eskura Bilatu eskura testuinguru gehiagotan

1
eskura > al contado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
10.- Salgaiak saldu ditugu 1.803,04 euroan (gehi BEZa). Erdia eskura kobratu dugu, eta, gainerakoa, kreditu bidez. 10.- Vendemos mds, por 1803,04€ más Iva , cobrando 1/2 al contado, y el resto a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Aurreko zorra eskura ordaindu dugu. 9.- Pagamos la deuda anterior al contado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Hartzekodunekin dugun zorretik 204,34 euro eskura ordaindu ditugu. 4.- Pagamos al contado 204,34 € de la deuda que tenemos con los acreedores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Notarioak beste 1640,76 euroko faktura bat pasatu digu egindako lanengatik, eta eskura ordaindu diogu. El notario nos pasa fra, de 1640,76 más por los trabajos realizados, que pagamos al contado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Telefónicaren faktura eskura ordaindu dugu, alegia, 691,16 euro (gehi BEZa). 18.- Pagamos al contado el recibo de la Telefónica que asciende 691,16 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Lurrak erosi ditugu 18.030,36 euroan (gehi BEZa). Erdia eskura ordaindu dugu; 1.202,02 euro, txeke bidez; 3.606,07 euro letratan onartu ditugu; eta, gainerakoa, kreditu bidez ordaindu dugu. 7.- Compramos unos terrenos por 18.030,36 € más IVA. el pago se efectúa 1/2 al contado, 1202,02 € con CH/ por 3.606,07 € se aceptan letras, y el resto a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea