azulejo Bilatu azulejo testuinguru gehiagotan

1
Lauzaz osatutako zorua
Lauzaz osatutako zorua
lauza > azulejo (89 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komenigarria da argi-kaxak lauzaren izkinekin bat etortzea (32. irudia); horrela, bi ebaki besterik ez dugu egin beharko lauzan, izkinak aprobetxatuta. Es conveniente que se hagan coincidir las cajas de la luz con las esquinas del azulejo (Fig. 32) para que sólo se tengan que realizar dos cortes en el azulejo, aprovechando las esquinas.

Materiala: Igeltserotza

Normalean, lauzetan bezalaxe, zementu zuria edo grisa erabiliko dugu zementu-esnea egiteko; dena den, zementu-esnea baldosaren kolorearen arabera koloreztatu nahi badugu, tindu plastiko edo mineralen bat ere bota diezaiokegu. Normalmente, al igual que los azulejos, se empleará cemento blanco para fabricar la lechada, gris o una lechada coloreada con algún tinte plástico o mineral, de acuerdo al color de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Zurak ebakia izan dezake aurremarkoaren langetean bermatutako muturrean, eta lauzaren eta kargaren neurriaren araberakoa izango da ebakia (4. eta 5. irudiak). La madera puede tener un corte practicado en el extremo que apoye en el larguero del premarco, rebajando en la medida del azulejo y la carga (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Bainuontziaren kontra amaitzen diren lauzek bainuontziaren gainean igota geratu behar dute, ura lauzetatik behera irristatzean bainuontzira erortzeko (7. irudia). Los azulejos que mueran contra la bañera han de montar sobre ella, con el fin de facilitar que el agua que resbale por ellos se vací­e en la bañera (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Horixe gertatzen da zirkunferentzia bi lauzaren arteko junturarekin bat datorrenean. Izan ere, horrelakoetan ezin dugu zuloa koroarekin egin, eta zirkunferentziaren sekzioa ere, hain txikia izanik, ezin dugu zulatzeko makina erradialarekin egin. Esto suele pasar cuando una circunferencia coincide con la junta de dos azulejos y no se puede realizar con una corona y la sección de la circunferencia es tan pequeña que no se puede hacer con la radial.

Materiala: Igeltserotza

Gerta daiteke langileak, deskuiduan, (6. irudia) lauza behealdetik sartzen hastea, eta, jarrita zegoen lauzarekin palanka eginda, lauza hori hanpatuta geratzea. Se pueden provocar descuidos como el de la ilustración Fig. 6 en el que el obrero, al intentar colocar un azulejo le mete por la junta del inferior haciendo palanca y ahuecando el azulejo ya colocado.

Materiala: Igeltserotza

Lauzak gainean jartzen Monta el azulejo

Materiala: Igeltserotza

Baldosak eta lauzak markatzeko errotuladoreak erabili behar ditugu, arkatza ez baita ondo markatuta geratzen, gainazala oso leunduta badago; beraz, baldosaren ertzean markatzeko besterik ez dugu arkatza erabiliko. Para marcar baldosas y azulejos se aconseja el uso de los rotuladores, ya que el lapicero no marca sobre la superficie demasiado pulida de las plaquetas, limitándo el uso del lapicero para marcar en el borde de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Halakoetan, kontu handiz aritu behar dugu, baldosa lauzaren azpitik sartzeko eta ebakiaren aldeak gainerako baldosekin bat ez egiteko, alegia, alde hori lauzen azpian geratzeko. En estos casos se ha de poner cuidado para que la baldosa entre bajo el azulejo y que la parte por la que se realice el corte corresponda a la parte de la plaqueta que no confronte con ninguna de las otras baldosas, debiendo quedar bajo los azulejos en este caso.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza