketak, etengabeko aldaketek, forma eta kolore ausartek pasarelak eta aldizkarietako orrialdeak utzi dituzte, eta kaleetara irten dute. La mezcla de culturas, de estilos, el cambio constante, el atrevimiento ante formas y colores ha abandonado las pasarelas y las páginas de las revistas y ha invadido las calles.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Luzapen finkoek edota jarri eta kentzekoek, koloreztatzeek, ordezkoek, ileari kalterik egiten ez dioten kalitate handiko tindagaiek, egituratzen eta forma ematen duten argizari, gel eta aparrek, osagarri eta gehigarriek, eguzki-babesgailuek eta, ilerako pentsatuta edo diseinatuta, merkatuan aurki daitezkeen produktu guztiek eta, horietako bakoitzak, luxua zena beharrizan bihurtu dute, eta edergintza etxe gehienetan sartu da. Las extensiones fijas o de quita y pon, los baños de color, los postizos, los tintes de alta calidad que no dañan el cabello, las ceras, geles y espumas que texturizan y dan formas, los accesorios y complementos, los protectores solares y todos y cada uno de los productos que pueden encontrarse en el mercado formulados y/o diseñados para el cabello han convertido lo que

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Gazteek eta ez hain gazteek beren hileko aurrekontuaren zati bat ilea zaintzera, aldatzera, koloreztatzera nahiz hari forma ematera bideratzen dute. Jóvenes y no tan jóvenes reservan una parte de su presupuesto mensual a cuidar su cabello, a hacerlo cambiar, a colorearlo o darle forma...

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Eskuilak ilea askatzeko balio du, baina kardatzeko eta forma emateko ere balio du. El cepillo sirve para aflojar el cabello, aunque también se utiliza para realizar cardados de sopor y para pulir las formas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Eusteko hainbat sistema dituzte (errulo erdi-itxiaren forma duen sareta, matxarda, edota berez eusteko sistema). Tienen diversos sistemas de fijación (una rejilla en forma de rulo semicerrado, una pinza, o bien están dotados de un sistema de autofijación).

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Material sintetiko bigunaz egindako moldeak dira, hainbat kalibretakoak, barruan alanbre bat daramatenak, eta hori dute beren bereizgarria, nahi dugun forma edukitzeko tolestea ahalbidetzen baitu. Son moldes fabricados en material sintético blando de distintos calibres que llevan en su interior un alambre, que proporciona su peculiar caracterí­stica, pues permite doblarlos manteniendo la forma deseada.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Matxarda-forma dute, eta barruan erresistentzia elektrikoa duen plaka bat dago beren muturretan. Tienen forma de pinza, en cuyos extremos va acoplada una placa que lleva incorporada una resistencia eléctrica en su interior.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

bezeroak ilearen forma aldatzeko eskatzen badu, aldi baterako edo iraunkorki, zuzenean buru garbitzeko konketara lagunduko diogu eta han jarriko dugu, eta kolore-aldaketa eskatzen badu berriz, apain-mahaira lagunduko diogu. si el cliente solicita un cambio de forma en el cabello, bien sea temporal o permanente, lo acompañaremos y acomodaremos directamente en el lava-cabezas, mientras que si solicita un cambio de color permanente se le acompañará al tocador.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko