plataforma Bilatu plataforma testuinguru gehiagotan

1
plataforma > plataforma (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan-plataformatik lotzeko sokak moztu behar dira haga bereziak erabiliz. Se procederá cortar las cuerdas de atado desde la plataforma de trabajo, utilizando pértigas especiales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

METALCO babes perimetraleko sistemaren kasuan, segurtasun-sarea kendu ondoren, garabi-besoen eraztunetan sartuta dauden kableak kenduko dira plataforma jasotzaileetatik, biltegiratzeko. En el caso del Sistema de Protección Perimetral METALCO, una vez retirada la red de seguridad, desde las plataformas elevadoras se sacarán los cables de las anillas de los pescantes, para proceder a su almacenamiento.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Langileek lan-plataformetatik (plataforma jasotzaileak, aldamioak) egingo dituzte zeregin horiek, edo bestela, erorketen kontrako sistemak erabiliko dituzte (384. irudia). Los operarios realizarán estas labores perfectamente protegidos desde plataformas de trabajo (elevadoras, andamios), o en su defecto mediante sistemas anticaí­das (fig. 384).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare zatiren bat lotu gabe geratu bada, laneko plataformatik lotu beharko da. En caso de que hayan quedado tramadas de red si unir, desde la plataforma de trabajo, se procederá a la unión de estas tramadas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kargagailutik nahiz plataforma irtenetatik materialak sartzeko baoak errespetatu behar dira. Se respetará el tramo de entrada de materiales, tanto desde montacargas como desde plataformas voladas de entrada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

solairuko gainerako materiala desenkofratzean, arreta jarri beharko da sare elektrosoldatua ez hondatzeko; material hori zamalanetarako plataformen bidez atera behar da. Cuando se proceda a desencofrar el resto de material de la planta, se realizará de manera que no dañemos el mallazo y se sacará a través de las plataformas de carga y descarga.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Badu aplikazio interesgarri bat ere: ainguratze-puntu moduan erabiltzea zamalanetarako plataforman (522. irudia). Una aplicación muy interesante es su utilización como punto de anclaje en plataformas de carga y descarga (fig. 522).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Erabilera bat baino gehiago izan ditzake: fatxadak ixtean, zamalanetarako plataformetatik materiala kentzean eta abar. Podemos imaginar su utilización para la realización de cerramientos de fachadas, retiradas de material en plataformas de descarga, etc.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Olana erako sarea kable gidarietan finkatzeko lana segurtasun-plataforma batetik egingo da, edo bestela, alpinismoko metodoak erabiliz (405. eta 406. irudiak). El montaje de la red tipo toldo en cables guía se realizará desde plataformas de trabajo seguridad protegidas o en su defecto, aplicado métodos de alpinismo (fig.405y406).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
plataforma > plataforma (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso litekeena da, ohiko tekla-konbinazioekin sortzen badugu, Interneten argitaratzen denean beste plataforma batek ezin irakurri izatea. Muy probablemente, si lo creamos nosotros con las combinaciones de teclas habituales no llegue a poder ser leí­do por otra plataforma una vez publicado en Internet.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lengoaia horrek ez du deskribatzen dokumentu baten diseinuaren itxura, baizik eta plataforma bakoitzari formatua emateko aukera eskaintzen dio, bere eta bere nabigatzailearen ahalmenaren arabera (pantailaren tamaina, instalatuta dauzkan iturriak...). Este lenguaje no describe la apariencia del diseño de un documento sino que ofrece a cada plataforma que le de formato según su capacidad y la de su navegador (tamaño de la pantalla, fuentes que tiene instaladas...).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Edozein motatako plataformetatik sar gaitezke bertan, edozein nabigatzaile erabiliz eta munduko edozein lekutatik. Se puede acceder a él desde cualquier tipo de plataforma, usando cualquier navegador y desde cualquier parte del mundo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bezeroaren programa egikaritzen ari den plataforma duen katea. Cadena con la plataforma sobre la que se está ejecutando el programa cliente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Arazo hori konpontzeko, HTMLk karaktere-entitate batzuk txertatzeko aukera ematen du, plataforma guztiek interpretatu ahal izango dituztenak. Para solventar este conflicto, HTML ofrece la posibilidad de insertar unas entidades de carácter que podrán ser interpretados por todas las plataformas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak